--- a/itpp/trunk/itpp/base/operators.h
+++ b/itpp/trunk/itpp/base/operators.h
@@ -785,6 +785,12 @@
 
 /*!
  \relatesalso Vec
+ \brief Addition operator for vec and cvec
+*/
+ITPP_EXPORT cvec operator+(const vec &a, const cvec &b);
+
+/*!
+ \relatesalso Vec
  \brief Addition operator for cvec and bvec
 */
 inline cvec operator+(const cvec &a, const bvec &b) {return b + a;}
@@ -803,6 +809,12 @@
 
 /*!
  \relatesalso Vec
+ \brief Addition operator for cvec and vec
+*/
+inline cvec operator+(const cvec &a, const vec &b) {return b + a;}
+
+/*!
+ \relatesalso Vec
  \brief Subtraction operator for bvec and cvec
 */
 inline cvec operator-(const bvec &a, const cvec &b) {return a + (-b);}
@@ -821,6 +833,12 @@
 
 /*!
  \relatesalso Vec
+ \brief Subtraction operator for vec and cvec
+*/
+inline cvec operator-(const vec &a, const cvec &b) {return a + (-b);}
+
+/*!
+ \relatesalso Vec
  \brief Subtraction operator for cvec and bvec
 */
 inline cvec operator-(const cvec &a, const bvec &b) {return a + (-b);}
@@ -839,6 +857,12 @@
 
 /*!
  \relatesalso Vec
+ \brief Subtraction operator for cvec and vec
+*/
+inline cvec operator-(const cvec &a, const vec &b) {return a + (-b);}
+
+/*!
+ \relatesalso Vec
  \brief Multiplication operator for bvec and cvec
 */
 ITPP_EXPORT std::complex<double> operator*(const bvec &a, const cvec &b);