mplayerplug-in

Wstępne wymagania

Mplayer 0.92 jest najstarszą wspieraną wersją mplayera. Można ją pobrać tutaj: http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.92.tar.bz2

Kompilacja

Skompilowanie mplayera może być nieco zawiłe ze względu na kłopoty z niektórymi kompilatorami, optymalizacją dla konkretnego procesora, zależnościami i innymi. Przedstawię więc tutaj w jak kompiluję mplayera

Zależności

faad2 v1.2 lub 1.2beta - jest wymagane do obsługi dźwięku w plikach QT6
./configure --enable-win32 --enable-gui

make
sudo make install
Powinieneś również ściągnąć i zainstalować dodatkowe kodeki: MPlayer Codecs. Zawartośc archiwum tar (bez struktury katalogów) powinna zostać umieszczona w /usr/local/lib/win32

Testy

Zanim spróbujesz użyć pluginu przetestuj najpierw mplayera i gmplayera i sprawdź, czy wszystko działa jak powinno.

Konfiguracja mplayera

Jeżeli używasz GNOME dodaj następującą linię do $HOME/.mplayer/config:
ao=esd

  Dla użytkowników KDE:
ao=arts

Mój $HOME/.mplayer/config wygląda następująco:
vo=xv,x11
ao=arts,esd,oss

Test mplayera

Skopiuj i wklej w linii poleceń następujące komendy:
Proste:

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.mov
mplayer test.mov

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.avi
mplayer test.avi

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.mpg
mplayer test.mpg

Stumienie:

mplayer http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov

Test skalowania 1:

mplayer -x 500 -y 200 http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov

Test skalowania 2:

mplayer -xy 500 http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov


Test gmplayera

Proste:

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.mov
gmplayer test.mov

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.avi
gmplayer test.avi

wget http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.mpg
gmplayer test.mpg

Strumienie:

gmplayer -really-quiet http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov

Test skalowania 1:

gmplayer -x 500 -y 200 -really-quiet http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov

Test skalowania 2:

gmplayer -xy 500 -really-quiet http://a772.g.akamai.net/5/772/51/20b9f288dddd83/1a1a1aaa2198c627970773d80669d84574a8d80d3cb12453c02589f25382f668c9329e0375e8177dec6493f758ca2f93f86ed743/daredevil-tlr_320.mov


Jeżeli testy wypadły pomyślnie to mplayerplug-in powinien działać bez problemu.

Test pluginu

Jeżeli wszystko w poprzednich testach działało to spróbuj teraz odnośniki poniżej:
Daredevil Trailer te same pliki viedo, ale osadzone na stronie.
Plugger Testing Grounds wszystkie formaty video powinny działać.

Konfiguracja


Zachowanie pluginu można modyfikować przy pomocy pliku konfiguracyjnego mplayerplug-in.conf. Dostępne opcje znajdują się w tabeli.
Plik konfiguracyjny może znajdować się w jednym z 3 miejsc:
$HOME/.mplayer/mplayerplug-in.conf
$HOME/.mozilla/mplayerplug-in.conf
/etc/mplayerplug-in.conf

Przykład:

prefer-aspect=1
ao=arts

Dostępne opcje w pliku konfiguracyjnym:
  Wartości domyślne są POGRUBIONE
Od wersji

Nazwa=[wartość] Opis
0.33 debug=[0|1] Włącza dodatkowe iformacje diagnostyczne jeżeli ustawiona na 1
0.33 logfile=[ścieżka do pliku.] Plik do którego będą zapisywane inforamacje diagnostyczne
Przykład: $HOME/logs/mplayerplug-in.log
$HOME jest jedyną rozpoznawaną zmienną środowiskową
0.33 cachesize=[0 - 65535] Wartość jest w KB
Rozmiar bufora (ile musi być ściągnięte zanim rozpocznie się odtwarzanie).
0.35 vo=[xv,x11....etc] Nadpisuje domyślne wartości mplayera
0.35 ao=[arts,esd,oss...etc] Nadpisuje domyślne wartości mplayera
0.35 noembed=[0|1] Wymusza na mplayerze odtwarzanie we własnym oknie jeżeli ustawiona na 1
0.35 fileonly-embed=[0|1] Jeżeli ustawiona na 1 to mplayer zostanie uruchomiony we własnym oknie tylko jeżeli URL do pliku video NIE jest wewnątrz tagów EMBED
0.40 use-gui=[no|yes|mini] Jeżeli ustawione na yes, gmplayer zostanie użyty zamiast mplayera. Mini uruchamia gmplayera ze skórką mini.
0.50 prefer-aspect=[0|1] Jeżeli ustawione na 1 zachowane zostaną oryginalne proporcje filmu.
0.50 novop=[0|1] Ustawia, czy mplayer ma używać post prossesing'u
0.50 rtsp-use-tcp=[0|1] Opcja odnosi się do strumieni rtsp streams, ustaw na 1 jeżeli używasz proxy
0.71 vopopt=[mplayer vop options] Opcje post prossesing'u dla mplayera
0.80 display=[display name] Na który 'display' ma być wysłany obraz. Użyteczne przy konfiguracji wielomonitorowej
0.80 download=[0|1] 'Pobierz całość zanim zaczniesz odtwarzać', obecnie jest to domyślne zachowanie i ten parametr jest ignorowany
0.80 dload-dir=[writable directory] Gdzie zapisywać pobierany plik video
Przykład: $HOME/Movies
0.91 keep-download=[0|1] Ustaw 1 jeżeli chcesz zachować pobrany plik
0.95 use-mimetypes=[0|1] Definicja typów MIME jest pobierana z pliku [ $HOME/.mplayer | $HOME/.mozilla | /etc ]/mplayerplug-in.types
0.95 enable-real=[0|1] Włącz obsługę Real Media *
0.95 enable-wm=[0|1] Włącz obsługę Windows Media *
0.95 enable-qt=[0|1] Włącz obsługę formatu Quicktime *
0.95 enable-mpeg=[0|1] Włącz obsługę formatu MPEG *


* Mozilla odświeża typy MIME obsługiwane przez pluginy, kiedy plugin jest aktualizowany lub, gdzy nie można znaleźć pliku $HOME/.mozilla/pluginreg.dat. Po dokonaniu zmian, aby odniosły one skutek musisz usunąć pluginreg.dat albo zmienić date powstania  mplayerplug-in.so