Support Requests  Maximize  Restore

Showing 3 results of 3

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
18 Unablt to connect to DB Orbada open 2016-01-11 2016-01-12  
16 Tabele "IOT" nie wyświetlają rozmiaru Database open Andrzej Kałuża 2015-01-14 2015-01-14  
10 Problem z autouzupełnianiem Orbada open 2013-07-17 2014-06-03  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)