[Gaim-i18n] [ gaim-Translations-1232535 ] Updated Japanese translation for v1.4.0cvs.


Thread view