T.h-i_s g.e,m is re.ally movabl.e*!!
T h'i*s o+n'e is reall y pro-fitab*le!!!
H*a-v.e y*o+u b.e.e.n watc,h ing t.h i's f,o'r t h_e l_a s't w+e-e*k.?
T-a+k e a l+o,o.k at it:
r+ecent n'e_w's r-+eleases s_e n*t genera+tin+g g,rowing inte'r,est in C Y,T'V
C-ompa.ny: CHIN,A YOUT'V C O,R P (_O T,C BB:C_'YTV.OB)
S t o c k: C.Y*T+V
Cur-rent Pric*e: $+..4,9
4,t'h S-trai+ght d'a*y-s we h'a,v'e s,e,e'n t*h'i s c+limb. (+S-e,e Yah_oo Ch+art--New N-e'w's rele ase)
T+h i*s o_n.e h-a*s h'a d n-i-c-e ret*urns f-o*r in,vestor's o v.e.r t.h_e summ_er, and
n*o+w s hows p_romise to b*egin a s+econd w a_v'e of return-s.
K_e+e p a e+y e o,u.t aga+in on Wedne+'sday A.u+g 15..'..
A.R,P tab*le inf'orma.tion f.o_r a partic+ul_ar h.o-s-t m*a_y be f,lushed a+fter a fi+nite t,i'm+e h-a's e*lapsed wit-hout refer-e*nce to t h.e h'o-s,t .
It s+tank t'o o of Gro.ver'+s r,unning e-a*r a*n*d of h*i s de+cayin_g teeth .
Zei ts*chrift d_e+s V+ereins f+u-r V+olkskund.e, Bd.
Y*e-s,, it see,med t,h.e sourc,e of t,h+e c_o_l-d+.
T*h'e m*i'n_d of t,h,e cou*ntry g,i r'l bec_ame fille-d w+i*t,h t+h_e i'd'e*a of draw+ing cl.ose to t.h.e y*oung m a-n-.