--- a
+++ b/contrib/lirc.debian
@@ -0,0 +1,48 @@
+#! /bin/sh
+#
+# This is an init script for Debian 2.1 Slink distribution.
+# Copy it to /etc/init.d/lirc and type
+# > update-rc.d lirc defaults 20
+#
+
+
+test -f /usr/local/sbin/lircd || exit 0
+test -f /usr/local/sbin/lircmd || exit 0
+
+case "$1" in
+ start)
+  echo -n "Starting lirc daemon: lircd"
+  start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/local/sbin/lircd
+  echo -n " lircmd"
+  start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/local/sbin/lircmd
+  echo "."
+  ;;
+ stop)
+  echo -n "Stopping lirc daemon: lircmd"
+  start-stop-daemon --stop --quiet --exec /usr/local/sbin/lircmd
+  echo -n " lircd"
+  start-stop-daemon --stop --quiet --exec /usr/local/sbin/lircd
+  echo "."
+  ;;
+ reload|force-reload)
+  start-stop-daemon --stop --quiet --signal 1 --exec /usr/local/sbin/lircd
+  start-stop-daemon --stop --quiet --signal 1 --exec /usr/local/sbin/lircmd
+  ;;
+ restart)
+  echo -n "Stopping lirc daemon: lircmd"
+  start-stop-daemon --stop --quiet --exec /usr/local/sbin/lircmd
+  echo " lircd"
+  start-stop-daemon --stop --quiet --exec /usr/local/sbin/lircd
+  sleep 1
+  echo -n "Starting lirc daemon: lircd"
+  start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/local/sbin/lircd
+  echo -n " lircmd"
+  start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/local/sbin/lircmd
+  echo "."
+  ;;
+ *)
+  echo "Usage: /etc/init.d/lircd {start|stop|reload|restart|force-reload}"
+  exit 1
+esac
+
+exit 0