[ccc0f7]: res / langs / pl-PL  Maximize  Restore  History

Download this file

134 lines (134 with data), 4.2 kB

OPEN=Otwórz...
OPEN_LAST=Otwórz ostatni...
NEW=Nowy
INFORMATION=Informacje
SETUP=Konfiguracja
EXIT=Wyjście
OK=OK
MAIN_MENU=Menu
CLOSE=Zamknij
SAVE=Zapisz
SAVE_AS=Zapisz jako ...
UNLOCK=Odblokuj
CHANGE_KEY=Zmień hasło
SEARCH=Szukaj
BROWSE=Przeglądaj
CANCEL=Anuluj
NOTE=Notes
USERNAME=Użytkownik
URL=URL
TITLE=Tytuł
SEARCH_BY=Szukaj
DISABLE_ICONS=Wyłącz ikony
PAGE_SIZE=Rozmiar strony
LAST_DIR=Ostatni katalog
WATCHDOG_TIMEOUT=Watchdog (w min.)
DOWLOAD_URL=Adres do ściągnięcia KDB
ENCRYPTION_ROUNDS=Rundy szyfrowania
SELECT_ICON=Wybierz ikonę
APPLY=OK
EXPIRE=Ważność
CHANGE=Zmień
ICON=Ikona
EDIT=Edytuj
PASSWORD=Hasło
IMPORT=Import
EXPORT=Eksport
DELETE=Usuń
RESET=Reset
ATTACHMENT=Załącznik
DATABASE_LOCKED=Baza danych zablokowana
BACK=Wróć
ADD_ENTRY=Dodaj pozycje
ADD_GROUP=Dodaj grupę
TO_KDB_MENU=Idź do menu
ENTER_SEARCH_VALUE=Wyszukaj
DELETE_ENTRY_Q=Usunąć pozycje?
DELETE_GROUP_Q=Usunąć grupę?
QUERY=Zapytanie
PAGE=Strona
INF_WARRANTY={0} jest dostarczany bez JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. To wolne oprogramowanie i mile widziane jest rozpowszechnianie jego pod pewnymi warunkami; szczegóły: {1}
INF_THANKS=Podziękowania dla
INF_AUTHORS=Autorzy (W kolejności alfabetycznej)
INF_LICENSE=Licencja
INF_PROJECT_PAGE=Strona projektu
INF_VERSION=Wersja
INF_HARDWARE=Platforma: {0}Ustawienia regionalne: {1}Konfiguracja: {2}Profile: {3}Wolna pamięć {4}Całkowita pamięć: {5}Przestrzeń używana: {6}Dostępna przestrzeń: {7}
GROUPS_COUNT=Grupy
ENTRIES_COUNT=Pozycje
SIZE=Rozmiar
DISCARD_AND_CLOSE_DB_Q=Odrzucić zmiany i zamknąć bazę danych?
ENTER_DB_PASS=Podaj hasło KDB
REPEAT_PASS=Powtórz hasło
PASS_MISMATCH=Hasła niezgodne
INF_DESCRIPTION=Menadżer haseł dla urządzeń mobilnych
KDB_FILE=KDB
KEY_FILE=KEYFILE
FILE_OPEN_ERROR=Błąd otwarcia pliku
DS_FILE=Plik
DS_SELECT=Wybierz {0}
DS_FILE_NOT_EXIST=Plik nie istnieje: {0}
DS_URL_NOT_SPECIFIED=Nie podano adresu URL
DS_FILE_ACCESS_ERROR=Błąd dostępu do pliku
DS_HTTP=Internet/HTTP
DS_MIDLET=Midlet
DS_RESOURCE_NOT_EXIST=Zasób '{0}' nie został znaleziony lub nie jest możliwy do odczytu
DS_JAR_READONLY=Źródło JAR tylko do odczytu
DS_MEMORY=Pamięć
DS_UNKNOWN_SOURCE=Nieznany typ danych źródłowych
DS_NOTHING_SELECTED=Nic nie wybrano
DS_CANCELED=Anulowano
DS_SAVE_TO=Zapisz {0} do
DS_OPEN_FROM=Otwórz {0} z
DS_NOT_USE=Nie używaj
PLEASE_WAIT=Proszę czekać
SELECT=Wybierz
UP=Cofnij
NEW_FILE=Nowy plik
NEW_DIR=Nowy katalog
OVERWRITE_FILE_Q=Zastąpić plik?
ENTER_DIR_NAME=Podaj nazwę katalogu
ENTER_FILE_NAME=Podaj nazwę pliku
MIDLET_NOT_CONTAIN_KDB=Midlet nie zawiera plików KDB
NO=NIE
YES=TAK
CANCEL_BY_USER=Anulowane przez użytkownika
CANCELING=Anulowanie
RECORD_NOT_FOUND=Rekord nie znaleziony
RECORD_EXIST=Rekord już istnieje
RENAME=Zmień nazwę
NEW_RECORD=Nowy
CHANGE_RECORD_NAME=Zmień nazwę rekordu
ENTER_RECORD_NAME=Podaj nazwę pliku
DELETE_RECORD_Q=Usunąć {0}?
OVERWRITE_RECORD_Q=Zastąpić rekord?
KD_GENERATE_KEY=Generowanie klucza
KD_PREPARE_STRUCTURE=Przygotuj strukturę
KD_DONE=Zrobione
KD_OPEN_DB=Otwórz bazę danych
KD_DECRYPT_KEY=Odszyfrowywanie klucza
KD_DECRYPT_DB=Odszyfrowywanie bazy
KD_MAKE_INDEXES=Utwórz indeksy
KD_TWOFISH_NOT_SUPPORTED=Algorytm TwoFish nie jest obsługiwany
KD_UNKNOWN_ALGO=Nieznany algorytm
KD_NOTHING_SAVE=Brak zmian do zapisania
KD_ENCRYPTING_FAILED=Błąd szyfrowania
KD_PASS_KEY_EMPTY=Hasło i klucz są puste
KD_DB_DECRYPT_ERR=Złe hasło, plik klucz lub baza danych jest uszkodzona (nie udało się poprawine odszyfrować ({0}))
KD_GROUP_NOT_FOUND=Nie znaleziono grupy
KD_CANT_GET_ROOT_GROUP=Nie można uzyskać grupy głównej
KD_ROOT_GROUP_PARENT=Grupa główna nie posiada źródła
KD_INCORRECT_DB_STRUCT=Nieprawidłowa struktura bazy danych
KD_UNSUPPORTED_DB_VER=Nieobsługiwana wersja bazy danych
KD_DB_LOCKED=Baza danych zablokowana
KD_WRONG_HEX=Zła wartość HEX
KD_KEYFILE_EMPTY=Plik klucz pusty
KD_KEYFILE_NOT_EXIST=Plik klucz nie istnieje: {0}
KD_KEYFILE_ACCESS_ERR=Błąd dostępu do pliku klucza
KD_KEYFILE_READ_ERR=Błąd odczytu pliku klucz
SELECT_RECENT=Ostatni plik
LANGUAGE=Język
INF_TRANSLATION=Tłumaczenie
INF_TRANSLATION_AUTHORS=Paweł W. (pawel@spinacz.org)
DISABLE_RECENT=Nie pamiętaj ostatniego pliku
DATABASE_CHANGED=Baza uległa zmianie

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks