Diff of /man/bg/apropos.man [8a41ad] .. [c0f3f3]  Maximize  Restore

Switch to unified view

a/man/bg/apropos.man b/man/bg/apropos.man
...
...
10
.\" jwe@che.utexas.edu
10
.\" jwe@che.utexas.edu
11
.\" Department of Chemical Engineering
11
.\" Department of Chemical Engineering
12
.\" The University of Texas at Austin
12
.\" The University of Texas at Austin
13
.\" Austin, Texas  78712
13
.\" Austin, Texas  78712
14
.\"
14
.\"
15
.\" Translated by Dimitar Zhekov <jimmy@is-vn.bg>, 2002.
16
.\" Translated by Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
15
.TH apropos 1 "Jan 15, 1991"
17
.TH apropos 1 "15 януари 1991"
16
.LO 1
18
.LO 1
17
.SH ИМЕ
19
.SH ИМЕ
18
apropos \- търсене на текстове в базата данни на whatis
20
apropos \- търсене на низ в базата от данни на whatis
19
.SH СИНТАКСИС
21
.SH СИНТАКСИС
20
.BI apropos
22
.BI apropos
21
ключова_дума ...
23
ключова_дума ...
22
.SH ОПИСАНИЕ
24
.SH ОПИСАНИЕ
23
apropos търси ключови думи в база данни от файлове, съдържащи кратки описания
25
apropos търси ключови думи във файловете на базата от данни,
24
на системните команди, и извежда резултата на стандартния изход.
26
съдържащи кратки описания на системните команди, и извежда резултата
27
на стандартния изход.
28
.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
29
Първоначалният автор на
30
.BR man 
31
е John W. Eaton.  Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org>
32
осъществява текущо поддръжката на пакета.
33
.SH ПРЕВОД
34
Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
25
.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
35
.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
26
whatis(1), man(1).
36
.BR whatis(1),
37
.BR man(1).