#119 [PL] Brak formy kłuje (od kłuć)

1.8
closed-fixed
5
2013-03-03
2012-08-03
Anonymous
No

Brak form kłuje, kłuję, wykłuję itd. od kłuć (przebijać lub ostro boleć) w słowniku.

Discussion

  • Marcin Miłkowski

    Wszystkie te formy są już rozpoznawane w wersji w repozytorium SVN.

     
  • Marcin Miłkowski

    • status: open --> closed-fixed
     

Log in to post a comment.

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks