Diff of /OpenCacheManager/Translations/sv.po [r312] .. [r313]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/OpenCacheManager/Translations/sv.po
+++ b/OpenCacheManager/Translations/sv.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-13 21:45:37-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-04 16:20:26+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-04 23:00+0100\n"
 "Last-Translator: Per Holmberg <ocm@perholmberg.net>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -10,6 +10,17 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: MonoDevelop Gettext addin\n"
 
+#: ../ocmengine/CacheLog.cs:119
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ConfigureEToolsDlg.cs:95
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: ../ocmengine/CacheLog.cs:121
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ConfigureEToolsDlg.cs:83
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ManageListDialog.cs:73
+msgid "Edit"
+msgstr "Redigera"
+
 #: ../ocmengine/Waypoint.cs:129
 msgid "Original Location"
 msgstr "Originalplats"
@@ -46,23 +57,28 @@
 msgid "N:"
 msgstr "N:"
 
+#: ../ocm-gtk/Widgets/HTMLWidget.cs:64
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you wish to delete this log?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort '{0}'"
+
 #: ../ocm-gtk/Widgets/CoordinateWidget.cs:91
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:377
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:384
 msgid "N"
 msgstr "N"
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/CoordinateWidget.cs:92
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:382
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:389
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/CoordinateWidget.cs:96
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:380
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:387
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/CoordinateWidget.cs:97
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:384
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:391
 msgid "W"
 msgstr "W"
 
@@ -92,7 +108,7 @@
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/SetupAssistantPage2.cs:70
 #: ../ocm-gtk/Widgets/SetupAssistantPage2.cs:95
-#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:108 ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:128
+#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:116 ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:136
 #: ../ocm-gtk/Widgets/GenericGPSWidget.cs:152
 #: ../ocm-gtk/Dialogs/AddCommandDialog.cs:56
 #: ../ocm-gtk/Widgets/GarminEdgeWidget.cs:120
@@ -101,19 +117,19 @@
 #: ../ocm-gtk/Widgets/MapSelectionWidget.cs:180
 #: ../ocm-gtk/Dialogs/ExportPOIDialog.cs:236
 #: ../ocm-gtk/Dialogs/ExportPOIDialog.cs:272
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:216
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:257
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:497
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:506 ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:539
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:172
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:182
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:217
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:258
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:498
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:530 ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:563
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:176
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:186
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/SetupAssistantPage2.cs:70
 #: ../ocm-gtk/Widgets/MapSelectionWidget.cs:180
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:258
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:540
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:259
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:564
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
@@ -122,7 +138,7 @@
 msgstr "Välj datakatalog"
 
 #: ../ocm-gtk/Widgets/SetupAssistantPage2.cs:95
-#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:108 ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:128
+#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:116 ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:136
 #: ../ocm-gtk/Widgets/GenericGPSWidget.cs:152
 #: ../ocm-gtk/Widgets/GarminEdgeWidget.cs:120
 #: ../ocm-gtk/Widgets/DelormeGPXWidget.cs:128
@@ -159,18 +175,18 @@
 "Om du avbryter exporten kommer du få en felaktig gps-fil.\n"
 "Är du säker?"
 
-#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:108
+#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:116
 #: ../ocm-gtk/Widgets/GarminEdgeWidget.cs:120
 #: ../ocm-gtk/Widgets/DelormeGPXWidget.cs:128
 msgid "Select GPX location"
 msgstr "Välj plats för gpx"
 
-#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:128
+#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:136
 #: ../ocm-gtk/Widgets/DelormeGPXWidget.cs:167
 msgid "Select Field Notes location"
 msgstr "Välj plats för fältanteckningar"
 
-#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:132
+#: ../ocm-gtk/Widgets/GPXWidget.cs:140
 #: ../ocm-gtk/Widgets/DelormeGPXWidget.cs:171
 msgid "Text Files"
 msgstr "Textfiler"
@@ -221,12 +237,12 @@
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeocacheInfoPanel.cs:678
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeocacheInfoPanel.cs:688
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeocacheInfoPanel.cs:698
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:163
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:197
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:201
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:205
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:209
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:228
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:170
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:204
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:208
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:212
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:216
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:235
 #: ../ocm-gtk/Application/Bookmarks/BookmarkManager.cs:49
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
@@ -273,7 +289,7 @@
 msgstr "<b>Senaste loggning av dig:</b>"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeocacheInfoPanel.cs:461
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:187
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:194
 #: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/LoadGPSFieldNotes.cs:35
 #: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/LoadGPSFieldNotes.cs:52
 msgid "Never"
@@ -411,233 +427,241 @@
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ProgressDialog.cs:99
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.SendWaypointsDialog.cs:70
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.FieldNotesProgress.cs:74
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage3.cs:56
 msgid "<i>Initializing</i>"
 msgstr "<i>Initierar</i>"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:194
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:202
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:237
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:245
 msgid "<b>Home Location</b>"
 msgstr "<b>Hemkoordinater</b>"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:274
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:282
 msgid "Changing or adding an account requires a restart of OCM"
 msgstr "Ändra eller lägga till ett konto kräver omstart av OCM"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:288
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:296
 msgid "User name or Account ID #2:"
 msgstr "Användarnamn eller konto-ID 2:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:299
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:307
 msgid "User name or Account ID:"
 msgstr "Användarnamn eller konto-ID:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:309
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:317
 msgid "User name or Account ID #3:"
 msgstr "Användarnamn eller konto-ID 3:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:319
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:327
 msgid "User name or Account ID #4:"
 msgstr "Användarnamn eller konto-ID 4:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:385
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:393
 msgid "<b>Account Information</b>"
 msgstr "<b>Kontoinformation</b>"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:399
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:407
 msgid "Home/Account"
 msgstr "Hem/Konto"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:482
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:490
 msgid "Startup Filter:"
 msgstr "Filter vid uppstart:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:493
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:501
 msgid "Database Default Directory:"
 msgstr "Databasens standardkatalog:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:502
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:510
 msgid "Import Default Directory:"
 msgstr "Standardkatalog för import:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:513
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:521
 msgid "Units:"
 msgstr "Enheter:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:532
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:540
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.SetupAssistantPage2.cs:188
 msgid "Metric"
 msgstr "Meter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:533
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:541
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.SetupAssistantPage2.cs:189
 msgid "U.S./Imperial"
 msgstr "U.S."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:550
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:558
 msgid "General"
 msgstr "Generellt"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:563
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:571
 msgid "Don't show import/export summary on completion"
 msgstr "Visa inte sammanfattning vid import och export"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:577
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:824
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:585
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:877
 msgid "Child Waypoints:"
 msgstr "Tillhörande brytpunkter:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:586
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:594
 msgid "Show difficulty/terrain indicators on map"
 msgstr "Visa svårighet/terräng-indikatorer på karta"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:600
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:608
 msgid "Use direct entry mode for coordinates"
 msgstr "Använd direktinmatning för koordinater"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:614
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:622
 msgid "Show DNF icon in list and on map"
 msgstr "Visa DNF-ikon i listan och på karta"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:637
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:645
 msgid "Only puzzle cache types with corrected coordinats/final location"
 msgstr "Bara pusselgömmor med korrigerade koordinater/slutkoordinater"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:649
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:657
 msgid "All caches with corrected coordinates/final location"
 msgstr "Alla gömmor med korrigerade koordinater/slutkoordinater"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:661
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:669
 msgid "Never Show"
 msgstr "Visa aldrig"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:676
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:684
 msgid "<b>Solved puzzle icon</b>"
 msgstr "<b>Ikon för lösta pussel</b>"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:694
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:132
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:702
 msgid "60"
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:705
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:971
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:713
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:747
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1024
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage6.cs:124
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage6.cs:137
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:141
 msgid "days"
 msgstr "dagar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:733
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:735
+#, fuzzy
+msgid "14"
+msgstr "1"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:773
 msgid "Show Map Popups"
 msgstr "Visa popuper i kartor"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:745
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:785
 msgid "Prefix with Type (e.g. PKABCD01)"
 msgstr "Prefix för typ (e.g. PKABCD01)"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:746
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:786
 msgid "Use GC name (e.g. GCABCD01)"
 msgstr "Använd GC-namn (e.g. GCABCD01)"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:758
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:798
 msgid "Automatically select cache when clicked on the map"
 msgstr "Välj automatiskt gömma vid klick på kartan"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:772
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:812
+#, fuzzy
+msgid "Highlight new caches published within:"
+msgstr "Senast uppdaterad inom:"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:825
 #, fuzzy
 msgid "Highlight caches not updated within:"
 msgstr "Senast uppdaterad inom:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:787
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:840
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Uppförande"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:798
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:350
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:352
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:851
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:353
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:355
 msgid "Selected Cache Only"
 msgstr "Endast markerad gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:799
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:354
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:356
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:852
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:357
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:359
 msgid "All Waypoints"
 msgstr "Alla brytpunkter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:835
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:888
 msgid "Caches on Map:"
 msgstr "Gömmor på kartan:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:846
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:899
 msgid "Nearby Caches on Map:"
 msgstr "Närliggande gömmor på kartan:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:855
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:908
 msgid "100"
 msgstr "100"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:878
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:931
 msgid "Enabled on Startup"
 msgstr "Aktiverat vid uppstart"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:879
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:932
 msgid "Disabled on Startup"
 msgstr "Inaktiverat vid uppstart"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:894
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:947
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OffLineLogViewer.cs:362
 msgid "Map"
 msgstr "Karta"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:906
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:959
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPSDConfig.cs:99
 msgid "Continuously Recenter Map"
 msgstr "Centrera kartan kontinuerligt"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:922
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:975
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPSDConfig.cs:62
 msgid "Poll Interval:"
 msgstr "Intervall:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:932
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:985
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPSDConfig.cs:85
 msgid "30"
 msgstr "30"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:942
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:995
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPSDConfig.cs:72
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:959
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1012
 msgid "GPSD"
 msgstr "GPSD"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:982
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1035
 msgid "Check for updates every"
 msgstr "Kolla efter uppdateringar efter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:993
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1046
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1008
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1061
 msgid "Update"
 msgstr "Uppdatera"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1020
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1073
 msgid "Enable Trace Log"
 msgstr "Aktivera felsökningslogg"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1033
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1086
 msgid "Clear Log on Startup"
 msgstr "Töm logg vid uppstart"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1047
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.Preferences.cs:1100
 msgid "Logging"
 msgstr "Loggning"
 
@@ -872,6 +896,7 @@
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:103
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ExportGPXDialog.cs:283
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ExportPOIDialog.cs:364
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:78
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
@@ -904,18 +929,18 @@
 msgstr "CITO"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage1.cs:333
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:406
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:413
 msgid "Earth Cache"
 msgstr "Earthcache"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage1.cs:347
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:409
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:416
 msgid "Event Cache"
 msgstr "Evenemang"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage1.cs:359
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:365
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:412
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:419
 msgid "Letterbox Hybrid"
 msgstr "Letterbox-hybrid"
 
@@ -924,7 +949,7 @@
 msgstr "Omvända"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage1.cs:385
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:418
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:425
 msgid "Mega Event"
 msgstr "Megaevenemang"
 
@@ -938,7 +963,8 @@
 msgstr "Traditionell"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage1.cs:421
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:108
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:336
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:115
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
@@ -1102,7 +1128,7 @@
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage2.cs:481
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.SymbolChooser.cs:126
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CacheListWidget.cs:260
-#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:159
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:162
 msgid "Mine"
 msgstr "Min"
 
@@ -1187,22 +1213,27 @@
 msgid "Limit Number of Logs"
 msgstr "Begränsa antalet loggar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:123
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:128
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DeLormeWidget.cs:49
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:127
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ExportGPXDialog.cs:258
 msgid "Include Attributes in Description"
 msgstr "Inkludera attribut i beskrivning"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:139
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GarminEdgeWidget.cs:120
-msgid "GPX Output File:"
-msgstr "Gpx utfil:"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:182
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:138
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:137
+msgid "Auto name on internal drive"
+msgstr "Automatiskt namn på intern disk"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:220
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:219
 msgid "Field Notes File:"
 msgstr "Fil för fältanteckningar:"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GPXWidget.cs:228
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:227
+msgid "Use specified file:"
+msgstr "Använd filen:"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GarminUSBWidget.cs:56
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GarminUSBWidget.cs:118
@@ -1366,8 +1397,8 @@
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage3.cs:291
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:160
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:161
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:504
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:505
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:519
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:520
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CacheListWidget.cs:145
 msgid "km"
 msgstr "km"
@@ -1439,12 +1470,12 @@
 msgstr "Generell"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:360
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:433
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:440
 msgid "Traditional Cache"
 msgstr "Traditionell gömma"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:361
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:424
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:431
 msgid "Unknown Cache"
 msgstr "Pusselgömma"
 
@@ -1465,27 +1496,27 @@
 msgstr "GPS Adventures Exhibit"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:368
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:430
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:437
 msgid "Locationless Cache"
 msgstr "Omvänd gömma"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:369
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:436
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:443
 msgid "Virtual Cache"
 msgstr "Virtuell gömma"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:370
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:439
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:446
 msgid "Webcam Cache"
 msgstr "Webbkamera"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:371
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:442
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:449
 msgid "Wherigo Cache"
 msgstr "Wherigo-gömma"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ModifyCacheDialog.cs:372
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:403
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:410
 msgid "Cache In Trash Out Event"
 msgstr "CITO-evenemang"
 
@@ -1599,7 +1630,7 @@
 msgstr "label4"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.SymbolChooser.cs:43
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:445
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:452
 msgid "Geocache"
 msgstr "Geocache"
 
@@ -2231,15 +2262,15 @@
 msgid "All unfiltered caches"
 msgstr "Alla ofiltrerade gömmor"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:108
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:107
 msgid "Just the selected cache"
 msgstr "Bara den markerade gömman"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:120
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:119
 msgid "The entire database"
 msgstr "Hela databasen"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:136
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CopyMoveDialog.cs:135
 msgid "<b>Move Options</b>"
 msgstr "<b>Alternativ för flytt</b>"
 
@@ -2353,15 +2384,6 @@
 msgid "Add"
 msgstr "Lägg till"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ConfigureEToolsDlg.cs:83
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ManageListDialog.cs:73
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ConfigureEToolsDlg.cs:95
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMQueryPage4.cs:90
 msgid "Has user notes"
 msgstr "Har fältanteckningar"
@@ -2421,8 +2443,8 @@
 msgstr "Välj program eller skript"
 
 #: ../ocm-gtk/Dialogs/AddCommandDialog.cs:57
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:172
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:182
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:176
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:186
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -2445,13 +2467,9 @@
 msgid "Exec Path:"
 msgstr "Sökväg:"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:137
-msgid "Auto name on internal drive"
-msgstr "Automatiskt namn på intern disk"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.DelormeGPXWidget.cs:227
-msgid "Use specified file:"
-msgstr "Använd filen:"
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GarminEdgeWidget.cs:120
+msgid "GPX Output File:"
+msgstr "Gpx utfil:"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.MarkFoundDialog.cs:35
 msgid "Mark Found"
@@ -2578,7 +2596,7 @@
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ExportGPXDialog.cs:397
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ImportDialog.cs:161
-#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:40
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:53
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativ"
 
@@ -2603,15 +2621,15 @@
 msgstr "Bokmärkeslista"
 
 #: ../ocm-gtk/configuration/Config.cs:62
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:299
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:691
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:300
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:759
 #: ../ocm-gtk/Application/Locations/LocationList.cs:122
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/OCMQueryPage3.cs:243
 msgid "Home"
 msgstr "Hem"
 
 #: ../ocm-gtk/configuration/EToolList.cs:62
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1552
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1622
 #: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilters.cs:70
 #: ../ocm-gtk/Application/GPS/GPSProfileList.cs:109
 msgid "Are you sure you wish to overwrite \"{0}\"?"
@@ -2637,7 +2655,7 @@
 msgid "Loading..."
 msgstr "Laddar..."
 
-#: ../ocm-gtk/Dialogs/OfflineLogDialog.cs:102
+#: ../ocm-gtk/Dialogs/OfflineLogDialog.cs:116
 #: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/OffLineLogViewer.cs:309
 msgid "<Name Unavailable>"
 msgstr "<Namn inte tillgängligt>"
@@ -2960,6 +2978,8 @@
 msgstr "Visa"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ImagesWidget.cs:115
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:642
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:643
 msgid "Grab Images..."
 msgstr "Hämta bilder..."
 
@@ -2991,7 +3011,7 @@
 msgid "<big><b>Receiving Field Notes</b></big>"
 msgstr "<big><b>Tar emot fältanteckningar</b></big>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:165
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:166
 msgid ""
 "Showing {0} of {1} caches from {2}, {3} found, {4} unavailable/archived, {5} "
 "placed by me"
@@ -2999,7 +3019,7 @@
 "Visar {0} av {1} gömmor från {2}, {3} hittade, {4} inaktiva/arkiverade, {5} "
 "gömda av mig"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:169
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:170
 msgid ""
 "Showing {0} of {1} caches, {2} found, {3} unavailable/archived, {4} placed "
 "by me"
@@ -3007,56 +3027,61 @@
 "Visar {0} av {1} gömmor, {2} hittade, {3} inaktiva/arkiverade, {4} gömda av "
 "mig"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:216
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:506
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:217
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:530
 msgid "Create database"
 msgstr "Skapa databas"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:216
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:506
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:217
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:530
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:226
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:227
 msgid "You cannot overwrite the currently open database."
 msgstr "Du kan inte skriva över databasen du har öppen."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:232
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:516
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:233
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:540
 msgid "Are you sure you want to overwrite '{0}'"
 msgstr "Är du säker på att du vill skriva över '{0}'"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:255
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:537
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:256
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:561
 msgid "Open Database"
 msgstr "Öppna databas"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:304
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:305
 msgid "Centred on {0} ({1})"
 msgstr "Centrerad på {0} ({1})"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:497
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:498
 msgid " Export Finds GPX File"
 msgstr " Exporterade hittade till gpx-fil"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:497
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:498
 msgid "Export"
 msgstr "Exportera"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:639
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:588
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/ImagesWidget.cs:153
+msgid "No Images Found."
+msgstr "Inga bilder hittade."
+
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:707
 msgid "There are no field notes."
 msgstr "Det finns inga fältanteckningar."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:733
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:801
 msgid "Edit GPS Profile..."
 msgstr "Ändra gps-profil..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:766
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:834
 msgid "\"{0}\" is the active GPS profile. Are you sure you wish to delete it?"
 msgstr ""
 "\"{0}\" är den aktiva gps-profilen. Är du säker på att du vill radera den?"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:787
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:855
 msgid ""
 "There is no active GPS profile. Either select an existing one from the GPS "
 "Menu or add a new profile ."
@@ -3064,33 +3089,33 @@
 "Det finns ingen aktiv gps-profil. Välj en befintlig från Gps-menyn eller "
 "lägg till en ny profil."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:805
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:873
 msgid "Are you sure you want to delete {0}?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort {0}?"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:829
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:844
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:897
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:912
 msgid "Preparing to send to QLandKarte GT"
 msgstr "Förbereder att skicka till QLandKarte GT"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:866
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:934
 msgid "Move Geocaches..."
 msgstr "Flytta gömmor..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:883
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:951
 msgid "Transfer _Caches to Last Used ({0})..."
 msgstr "Överför _gömmor till senast använda ({0})..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:887
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:955
 msgid "Receive F_ield Notes from Last Used ({0})..."
 msgstr "Ta emot fältanteckningar från senast använda ({0})..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:983
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1051
 msgid "Retrieving caches, please wait.."
 msgstr "Läser in gömmor, var god vänta..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1162
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:401
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1232
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:425
 msgid ""
 "A new version \"{0}\" of OCM is available\n"
 "Would you like to go to the download page now?"
@@ -3098,33 +3123,33 @@
 "En ny version \"{0}\" av OCM finns tillgänglig.\n"
 "Vill du gå till nerladdningssidan nu?"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1173
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1243
 msgid "OCM is at the latest version."
 msgstr "Detta är den senaste versionen av OCM."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1348
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1418
 msgid "Mark First to Find"
 msgstr "Markera som FTF"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1376
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1403
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:624
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1446
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1473
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:639
 msgid "Mark Did Not Find"
 msgstr "Markera som Kunde inte hitta"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1570
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1640
 msgid "Delete Location..."
 msgstr "Ta bort plats..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1678
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1748
 msgid "Save QuickFilter"
 msgstr "Spara snabbfilter"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1694
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1764
 msgid "Delete Quick Filter..."
 msgstr "Ta bort snabbfilter..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1773
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMMainWindow.cs:1843
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete these {0} caches?\n"
 "This operation cannot be undone."
@@ -3132,586 +3157,592 @@
 "Är du säker på att du vill radera alla {0} gömmor?\n"
 "Denna operation kan inte ångras."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:288
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:289
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:292
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:293
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:291
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:292
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:295
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:296
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:294
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:295
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:298
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:299
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:297
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:298
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:301
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:302
 msgid "F_ilter"
 msgstr "F_ilter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:300
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:301
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:304
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:305
 msgid "_Go"
 msgstr "_Gå till"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:303
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:304
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:307
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:308
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Bokmärken"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:306
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:307
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:310
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:311
 msgid "_Cache"
 msgstr "Gö_mma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:309
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:310
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:313
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:314
 msgid "_Web"
 msgstr "_Webb"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:312
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:313
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:316
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:317
 msgid "G_PS"
 msgstr "G_PS"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:315
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:316
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:319
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:320
 msgid "_Tools"
 msgstr "Verk_tyg"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:318
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:319
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:322
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:323
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:321
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:322
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:325
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:326
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:324
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:325
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:328
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:329
 msgid "_Open Database..."
 msgstr "_Öppna databas..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:327
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:328
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:331
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:332
 msgid "_Compact Database"
 msgstr "_Optimera databas"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:330
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:331
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:334
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:335
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:333
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:334
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:337
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:338
 msgid "_New Database..."
 msgstr "_Ny databas..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:336
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:338
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:340
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:341
 msgid "New _Cache..."
 msgstr "Ny _gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:340
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:342
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:343
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:345
 msgid "_Show Nearby Caches"
 msgstr "Visa _närliggande gömmor"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:344
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:345
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:347
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:348
 msgid "_Child Waypoints"
 msgstr "_Tillhörande brytpunkter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:347
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:348
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:350
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:351
 msgid "_Field Notes..."
 msgstr "_Fältanteckningar..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:358
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:359
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:361
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:362
 msgid "_Print"
 msgstr "Skriv _ut"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:361
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:362
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:364
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:365
 msgid "_Locations"
 msgstr "P_latser"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:364
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:365
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:367
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:368
 msgid "_Add Location..."
 msgstr "Lägg till pl_ats..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:367
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:370
 msgid "_Delete Location..."
 msgstr "_Ta bort plats..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:368
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:371
 msgid "_Manage Locations..."
 msgstr "Hantera platser..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:370
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:373
 msgid "_Pan to Centre"
 msgstr "_Panorera till mittpunkt"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:371
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:374
 msgid "_Pan Map to Centre"
 msgstr "_Panorera kartan till mittpunkten"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:373
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:376
 msgid "Pan to _Selected Cache"
 msgstr "Panorera till _markerad gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:374
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:377
 msgid "Pan Map to _Selected Cache"
 msgstr "Panorera karta till _markerad gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:376
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:379
 msgid "_Zoom to Selected Cache"
 msgstr "Zooma till markerad _gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:377
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:380
 msgid "_Zoom Map to Selected Cache"
 msgstr "Zooma karta till markerad _gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:379
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:380
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:382
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:383
 msgid "_Advanced Filters..."
 msgstr "_Avancerade filter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:382
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:383
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:385
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:386
 msgid "C_ombination Filter..."
 msgstr "K_ombinationsfilter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:385
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:387
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:388
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:390
 msgid "_Clear Advanced Filters..."
 msgstr "Rensa avan_cerade filter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:389
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:391
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:392
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:394
 msgid "C_lear Combo Filter"
 msgstr "Rensa kombofi_lter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:393
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:395
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:396
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:398
 msgid "Clear _All Filters"
 msgstr "Rensa _alla filter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:397
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:398
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:400
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:401
 msgid "_Quick Filter"
 msgstr "_Snabbfilter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:400
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:401
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:403
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:404
 msgid "_OCM Wiki..."
 msgstr "OCM _wiki..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:403
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:404
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:406
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:407
 msgid "OCM _Forums..."
 msgstr "OCM:s _forum..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:406
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:407
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:409
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:410
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:409
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:410
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:412
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:413
 msgid "_Change History..."
 msgstr "_Ändringshistorik..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:412
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:413
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:415
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:416
 msgid "Check For _Updates..."
 msgstr "Kolla efter _uppdateringar..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:415
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:416
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:418
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:419
 msgid "_OCM Home Page..."
 msgstr "_OCM:s hemsida..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:418
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:419
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:421
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:422
 msgid "_Geocaching.com"
 msgstr "_Geocaching.com"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:421
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:422
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:424
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:425
 msgid "_Terracaching.com"
 msgstr "_Terracaching.com"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:424
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:425
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:427
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:428
 msgid "O_pencaching"
 msgstr "O_pencaching"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:427
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:428
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:430
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:431
 msgid "G_PSBabel Home Page..."
 msgstr "G_PSBabels hemsida..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:430
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:431
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:433
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:434
 msgid "GPS_D Home Page..."
 msgstr "GPS_D:s hemsida..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:433
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:434
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:436
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:437
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:454
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:455
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:472
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:473
+msgid "_Home Page..."
+msgstr "_Hemsida..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:439
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:440
+msgid "_View My Profile..."
+msgstr "_Visa min profil"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:442
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:443
+msgid "_My Account Details..."
+msgstr "_Mitt konto..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:445
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:446
+msgid "_Create Pocket Queries..."
+msgstr "Skapa Po_cket Queries..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:448
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:449
+msgid "_Statistics..."
+msgstr "_Statistik..."
+
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:451
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:452
+msgid "_Find a Cache..."
+msgstr "Hitta en gömma..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:457
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:458
+msgid "To _Do List"
+msgstr "Att-_göra-lista"
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:460
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:461
+msgid "_Traditional..."
+msgstr "_Traditionella..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:463
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:464
+msgid "_Locationless..."
+msgstr "Omvända..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:466
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:467
+msgid "_List Of Country Sites"
+msgstr "Webbplatser per _land"
+
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:469
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:470
-msgid "_Home Page..."
-msgstr "_Hemsida..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:436
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:437
-msgid "_View My Profile..."
-msgstr "_Visa min profil"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:439
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:440
-msgid "_My Account Details..."
-msgstr "_Mitt konto..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:442
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:443
-msgid "_Create Pocket Queries..."
-msgstr "Skapa Po_cket Queries..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:445
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:446
-msgid "_Statistics..."
-msgstr "_Statistik..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:448
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:449
-msgid "_Find a Cache..."
-msgstr "Hitta en gömma..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:454
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:455
-msgid "To _Do List"
-msgstr "Att-_göra-lista"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:457
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:458
-msgid "_Traditional..."
-msgstr "_Traditionella..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:460
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:461
-msgid "_Locationless..."
-msgstr "Omvända..."
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:463
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:464
-msgid "_List Of Country Sites"
-msgstr "Webbplatser per _land"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:466
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:467
 msgid "_Navicache.com"
 msgstr "_NaviCache.com"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:472
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:473
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:475
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:476
 msgid "_My Navicache..."
 msgstr "_My NaviCache..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:475
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:476
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:620
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:478
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:479
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:635
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Markera"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:478
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:479
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:630
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:481
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:482
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:645
 msgid "Add Child _Waypoint..."
 msgstr "Lägg till tillhörande _brytpunkt..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:481
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:482
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:629
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:484
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:485
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:644
 msgid "_Corrected Coordinates..."
 msgstr "_Korrigerade koordinater..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:484
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:485
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:487
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:488
 msgid "_View Online..."
 msgstr "_Visa uppkopplat..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:487
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:488
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:490
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:491
 msgid "_Set Selected Cache As Centre"
 msgstr "_Sätt markerad gömma som mittpunkt"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:490
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:491
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:493
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:494
 msgid "M_odify Cache"
 msgstr "_Ändra gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:493
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:494
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:622
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:496
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:497
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:637
 msgid "Mark _Found"
 msgstr "Markera som _Hittad"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:496
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:497
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:499
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:500
 msgid "Mark F_irst To Find"
 msgstr "Markera som _FTF"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:499
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:500
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:502
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:503
 msgid "Mark Did _Not Find"
 msgstr "Markera som Ku_nde inte hitta"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:502
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:503
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:625
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:505
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:506
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:640
 msgid "Mark _Unfound"
 msgstr "Markera som _Inte hittad"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:505
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:506
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:626
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:508
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:509
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:641
 msgid "Mark _Disabled"
 msgstr "Markera som I_naktiv"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:508
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:509
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:627
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:511
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:512
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:642
 msgid "Mark _Archived"
 msgstr "Markera som _Arkiverad"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:511
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:512
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:628
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:514
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:515
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:643
 msgid "Mark A_vailable"
 msgstr "Markera som A_ktiv"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:514
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:515
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:517
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:518
 msgid "Bookmark _List"
 msgstr "Bokmärkes_lista"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:517
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:518
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:520
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:521
 msgid "_Add All Unfiltered Caches to"
 msgstr "Lägg till _alla ofilterade gömmor till"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:520
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:522
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:523
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:525
 msgid "Add _Selected Cache to"
 msgstr "Lägg till _markerad gömma till"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:524
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:526
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:527
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:529
 msgid "_Remove Selected Cache from Bookmark List"
 msgstr "Ta bo_rt markerad gömma från bokmärkeslistan"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:528
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:531
 msgid "_Create Bookmark List..."
 msgstr "_Skapa bokmärkeslista..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:529
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:532
 msgid "_Create Bookmark List"
 msgstr "_Skapa bokmärkeslista"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:531
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:534
 msgid "_Delete Bookmark List..."
 msgstr "_Ta bort bokmärkeslista..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:532
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:535
 msgid "_Manage Bookmark Lists..."
 msgstr "Hantera bok_märkeslista..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:534
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:535
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:537
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:538
 msgid "Zoom to _Centre"
 msgstr "_Zooma till mittpunkt"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:537
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:538
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:540
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:541
 msgid "_Import GPX/Loc/Zip..."
 msgstr "_Importera gpx/loc/zip-fil..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:540
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:541
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:543
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:544
 msgid "_Import Directory..."
 msgstr "Importera _katalog..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:543
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:544
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:546
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:547
 msgid "_Save Current View as QuickFilter..."
 msgstr "_Spara aktuell vy som snabbfilter..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:546
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:547
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:549
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:550
 msgid "_Delete Quick Filter..."
 msgstr "_Ta bort snabbfilter..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:549
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:550
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:552
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:553
 msgid "_Export"
 msgstr "_Exportera"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:552
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:553
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:555
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:556
 msgid "_Export GPX..."
 msgstr "_Exportera gpx"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:555
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:556
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:558
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:559
 msgid "Export _Finds GPX..."
 msgstr "Exportera _hittade gömmor till gpx..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:558
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:559
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:561
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:562
 msgid "Export _Garmin POI File..."
 msgstr "Exportera _Garmin poi-fil..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:561
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:562
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:564
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:565
 msgid "_Copy To..."
 msgstr "_Kopiera till..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:564
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:565
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:567
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:568
 msgid "_Move To..."
 msgstr "_Flytta till..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:567
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:568
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:570
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:571
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Ta bort..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:570
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:571
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:573
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:574
 msgid "Delete _All..."
 msgstr "Ta bort _alla..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:573
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:574
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:576
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:577
 msgid "De_select"
 msgstr "A_vmarkera"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:576
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:577
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:579
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:580
 msgid "_Preferences..."
 msgstr "_Inställningar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:579
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:581
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:582
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:584
 msgid "Transfer _Caches to Last Used..."
 msgstr "Överför _gömmor till senast använda..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:583
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:585
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:586
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:588
 msgid "Receive _Field Notes from Last Used..."
 msgstr "Överför _fältanteckningar från senast använda..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:587
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:588
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:590
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:591
 msgid "_Transfer Caches..."
 msgstr "_Överför gömmor..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:590
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:591
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:593
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:594
 msgid "_Receive Field Notes..."
 msgstr "Ta bort fältanteckninga_r"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:593
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:594
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:596
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:597
 msgid "_Add GPS Profile..."
 msgstr "_Lägg till gps-profil..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:596
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:597
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:599
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:600
 msgid "_Edit GPS Profile..."
 msgstr "R_edigera gps-profil..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:599
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:600
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:602
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:603
 msgid "_Delete GPS Profile..."
 msgstr "_Ta bort gps-profil"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:602
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:603
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:605
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:606
 msgid "_View All in QLandkarte GT..."
 msgstr "_Visa alla i QLandkarte GT..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:605
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:606
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:608
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:609
 msgid "View _Selected Cache in QLandkarte GT..."
 msgstr "Visa markerad _gömma i QLandkarte GT..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:608
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:609
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:636
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:611
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:612
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:651
 msgid "_External Tools"
 msgstr "_Externa verktyg"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:611
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:612
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:614
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:615
 msgid "_Configure External Tools"
 msgstr "_Konfigurera externa verktyg"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:614
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:615
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:617
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:618
 msgid "_Log Find..."
 msgstr "_Logga hittad..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:617
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:618
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:620
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:621
 msgid "Log to _Field Notes File"
 msgstr "Logga till fil för _fältanteckningar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:620
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:621
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:623
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:624
 msgid "Full _Screen"
 msgstr "Full_skärm"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:623
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:624
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:626
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:627
 msgid "_Grab Images..."
 msgstr "H_ämta bilder..."
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:626
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:628
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:629
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:631
 msgid "_Map Popups"
 msgstr "_Popuper i kartor"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:630
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:632
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:633
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:634
 msgid "Database Cleanup Assistant..."
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:634
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:635
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:636
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:637
 #, fuzzy
 msgid "_Reduce Number of Logs..."
 msgstr "Begränsa antalet loggar"
 
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:639
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:640
+#, fuzzy
+msgid "Grab All Images..."
+msgstr "Hämta bilder..."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.OCMMainWindow.cs:648
 msgid "OCM"
 msgstr "OCM"
 
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:155
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:156
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:499
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:500
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:514
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:515
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/OCMQueryPage3.cs:255
 msgid "Mi"
 msgstr "Mi"
@@ -3736,43 +3767,43 @@
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:618
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:633
 msgid "_Set As Map Centre"
 msgstr "_Sätt som kartans mittpunkt"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:619
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:634
 msgid "_View Cache Online"
 msgstr "_Visa gömman uppkopplat"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:623
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:638
 msgid "Mark First To Find"
 msgstr "Markera som FTF"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:631
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:646
 msgid "Delete..."
 msgstr "Ta bort..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:632
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:647
 msgid "_Add to Bookmark List"
 msgstr "Lägg till i bokmärkeslist_a"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:633
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:648
 msgid "_Remove From Bookmark List"
 msgstr "Ta bo_rt från bokmärkeslista"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:634
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:649
 msgid "View in _QLandkarte GT..."
 msgstr "Visa i _QLandkarte GT..."
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:635
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:650
 msgid "_Log Find"
 msgstr "Logga hittad"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:637
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:652
 msgid "_Grab Images"
 msgstr "H_ämta bilder"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:1002
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheListWidget.cs:1017
 msgid "Value is not a number"
 msgstr "Värdet är inte ett nummer"
 
@@ -3780,10 +3811,22 @@
 msgid "Not Available"
 msgstr "Inte tillgänglig"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:429
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:333
+#, fuzzy
+msgid "Unnamed Cache"
+msgstr "Pusselgömma"
+
+#: ../ocm-gtk/Application/OCMApp.cs:453
 msgid "Unable to check for updates, check your network connection."
 msgstr ""
 "Kunde inte kolla efter uppdateringar, kontrollera din nätverksanslutning."
+
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheInfoWidget.cs:71
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/CacheInfoWidget.cs:73
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CacheInfoWidget.cs:124
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeoCachePane.cs:129
+msgid "Images"
+msgstr "Bilder"
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CacheInfoWidget.cs:59
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeoCachePane.cs:64
@@ -3805,32 +3848,27 @@
 msgid "Waypoints"
 msgstr "Brytpunkter"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CacheInfoWidget.cs:124
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.GeoCachePane.cs:129
-msgid "Images"
-msgstr "Bilder"
-
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:136
 msgid "Map Point"
 msgstr "Kartpunkt"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:302
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:308
 msgid "<b>A cache by:</b> "
 msgstr "<b>En geocache av:</b> "
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:304
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:310
 msgid " <b>Hidden on: </b>"
 msgstr " <b>Gömd: </b>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:306
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:312
 msgid "<br><b>Difficulty: </b>"
 msgstr "<br><b>Svårighetsgrad: </b>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:308
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:314
 msgid " <b>Terrain: </b>"
 msgstr " <b>Terrängfaktor: </b>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:310
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/MapWidget.cs:316
 msgid "<br><b>Cache size: </b>"
 msgstr "<br><b>Storlek: </b>"
 
@@ -3896,70 +3934,66 @@
 "<i>Denna gömma har en aktuell DNF eller kräver underhåll, kolla loggarna för "
 "mer information</i>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:147
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:154
 msgid "<b>Location: </b> {0},{1}"
 msgstr "<b>Plats: </b> {0},{1}"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:149
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:156
 msgid "<b>Location: </b> {0}"
 msgstr "<b>Plats: </b> {0}"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:215
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/LogViewerWidget.cs:98
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:222
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/LogViewerWidget.cs:108
 msgid "NO CACHE SELECTED"
 msgstr "INGEN GÖMMA VALD"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:368
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:375
 msgid "<i>Original: "
 msgstr "<i>Original: "
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:379
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:386
 msgid "NE"
 msgstr "NÖ"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:381
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:388
 msgid "SE"
 msgstr "SÖ"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:383
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:390
 msgid "SW"
 msgstr "SV"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:385
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:392
 msgid "NW"
 msgstr "NV"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:390
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:397
 msgid "<span font='bold italic 10'>({0} miles {1} from {2})</span>"
 msgstr "({0} miles {1} från {2})"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:392
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:399
 msgid "<span font='bold italic 10'>({0} km {1} from {2})</span>"
 msgstr "({0} km {1} från {2})"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:400
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:407
 msgid "Project A.P.E"
 msgstr "Project A.P.E"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:415
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:422
 msgid "Geo Adventures Maze"
 msgstr "Äventyrslabyrint"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:421
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:428
 msgid "Multi Cache"
 msgstr "Flerstegsgömma"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:427
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/GeocacheInfoPanel.cs:434
 msgid "Undefined Cache Type"
 msgstr "Odefinierad typ av gömma"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/ImagesWidget.cs:73
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/ImagesWidget.cs:88
 msgid "Images Folder: {0}"
 msgstr "Mapp för bilder: {0}"
-
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/ImagesWidget.cs:138
-msgid "No Images Found."
-msgstr "Inga bilder hittade."
 
 #: ../ocm-gtk/Application/Widgets/NotesWidget.cs:49
 msgid "You have unsaved notes, do you wish to save them?"
@@ -3998,8 +4032,8 @@
 "<b><big>Version {0}</big></b>\n"
 "<small>Copyright (c) Kyle Campbell 2010-2011</small>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:172
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:182
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:176
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/Preferences.cs:186
 msgid "Choose Directory"
 msgstr "Välj katalog"
 
@@ -4035,21 +4069,34 @@
 msgid "Notes/Children/Corrected"
 msgstr "Anteckningar/Brytpunkter/Justeringar"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:133
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:136
 msgid "Done"
 msgstr "Klar"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:146
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:149
 msgid "To Do"
 msgstr "Att göra"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:173
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:176
 msgid "DNF"
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:186
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:189
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
+
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:203
+#, fuzzy
+msgid "Stale"
+msgstr "Skalor"
+
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:219
+msgid "Stale - Unsolved"
+msgstr ""
+
+#: ../ocm-gtk/Application/QuickFilters/QuickFilter.cs:233
+msgid "Recently Published"
+msgstr ""
 
 #: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/ReviewWaypointDialog.cs:52
 #: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/ReviewWaypointDialog.cs:73
@@ -4300,7 +4347,7 @@
 msgid "<i>Scanned {0} Field Notes, {1} new.</i>"
 msgstr "<i>Sökte igenom {0} fältanteckningar, {1} nya.</i>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/LocationWidget.cs:140
+#: ../ocm-gtk/Application/Widgets/LocationWidget.cs:167
 msgid "Coordinates must be typed in using English formatting"
 msgstr "Koordinater måste skrivas i engelskt format"
 
@@ -4316,98 +4363,81 @@
 msgid "<i>Sending Geocaches to Device</i>"
 msgstr "<i>Skickar geocachar till enhet</i>"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:70
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:59
+#, fuzzy
+msgid "Download Failed for {0}"
+msgstr "Laddar ner fil"
+
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:65
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:98
+#, fuzzy
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:67
+msgid "Complete, {0} files failed to download"
+msgstr ""
+
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:125
 msgid "File {0} of {1}"
 msgstr "Fil {0} av {1}"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:79
+#: ../ocm-gtk/Application/Dialogs/FileDownloadProgress.cs:134
 msgid "Received {0} bytes of {1} bytes"
 msgstr "Tog emot {0} av {1} bytes"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanUpPage1.cs:35
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanUpPage1.cs:33
 msgid ""
 "This assistant will help guide you through cleaning up your OCM database.\n"
 "\n"
-"By reducing the number of log entries per cache you can greatly reduce the "
-"size of your OCM database. The wizard will also look for caches that have "
-"not been updated by recent data imports into OCM. These caches are likely to "
-"have been archived or no longer included as part of your Pocket Queries. "
-"Finally, the wizard will help you compact the size of your database."
+"By reducing the number of logs per cache and compacting your database, you "
+"can greatly reduce the size of you OCM database which will improve "
+"performance. "
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanUpPage1.cs:47
-msgid "Do not show this page again"
-msgstr ""
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:64
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:42
 msgid "Backup database before cleaning"
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:78
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:55
 #, fuzzy
 msgid "Compact the size of the database"
 msgstr "Optimera databas"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:92
-#, fuzzy
-msgid "15"
-msgstr "1,5"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:121
-msgid "Remove caches that have not been updated in:"
-msgstr ""
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:156
-msgid "Do not remove found caches"
-msgstr ""
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:169
-msgid "Do not remove caches with user notes"
-msgstr ""
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:181
-#, fuzzy
-msgid "Do not remove caches with corrected coordinates/final waypoints"
-msgstr "Alla gömmor med korrigerade koordinater/slutkoordinater"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:193
-#, fuzzy
-msgid "<b>Cache Cleanup</b>"
-msgstr "<b>Status</b>"
-
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:206
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:67
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ReduceLogsDialog.cs:66
 #, fuzzy
 msgid "logs"
 msgstr "Loggar"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:217
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage2.cs:90
 #, fuzzy
 msgid "Limit the number of logs per cache to:"
 msgstr "Begränsa antalet gömmor"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:36
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:49
 #, fuzzy
 msgid "Cleanup Assistant"
 msgstr "Installationsguiden"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:37
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:50
 #, fuzzy
 msgid "Introduction"
 msgstr "Information"
 
-#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:43
-msgid "Analysis"
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:56
+msgid "Confirm Cleanup"
 msgstr ""
 
-#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:46
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupAssistant.cs:59
 #, fuzzy
 msgid "Summary"
 msgstr "Topp"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupSummary.cs:37
-msgid "OCM has analyzed your database and is ready to perform cleanup."
-msgstr ""
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupSummary.cs:35
+#, fuzzy
+msgid "Database cleanup complete"
+msgstr "Databasen optimerad."
 
 #: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.ReduceLogsDialog.cs:31
 #, fuzzy
@@ -4423,14 +4453,51 @@
 msgid "10"
 msgstr "100"
 
-#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupPage3.cs:37
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupConfirmPage.cs:38
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"{0} logs will be purged."
+msgstr ""
+
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupConfirmPage.cs:42
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Database will be backed up."
+msgstr ""
+
+#: ../ocm-gtk/Application/CleanupAssistant/CleanupConfirmPage.cs:46
 #, fuzzy
-msgid "<big><b>Analyzing Database</b></big>"
-msgstr "<big><b>Laddar ner fil</b></big>"
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Database will be compacted."
+msgstr "Databasen optimerad."
+
+#: ../ocm-gtk/gtk-gui/ocmgtk.CleanupConfirmPage.cs:36
+msgid "The following items will be cleaned up:"
+msgstr ""
 
 #: ../HelloWorldAddin/gtk-gui/HelloWorldAddin.HelloWorldWidget.cs:30
 msgid "This is a sample Plugin"
 msgstr "Detta är ett exempel på insticksprogram"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "15"
+#~ msgstr "1,5"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Do not remove caches with corrected coordinates/final waypoints"
+#~ msgstr "Alla gömmor med korrigerade koordinater/slutkoordinater"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<b>Cache Cleanup</b>"
+#~ msgstr "<b>Status</b>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<big><b>Analyzing Database</b></big>"
+#~ msgstr "<big><b>Laddar ner fil</b></big>"
 
 #~ msgid " The advanced filter settings override basic distance filter."
 #~ msgstr ""
@@ -4495,9 +4562,6 @@
 #~ msgid "Delete QuickFilter"
 #~ msgstr "Ta bort snabbfilter"
 
-#~ msgid "Database Compacted."
-#~ msgstr "Databasen optimerad."
-
 #~ msgid "You have to select a cache first."
 #~ msgstr "Du måste markera en gömma först."