Server-Side Development Başladı

Server-side development başladı.
Şu and player ve game yaratılabiliyor.
Player'lar oyuna girebiliyorlar (ama ıkamıyorlar!)
Sırada oyunun başlaması, sıranın verilmesi ve hareketin yollanması var.

Posted by Onder Teker 2003-02-05

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks