VICK TRAINING COMPANY LIMITED

www.vicktraining.com

 

 

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร

 

ศิลปการพูด เจรจาต่อรอง และเพิ่มยอดขาย

 

วันที่ 23 มกราคม 2550    เวลา 9.00 - 16.00 น.

โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส ถ.หลานหลวง

 

โดยวิทยากร ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

รศ.สุพัตรา สุภาพ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 

 • ความสำคัญของการพูด
 • ข้อผิดพลาด ที่ทำให้การพูดไม่ได้ผล
 • ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ภาษาต่อรองทางธุรกิจ
 • ข้อควรระวังการใช้ภาษาต่อรองทางธุรกิจ
 • เทคนิคการใช้ภาษาต่อรองทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์การเสนอสินค้าและบริการ
 • บุคลิคภาพนักขายที่ดี
 • ทำอย่างไรถึงจะขายได้ ในภาวะที่คนไม่อยากซื้อ
 • แบ่งส่วนตลาดได้อย่างไร
 • เทคนิคการทำยอดขายให้สูง
 • ทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อให้มากขึ้น
 • การตลาดที่ดีอยู่ตรงไหน
 • นักการตลาดเหนือคู่แข่ง

วิทยากรโดย

 

รศ.สุพัตรา สุภาพ

 

 • อาจารย์อาวุโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
 • อดีตหัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2 สมัย)
 • อดีตกรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง,สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ฯลฯ
 • วิทยากร รายการ "Love & Care" สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • วิทยากร รายการ "สบายใจ กับ อ.สุพัตรา" วิทยุรัฐสภา FM 87.5 ทุกวัน เวลา 17.15-17.30 น. 
 • คอลัมนิสต์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ
 • เจ้าของพอกเก็ตบุ๊ค จับใจคน จับใจงาน , คิดอย่างผู้นำละผู้ตาม , เคล็ดลับทำงานแบบมือโปร ฯลฯ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ

 

อัตราค่าอบรมสัมมนา

 

กรณีชำระที่หน้างาน

ท่านละ 3,000 บาท + ภาษี 7 % = 3,210 บาท

กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 3,120 บาท

กรณี ชำระล่วงหน้า ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน (รับส่วนลด 10%)

ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท

กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 2,808 บาท

 

 

การสำรองที่นั่ง

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-22361253, 0-26331957, 07-6863792 หรือ

2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29187517  หรือ

3. E-mail:info@vicktraining.com  คลิ๊กที่นี่...   หรือ

4.สมัครผ่านเวปไซท์  www.vicktraining.com

 

การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขา สะพานเหลือง

ชื่อบัญชี บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 005-2-42610-5 หรือ เช็ค สั่งจ่าย บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด

2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 0-29187517

3. กรณีสมัครในนามนิติบุคคลกรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0320-9303-3  บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด 

618 ซอยแก้วฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

 

ขออภัยหากเมล์นี้รบกวนท่าน หากท่านต้องการ ยกเลิก การรับข่าวสารจากเรา

กรุณาแจ้งที่  webmaster@vicktraining.com

 

STEPPINGSTONE : Training For Success