Diff of /man/pl/apropos.man [078234] .. [b569c0]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/man/pl/apropos.man
+++ b/man/pl/apropos.man
@@ -14,9 +14,9 @@
 .\"
 .\" Tłumaczenie: 950322 Rafał Maszkowski <rzm@pdi.net>
 .\"
-.TH apropos 1 "Jan 15, 1991"
+.TH apropos 1 "15 stycznia 1991"
 .LO 1
-.SH NAME
+.SH NAZWA
 apropos \- szuka łańcuchów znakow w bazie whatis
 .SH SKŁADNIA
 .BI apropos
@@ -25,5 +25,5 @@
 apropos szuka słów kluczowych w plikach bazy danych, które
 zawierają krótkie opisy komend systemowych i wyświetla wynik
 używając standardowego wyjścia.
-.SH "ZOBACZ TEŻ"
+.SH "ZOBACZ TAKŻE"
 whatis(1), man(1).

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks