Help save net neutrality! Learn more.
Close

Diff of /man/pl/apropos.man [b569c0] .. [c0f3f3]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/man/pl/apropos.man
+++ b/man/pl/apropos.man
@@ -14,16 +14,22 @@
 .\"
 .\" Tłumaczenie: 950322 Rafał Maszkowski <rzm@pdi.net>
 .\"
-.TH apropos 1 "15 stycznia 1991"
+.TH apropos 1 "19 września 2005"
 .LO 1
 .SH NAZWA
-apropos \- szuka łańcuchów znakow w bazie whatis
+apropos \- wyszukuje łańcuchy znaków w bazie whatis
 .SH SKŁADNIA
 .BI apropos
 słowo_kluczowe ...
 .SH OPIS
-apropos szuka słów kluczowych w plikach bazy danych, które
-zawierają krótkie opisy komend systemowych i wyświetla wynik
-używając standardowego wyjścia.
+apropos wyszukuje słowa kluczowe w plikach bazy danych, które
+zawierają krótkie opisy poleceń systemowych i wyświetla wynik
+na standardowe wyjście.
+.SH AUTOR
+Pierwotnym autorem programu
+.BR "man"
+jest John W. Eaton.
+Zeyd M. Ben-Halim opublikował man w wersji 1.2, a Andries Brouwer wersje od 1.3 do 1.5p.
+Aktualnym opiekunem jest Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org>.
 .SH "ZOBACZ TAKŻE"
 whatis(1), man(1).