VICK TRAINING COMPANY LIMITED

www.vicktraining.com

 

 

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร

 

เทคนิคการสอนงานให้ได้งาน

และได้ใจลูกน้อง

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2549   เวลา 9.00 - 16.00  

โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส ถ.หลานหลวง

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผู้สัมมนาได้ฟังเทคนิคดีๆจากวิทยากร

รวมทั้งได้ฝึกสอนจริง

และได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพื่อเรียนรู้

และนำไปปรับปรุงการสอนงานในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

การสอนงานถือเป็นหน้าที่ ที่สำคัญของ ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาที่ฉลาดและมีสายตากว้างไกลจะใช้การสอนงานเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานให้แก่หน่วยงานได้ดี และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เทคนิคการสอนงานที่ดี จึงทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

 

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • ความสำคัญของการสอนงาน
 • บทบาทของหัวหน้างานในการสอนงาน
 • จิตวิทยาการสอนงาน มัดใจผู้เรียน
 • การเตรียมแผนการสอนงาน
 • การสอนงานแบบต่าง ๆ
 • ทักษะในการสื่อสาร
 • บุคลิกภาพที่ดี ของผู้สอนงาน
 • "เคล็ดลับ" เทคนิคการสอนงาน 4 ขั้นตอน
 • Work shop

 

 

วิทยากรโดย    

อ.เชาว์รัตน์ เจริญนุอุปละ

 • ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากร และที่ปรึกษาองกรค์รัฐ และเอกชน

 

 

อัตราค่าอบรมสัมมนา

กรณีชำระที่หน้างาน

ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท

กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 2,808 บาท

 

กรณี ชำระล่วงหน้า ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน (รับส่วนลด 10%)

ท่านละ 2,430 บาท + ภาษี 7 % = 2,600.1 บาท

กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 2,527.2 บาท

 

 

 

การสำรองที่นั่ง

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร.0-22361253, 0-26331957, 07-6863792 หรือ

2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29187517  หรือ

3. E-mail:info@vicktraining.com  คลิ๊กที่นี่...   หรือ

4.สมัครผ่านเวปไซท์  www.vicktraining.com

 

การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขา สะพานเหลือง

ชื่อบัญชี บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 005-2-42610-5 หรือ เช็ค สั่งจ่าย บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด

2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 0-29187517

3. กรณีสมัครในนามนิติบุคคลกรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0320-9303-3  บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด 

618 ซอยแก้วฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

 

ขออภัยหากเมล์นี้รบกวนท่าน หากท่านต้องการ ยกเลิก การรับข่าวสารจากเรา

กรุณาแจ้งที่  webmaster@vicktraining.com

 

STEPPINGSTONE : Training For Success