Hi there,
I want to convert some pdfs to text. All work fine in other programs too, but only pdfedit can convert tables to (readable) text. I have many pdf files and want to convert tables from them. I have made simple script:

function saveAsText_page(f,page) {
 var of=new File(f);
 of.open(File.WriteOnly);
 pg=pdff.getPage(page);   
 text=pg.getText(); 
 of.write(text);
 of.write("\n");
 of.close();
}


pdff = loadPdf(takeparameter(),false)
saveAsText_page(takeparameter(),takeparameter())

I can run pdfedit with -script option and everything works fine (except takeparameters function) in GUI. But I want to run it in console mode only, but when I run pdfedit -s myscript, it only prints

pdfedit -s myscript.qs
PDFedit 0.4.5-20100603071400
Použití:
 pdfedit -console [jméno funkce] [parametr(y) funkce]
První parametr je název funkce, která se zavolá (nezáleží na velikosti písmen) nebo jeho jednoznačná část.
Zbytek parametrů je předán volané funkci.
Dostupné funkce:
 Delinearizator
  Popis: Delinearize input file
  Parametry: [input file] [output file]
 Flattener
  Popis: Flatten input file (remove all revisions except the last one)
  Parametry: [input file] [output file]

to the standard output. When I want to give it arguments (pdfedit -s myscript.qs "../t1.pdf" 45) it prints "function "../t1.pdf" not found". How to start my script without GUI?

Jan Sedlák