Zeuslooye - 2012-09-11

Is er een mogelijkheid om aan te geven war de dvd opgeslagen is?

Is there a possibility to indicate confused the DVD is stored?