cat /proc/acpi/dsdt > Toshiba_Satellite_A100_906.aml