T+h'i+s g-e-m is r*eally m+ov'able!!
T_h*i-s o+n_e is reall_y p,rofit'able!!!
H*a'v.e y_o+u b+e*e_n wat,,ching t h*i,s f,o'r t'h e l-a s+t w,e e_k'?
T_a_k*e a l*o'o+k at it:
r'ecent n e w*s rel eas'es s e-n*t genera,ti+ng growi_ng i,nte'rest in C.Y'T+V
C*ompa+ny: C HINA YO UTV C-O R,P (*O,T-C BB:CYT-V.O'B)
S t o c k: C-Y'T-V
Curr*ent P_rice: $_.+4+9
4*t_h S_traig'ht d a+y's we h*a*v,e s,e e,n t'h+i's cl,imb. ('S'e'e Y_ahoo Cha+r't-New N'e w*s relea+se)
T+h_i s o+n.e h,a*s h_a d n'i,c*e r_eturns f+o-r inves_tor+s o'v+e.r t h,e s ummer, and
n'o_w sho+ws prom'ise to be gin a se.cond w,a-v e of return,s.
K.e*e_p a e+y*e o u.t aga_in on Wednes*da_y A.u.g 15._...
A*ddi'tional catalo'_gs c*a.n be crea.ted w,i-t+h t,h*e Mi'cro*soft I.,ndexing Ser,vice M+M C s napin.
I'',m n-o.t y+o.u,r O*l.d M'a.n of t_h*e S+e,a_.
A.n'd it work*s j_u,s-t f_i*n_e_.
O-n_l'y an ann .oying l_o.s+s of spe'ed becaus'e a deb ug ro.utine wasn 't removed*.
S,h e w.a_s so m*a+d s,h e co.uldn+'t g'e t t*h_e word.s o'u+t f_a_s+t enough+, a_n d s,h+e gush.ed t'h.e.m o.u,t in o+n*e everlastin__g fresh.et.