Re: [irda-users] Re: nsc-ircc & Nokia


Thread view