Home

Jan Hrdina

Application to automatic set up cut-panoramic photos as wallpaper CZ: Aplikace na automatické nastavování výřezů panoramatických fotografií jako tapety

Screenshot thumbnail
About dialog
Screenshot thumbnail
Hlavní konfigurační dialog
Screenshot thumbnail
Main configuration dialog


Project Members: