Feature Requests  Maximize  Restore

Showing results of 35

# Summary Milestone
 • Sort A -> Z
 • Sort Z -> A
 • Filter by Milestone
Status Owner Created Updated Priority
350 SUPPORT FOR FIREBIRD 3.0 Plug-in_orbada-firebird open Andrzej Kałuża 2015-11-12 2015-11-12 5  
349 Nowe widoki dla PostgreSQL IDE open 2015-06-30 2015-10-16 9  
347 Session variables Next_Release_(example) open 2015-03-19 2015-03-19 5  
344 dynamically detect jdbc drivers on first time init IDE open 2015-01-21 2015-01-22 5  
297 Wyszukiwanie w źródłach Plug-in_orbada-firebird open 2014-04-07 2014-04-07 5  
293 Viewing related data in tables using foreign keys IDE open 2013-10-24 2013-10-24 5  
290 Możliwość wykonania polecenia dla zestawu plików IDE open 2013-09-20 2013-09-20 5  
287 Podgląd wartości (Alt+F3) - poprawa funkcjonalności IDE open 2013-09-09 2014-07-29 6  
282 Widok schematu bazy podczas pisania SQL IDE open 2013-07-17 2013-07-23 5  
272 PostgreSQL plug-in Plug-in open 2013-06-05 2013-06-05 5  
264 keybind for next/previous identifier IDE open 2012-09-06 2012-12-13 5  
257 GTT SOURCE VIEW Plug-in_orbada-firebird open 2012-02-08 2013-07-30 5  
254 Kreator dodawania kolumny None open 2011-11-22 2012-12-13 5  
253 Propozycje zmian w edytorze skryptów akcji i BeanShell Plug-in_orbada-beanshell open 2011-11-03 2014-10-19 5  
251 editing data/content in tables Plug-in_orbada-universal open 2011-10-20 2012-08-17 9  
250 concurrent team access Plug-in open 2011-10-20 2011-10-20 5  
238 MySQL - rozbudowa menu Plug-in_orbada-mysql open 2011-06-28 2012-12-13 5  
237 MySQL i formatowanie SQL DML None open 2011-06-28 2011-06-28 5  
235 Wybór bazy / schematu w zapytaniach Plug-in_orbada-mysql open 2011-06-20 2013-07-06 5  
234 Edit data None open 2011-06-15 2012-12-13 5  
233 Kreator tabeli None open 2011-06-14 2012-12-13 5  
220 Editor colors IDE open 2011-05-30 2012-12-13 5  
196 Auto completion column IDE open 2011-05-10 2011-05-10 5  
90 MySQL: create trigger wizard from template Plug-in_orbada-mysql open 2010-12-21 2012-12-13 5  
 • Ticket Number
 • Summary
 • Milestone
 • Status
 • Owner
 • Creator
 • Created
 • Updated
 • Labels
 • Priority
 
(applies to this page only)
1 2 > >> (Page 1 of 2)