Bugs  Maximize  Restore

Showing 12 results of 12

# Summary Milestone Status Owner Created Updated Priority
124 usuwanie kierownika grupy None open Aleksandra Kamińska 2004-05-12 2004-05-20 5  
121 informacje w formularzach o koniecznych polach None open Aleksandra Kamińska 2004-05-10 2004-05-20 4  
112 add task rzucil wyjatkiem None open Aleksandra Kamińska 2004-05-07 2004-06-16 5  
91 walidacja - dodawanie taskow None open Aleksandra Kamińska 2004-05-06 2004-05-19 8  
89 Exception przy zmianie managera None open Aleksandra Kamińska 2004-05-06 2004-06-16 5  
88 walidacja - dodawanie ewentow None open Aleksandra Kamińska 2004-05-06 2014-04-29 8  
87 Artefakty dostarczane przez jhive None open Agnieszka Kozubek 2004-05-06 2004-05-06 5  
86 Dokumentacja None open Agnieszka Kozubek 2004-05-06 2004-05-06 5  
66 UserManual - rozdzialy 2.1.x None open Aleksandra Kamińska 2004-05-02 2004-05-20 5  
60 Potencjalny java.lang.NullPointerException None open Andrzej Oszer 2004-05-01 2004-05-03 2  
59 Zle kryterium przy pobieraniu taskow grupy None open Aleksandra Kamińska 2004-05-01 2004-05-03 2  
43 Resetowanie formularzy None open Agnieszka Kozubek 2004-05-01 2004-05-06 4  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
  • Priority
 
(applies to this page only)