Turgut Valiyev - 2010-12-20

The Last version Notepad++ (5.8.6) Azerbaijan language file have orthographical wrongs. These mistakes were liquidated and it was sent to (the) DonHo.
These mistakes were corrected and it was sent to the DonHo.

Notepad++ (5.8.6) proqramının son versiyasında Azərbaycan dilində orfoqrafik səhvlər var. Bu səhvlər aradan qaldırıldı və DonHo-ya göndərildi.