[Gaim-i18n] [ gaim-Translations-1217242 ] Updated spanish translation of gaim


Thread view