Diff of /src/translations/cs_CZ.po [b1beed] .. [e27dde]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/src/translations/cs_CZ.po
+++ b/src/translations/cs_CZ.po
@@ -28,8 +28,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs_CZ\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/hugin/\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-04 10:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-04 11:16+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-14 20:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-14 20:51+0100\n"
 "Last-Translator: Václav Černý <vatoz@seznam.cz>\n"
 "Language-Team: Čeština\n"
 "Language: \n"
@@ -236,7 +236,6 @@
 
 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:151
 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:318
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:243
 #: hugin1/ptbatcher/ProjectArray.cpp:91
 #, c-format
 msgid "could not open script : %s"
@@ -244,7 +243,6 @@
 
 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:172
 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:326
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:250
 #: hugin1/ptbatcher/ProjectArray.cpp:128
 #, c-format
 msgid "error while parsing panotools script: %s"
@@ -359,7 +357,7 @@
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1717
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2272
 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:479
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:863
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:871
 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:250
 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:271
 #: translations/xrc.cpp:174
@@ -403,7 +401,7 @@
 msgid "unknown projection"
 msgstr "neznámá projekce"
 
-#: hugin1/base_wx/platform.cpp:431
+#: hugin1/base_wx/platform.cpp:470
 #, c-format
 msgid ""
 "The filename(s) contains one of the following invalid characters: %s\n"
@@ -500,7 +498,7 @@
 msgstr "Uložit fotoaparát do databáze"
 
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:66
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:192
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:193
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:80
 msgid "xrc directory not found in bundle"
 msgstr "Adresář xrc nebyl v balíčku nalezen."
@@ -510,10 +508,10 @@
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:80
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:92
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2001
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:192
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:204
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:213
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:227
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:193
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:221
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:230
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:244
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:80
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:91
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:97
@@ -523,20 +521,20 @@
 msgstr "Kritická chyba"
 
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:74
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:204
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:221
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:91
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:306
 msgid "Translations not found in bundle"
 msgstr "Překlad nebyl nalezen."
 
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:79
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:212
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:229
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:96
 msgid "lensfun directory not found in bundle"
 msgstr "Adresář lensfun nebyl v balíčku nalezen."
 
 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:92
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:227
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:244
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:119
 msgid ""
 "xrc directory not found, hugin needs to be properly installed\n"
@@ -1278,7 +1276,7 @@
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:646
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:769
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:784
-#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:82
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:83
 msgid "Value must be numeric."
 msgstr "Hodnota musí být číselná."
 
@@ -2162,9 +2160,9 @@
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:997
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1437
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1482
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:728
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:382
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:410
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:591
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:381
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:409
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:378
 msgid "Project files (*.pto,*.ptp,*.pts,*.oto)|*.pto;*.ptp;*.pts;*.oto;|All files (*)|*"
 msgstr "Soubory projektu (*.pto,*.ptp,*.pts,*.oto)|*.pto;*.ptp;*.pts;*.oto;|All files (*)|*"
@@ -2254,10 +2252,10 @@
 "Možná byl přejmenován, přesunut či smazán."
 
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1975
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:397
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:878
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:900
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1154
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:312
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:731
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:747
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:945
 msgid "Error!"
 msgstr "Chyba!"
 
@@ -2867,7 +2865,7 @@
 
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1061
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1158
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:735
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:598
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:402
 msgid "Specify output prefix"
 msgstr "Nastavte výstupní prefix"
@@ -2918,129 +2916,109 @@
 msgid "Basque"
 msgstr "Baskyčtina"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:119
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulharština"
-
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:122
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalánština"
-
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:125
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:127
 msgid "Chinese (Simplified)"
 msgstr "Čínština(zjednodušená)"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:128
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:130
 msgid "Chinese (Traditional)"
 msgstr "Čínština(tradiční)"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:131
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:133
 msgid "Czech"
 msgstr "Čeština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:134
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:136
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:137
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:139
 msgid "Dutch"
 msgstr "Dánština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:140
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:142
 msgid "English"
 msgstr "Angličtina"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:143
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:145
 msgid "French"
 msgstr "Francouzština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:146
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:148
 msgid "German"
 msgstr "Němčina"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:149
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:151
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:152
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:154
 msgid "Italian"
 msgstr "Italština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:155
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:157
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:158
-msgid "Korean"
-msgstr "Korejština"
-
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:161
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:165
 msgid "Polish"
 msgstr "Polština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:164
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:168
 msgid "Portuguese (Brazilian)"
 msgstr "Portugalština (brazilská)"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:167
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:171
 msgid "Russian"
 msgstr "Ruština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:170
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:174
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovenština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:173
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovinština"
-
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:176
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:182
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španělština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:179
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:185
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:182
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ukrajinština"
-
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:185
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:193
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finština"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:275
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:283
 msgid "Select Enblend"
 msgstr "Vybrat Enblend"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:278
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:295
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:286
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:303
 msgid "Executables (*.exe)|*.exe"
 msgstr "Spustitelné (*.exe)|*.exe"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:292
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:300
 msgid "Select Enfuse"
 msgstr "Vybrat Enfuse"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:576
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:584
 msgid "Really reset displayed preferences to default values?"
 msgstr "Opravdu nastavit zobrazené nastavení na výchozí hodnoty?"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:576
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:584
 #: translations/xrc.cpp:798
 msgid "Load Defaults"
 msgstr "Nahrát výchozí"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:843
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:851
 msgid "Please select an entry first"
 msgstr "Vyberte, prosím, nejprve jednu z možností"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:843
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:851
 msgid "Select Entry"
 msgstr "Vyberte záznam"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:863
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:871
 msgid ""
 "You can't delete the last setting.\n"
 "At least one setting is required."
@@ -3048,25 +3026,25 @@
 "Nemůžete smazat poslední nastavení.\n"
 "Alespoň jedno je nutné."
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:867
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:875
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove control point detector setting \"%s\"?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat nastavení detektoru kontrolních bodů \"%s\"?"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:868
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:876
 msgid "Delete control point detector setting"
 msgstr "Smaže nastavení detektoru kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:925
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:933
 msgid "Load control point detector settings"
 msgstr "Nahraje nastavení detektoru kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:927
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:942
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:935
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:950
 msgid "Control point detector settings (*.setting)|*.setting"
 msgstr "Nastavení detektoru kontrolních bodů (*.setting)|*.setting"
 
-#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:940
+#: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:948
 msgid "Save control point detector settings"
 msgstr "Uloží nastavení detektoru kontrolních bodů"
 
@@ -3144,6 +3122,15 @@
 #: hugin1/hugin/PreviewPanel.cpp:499
 msgid "Error during Stitching"
 msgstr "Chyba během slepování"
+
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:205
+#, c-format
+msgid "Directory '%s' does not exists"
+msgstr "Adresář \"%s\" neexistuje."
+
+#: hugin1/hugin/huginApp.cpp:209
+msgid "Could not set environment variable PYTHONHOME"
+msgstr "Nepodařilo se nastavit proměnou prostředí PYTHONHOME"
 
 #: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:200
 #, c-format
@@ -3358,432 +3345,401 @@
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:165
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:204
+msgid ""
+"Cannot clear batch in progress.\n"
+"Do you want to cancel it?"
+msgstr ""
+"Nelze vyčistit běžící dávku.\n"
+"Chcete jí zrušit?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:206
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:668
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:714
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:746
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:781
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:810
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1195
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1202
+#: translations/xrc.cpp:743
+msgid "PTBatcherGUI"
+msgstr "PTBatcherGUI"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:219
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:229
+msgid "Cleared batch."
+msgstr "Vyčištěná dávka."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:312
+#, c-format
+msgid "Error: Could not get status, project with index %d is not in list."
+msgstr "Chyba: Nelze získat stav, projekt č. %d není na seznamu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:361
+msgid "Error: Could not load batch file."
+msgstr "Chyba: Nelze nahrát soubor s dávkou."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:510
+msgid "Batch successfully completed."
+msgstr "Dávka úspěšně skončila."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:515
+msgid "Batch completed with errors."
+msgstr "Dávka skončil s chybami."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:525
+msgid "Initializing shutdown..."
+msgstr "Započínám s vypnutím..."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:525
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:530
+msgid "Shutting down..."
+msgstr "Vypínám..."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:589
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:376
+msgid "Specify project source project file"
+msgstr "Určete zdrojový projektový soubor"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:609
+msgid "No output prefix specified"
+msgstr "Není nastaven výstupní prefix"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:617
+msgid "No project files specified"
+msgstr "Nevybrány žádné soubory projektu"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:643
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:441
+#, c-format
+msgid "%s - Stitching"
+msgstr "%s - Slepuji"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:673
+#, c-format
+msgid "%s - Assistant"
+msgstr "%s - Pomocník"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:731
+#, c-format
+msgid "Error removing, project with id %d is not in list."
+msgstr "Chyba při odebírání, projekt s č. %d chybí na seznamu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:747
+msgid "Error: Could not delete project file "
+msgstr "Chyba:Nelze smazat projektový soubor:"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:763
+msgid "Running batch..."
+msgstr "Spouštím dávku..."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:769
+msgid "Batch already in progress."
+msgstr "Dávka již probíhá."
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:783
+msgid "Running command \""
+msgstr "Spouštím příkaz \""
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:805
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:838
+#, c-format
+msgid "Now stitching: %s"
+msgstr "Nyní slepuji: %s"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:812
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:845
+#, c-format
+msgid "Now detecting: %s"
+msgstr "Nyní hledám: %s"
+
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:945
+#, c-format
+msgid "Error: Could not set status, project with index %d is not in list."
+msgstr "Chyba: Nelze nastavit stav, projekt č. %d chybí na seznamu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:145
+msgid "Not doing much..."
+msgstr "Zatím nic nedělám..."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:162
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:172
+msgid "Hugin's Batch processor"
+msgstr "Hugin - dávkový zpracovatel"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:190
+#: translations/xrc.cpp:337
+msgid "You have pressed the Command key."
+msgstr "Stiskli jste příkazovou klávesu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:192
+#: translations/xrc.cpp:336
+msgid "You have pressed the Control key."
+msgstr "Stiskli jste kontrolní klávesu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:195
+msgid "Should the loading of the batch queue be skipped?"
+msgstr "Má být přeskočeno načítání dávky?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:342
+msgid "Please enter the command-line application to execute:"
+msgstr "Zadejte prosím aplikaci ke spuštění:"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:342
+msgid "Enter application"
+msgstr "Zadejte aplikaci"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:359
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:206
+msgid "Specify a directory to search for projects in"
+msgstr "Určete adresář ve kterém budu hledat projekty"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:379
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:407
+msgid "Specify project source file(s)"
+msgstr "Určete zdrojový projektový soubor(y)"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:450
+msgid "Added projects from dir "
+msgstr "Přidány projekty z adresáře"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:461
+#, c-format
+msgid "Add project %s to stitching queue."
+msgstr "Přidá projekt %s do seznamu ve frontě slepování."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:464
+#, c-format
+msgid "Add project %s to assistant queue."
+msgstr "Poslat projekt %s do fronty asistenta."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:478
+msgid "Batch stopped"
+msgstr "Dávka zastavena"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:489
+msgid "Specify output prefix for project "
+msgstr "Nastavte výstupní prefix pro projekt"
+
+# Pochopit a přeložit znovu.
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:513
+msgid "The prefix of an assistant target cannot be changed."
+msgstr "Prefix cíle asistenta nemůže být změněn."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:519
+msgid "Please select a project"
+msgstr "Prosím vyberte projekt"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:600
+msgid "help file: "
+msgstr "soubor nápovědy:"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:625
+msgid "Specify batch file to open"
+msgstr "Zadejte dávku pro otevření"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:627
+msgid "Batch files (*.ptb)|*.ptb;|All files (*)|*"
+msgstr "Dávky (*.ptb)|*.ptb;|Všechny soubory (*)|*"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:661
+msgid "Cannot open app in Hugin."
+msgstr "Nelze otevřít app pomocí programu Hugin"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:666
+msgid "No project selected. Open Hugin without project?"
+msgstr "Není vybrán projekt. Mám spustit Hugin bez projektu?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:692
+msgid "Batch paused"
+msgstr "Dávka pozastavena"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:698
+msgid "Continuing batch..."
+msgstr "Běžící dávka..."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:712
+msgid ""
+"There are failed projects in the list.\n"
+"Remove them too?"
+msgstr ""
+"V seznamu jsou projekty, jejichž běh selhal.\n"
+"Mám je odebrat?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:744
+msgid ""
+"Cannot remove project in progress.\n"
+"Do you want to cancel it?"
+msgstr ""
+"Nelze odebrat běžící projekty.\n"
+"Chcete je zrušit?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:758
+msgid "Removed project "
+msgstr "Odebrané projekty"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:767
+msgid "Please select a project to remove"
+msgstr "Prosím vyberte projekt k odebrání"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:779
+msgid ""
+"Cannot reset project in progress.\n"
+"Do you want to cancel it?"
+msgstr ""
+"Nelze obnovit nastavení běžících projektů.\n"
+"Chcete je zrušit?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:794
+msgid "Reset project "
+msgstr "Obnovit projekt"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:799
+msgid "Please select a project to reset"
+msgstr "Vyberte projekt k znovunastavení"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:808
+msgid ""
+"Cannot reset projects in progress.\n"
+"Do you want to cancel the batch?"
+msgstr ""
+"Nelze obnovit nastavení probíhajícího projektu.\n"
+" Chcete zrušit běh dávky?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:847
+msgid "Specify batch file to save"
+msgstr "Vyberte dávku pro uložení"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:849
+msgid "Batch file (*.ptb)|*.ptb;|All files (*)|*"
+msgstr "Dávka (*.ptb)|*.ptb;|Všechny soubory (*)|*"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1113
+msgid "Starting batch"
+msgstr "Spouštím dávku"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:59
+msgid "&Show window"
+msgstr "Zobrazit &okno"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:62
+#: translations/xrc.cpp:96
+msgid "Start batch"
+msgstr "Spustit dávku"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:66
+msgid "Continue batch"
+msgstr "Pokračovat v dávce"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:70
+#: translations/xrc.cpp:102
+msgid "Pause batch"
+msgstr "Pozastavit dávku"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:73
+msgid "Stop batch"
+msgstr "Zastavit dávku"
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:76
+#: translations/xrc.cpp:64
+msgid "Add project to stitching queue..."
+msgstr "Přidá projekt do fronty slepování."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:77
+#: translations/xrc.cpp:66
+msgid "Add project to assistant queue..."
+msgstr "Poslat projekt do fronty asistenta."
+
+#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:81
+msgid "E&xit"
+msgstr "U&končit\tAlt-X"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:195
+msgid ""
+"The list contains possibly unprocessed panoramas.\n"
+"If you close the dialog, you will lose them.\n"
+"Continue anyway?"
+msgstr ""
+"Seznam obsahuje nezpracovaná možná panoramata.\n"
+"Pokud tento dialog uzavřete, přijdete o ně.\n"
+"Opravdu chcete pokračovat?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:220
+msgid "Accepted"
+msgstr "Přijato"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:230
+msgid ""
+"The list contains still not yet processed panoramas.\n"
+"If you continue, they will be disregarded.\n"
+"Do you still want to continue?"
+msgstr ""
+"Seznam obsahuje nezpracovaná panoramata.\n"
+"Pokud tento dialog uzavřete, přijdete o ně.\n"
+"Opravdu chcete pokračovat?"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:240
+msgid "Stop"
+msgstr "Stop"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:249
+#, c-format
+msgid ""
+"Directory %s does not exist.\n"
+"Please give an existing directory."
+msgstr ""
+"Adresář %s neexistuje.\n"
+"Vyberte existující adresář."
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:271
+msgid ""
+"You have selected no possible panorama.\n"
+"Please select at least one panorama and try again."
+msgstr ""
+"Nevybrali jste žádné panorama.\n"
+"Vyberte alespoň jedno panorama zkuste to znovu."
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:293
+msgid ""
+"Not all project files could be written successfully.\n"
+"Maybe you have no write permission for these directories or your disc is full."
+msgstr ""
+"Nepodařilo se zapsat všechny soubory projektu.\n"
+"Možná nemáte oprávnění pro zápis do těchto adresářů nebo je disk plný."
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:327
+#, c-format
+msgid "Reading file %s"
+msgstr "Nahrávám soubor %s"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:409
+#: translations/xrc.cpp:40
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:415
+#, c-format
+msgid "Found %d possible panoramas."
+msgstr "Nalezeno %d možných panoramat."
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:419
+msgid "No possible panoramas found."
+msgstr "Nebylo nalezeno žádné možné panorama."
+
+#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:599
+#, c-format
+msgid "%d images: %s"
+msgstr "%d obrázků: %s"
+
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:153
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:169
+msgid "stitch_project.pto [output prefix]|assistant_project.pto"
+msgstr "slepovaný_projekt.pto [výstupní prefix]|projekt_pomocníka.pto"
+
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:185
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:350
 msgid "Syntax error in parameters detected, aborting."
 msgstr "Objevena syntaktická chyba v parametrech, končím."
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:180
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:726
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:376
-msgid "Specify project source project file"
-msgstr "Určete zdrojový projektový soubor"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:203
-msgid "Could not find project file:"
-msgstr "Nelze nalézt projektový soubor:"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:212
-msgid "Specify output image filename"
-msgstr "Zvolte výstupní soubor obrázku"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:221
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:754
-msgid "No project files specified"
-msgstr "Nevybrány žádné soubory projektu"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:237
-msgid "Stitching Panorama"
-msgstr "Slepuji panorama"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:256
-msgid "Wrong number of images specified on command line"
-msgstr "Chybný počet obrázků z příkazové řádky"
-
-#: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:271
-msgid "output image size: "
-msgstr "výstupní velikost obrázku: "
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:270
-msgid ""
-"Cannot clear batch in progress.\n"
-"Do you want to cancel it?"
-msgstr ""
-"Nelze vyčistit běžící dávku.\n"
-"Chcete jí zrušit?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:272
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:669
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:715
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:747
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:782
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:811
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1196
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1203
-#: translations/xrc.cpp:743
-msgid "PTBatcherGUI"
-msgstr "PTBatcherGUI"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:287
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:309
-msgid "Cleared batch."
-msgstr "Vyčištěná dávka."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:397
-#, c-format
-msgid "Error: Could not get status, project with index %d is not in list."
-msgstr "Chyba: Nelze získat stav, projekt č. %d není na seznamu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:450
-msgid "Error: Could not load batch file."
-msgstr "Chyba: Nelze nahrát soubor s dávkou."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:609
-msgid "Batch successfully completed."
-msgstr "Dávka úspěšně skončila."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:622
-msgid "Batch completed with errors."
-msgstr "Dávka skončil s chybami."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:643
-msgid "Initializing shutdown..."
-msgstr "Započínám s vypnutím..."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:643
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:648
-msgid "Shutting down..."
-msgstr "Vypínám..."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:672
-msgid "Error shutting down."
-msgstr "Chyba při vypínání se."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:674
-msgid "Error shutting down. Do you have root privileges?"
-msgstr "Chyba při vypínání se. Máte práva správce?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:746
-msgid "No output prefix specified"
-msgstr "Není nastaven výstupní prefix"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:785
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:441
-#, c-format
-msgid "%s - Stitching"
-msgstr "%s - Slepuji"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:820
-#, c-format
-msgid "%s - Assistant"
-msgstr "%s - Pomocník"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:878
-#, c-format
-msgid "Error removing, project with id %d is not in list."
-msgstr "Chyba při odebírání, projekt s č. %d chybí na seznamu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:900
-msgid "Error: Could not delete project file "
-msgstr "Chyba:Nelze smazat projektový soubor:"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:927
-msgid "Running batch..."
-msgstr "Spouštím dávku..."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:938
-msgid "Batch already in progress."
-msgstr "Dávka již probíhá."
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:954
-msgid "Running command \""
-msgstr "Spouštím příkaz \""
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:996
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1035
-#, c-format
-msgid "Now stitching: %s"
-msgstr "Nyní slepuji: %s"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1006
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1045
-#, c-format
-msgid "Now detecting: %s"
-msgstr "Nyní hledám: %s"
-
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1154
-#, c-format
-msgid "Error: Could not set status, project with index %d is not in list."
-msgstr "Chyba: Nelze nastavit stav, projekt č. %d chybí na seznamu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:145
-msgid "Not doing much..."
-msgstr "Zatím nic nedělám..."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:162
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:172
-msgid "Hugin's Batch processor"
-msgstr "Hugin - dávkový zpracovatel"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:191
-#: translations/xrc.cpp:337
-msgid "You have pressed the Command key."
-msgstr "Stiskli jste příkazovou klávesu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:193
-#: translations/xrc.cpp:336
-msgid "You have pressed the Control key."
-msgstr "Stiskli jste kontrolní klávesu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:196
-msgid "Should the loading of the batch queue be skipped?"
-msgstr "Má být přeskočeno načítání dávky?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:343
-msgid "Please enter the command-line application to execute:"
-msgstr "Zadejte prosím aplikaci ke spuštění:"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:343
-msgid "Enter application"
-msgstr "Zadejte aplikaci"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:360
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:206
-msgid "Specify a directory to search for projects in"
-msgstr "Určete adresář ve kterém budu hledat projekty"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:380
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:408
-msgid "Specify project source file(s)"
-msgstr "Určete zdrojový projektový soubor(y)"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:451
-msgid "Added projects from dir "
-msgstr "Přidány projekty z adresáře"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:462
-#, c-format
-msgid "Add project %s to stitching queue."
-msgstr "Přidá projekt %s do seznamu ve frontě slepování."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:465
-#, c-format
-msgid "Add project %s to assistant queue."
-msgstr "Poslat projekt %s do fronty asistenta."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:479
-msgid "Batch stopped"
-msgstr "Dávka zastavena"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:490
-msgid "Specify output prefix for project "
-msgstr "Nastavte výstupní prefix pro projekt"
-
-# Pochopit a přeložit znovu.
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:514
-msgid "The prefix of an assistant target cannot be changed."
-msgstr "Prefix cíle asistenta nemůže být změněn."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:520
-msgid "Please select a project"
-msgstr "Prosím vyberte projekt"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:601
-msgid "help file: "
-msgstr "soubor nápovědy:"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:626
-msgid "Specify batch file to open"
-msgstr "Zadejte dávku pro otevření"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:628
-msgid "Batch files (*.ptb)|*.ptb;|All files (*)|*"
-msgstr "Dávky (*.ptb)|*.ptb;|Všechny soubory (*)|*"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:662
-msgid "Cannot open app in Hugin."
-msgstr "Nelze otevřít app pomocí programu Hugin"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:667
-msgid "No project selected. Open Hugin without project?"
-msgstr "Není vybrán projekt. Mám spustit Hugin bez projektu?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:693
-msgid "Batch paused"
-msgstr "Dávka pozastavena"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:699
-msgid "Continuing batch..."
-msgstr "Běžící dávka..."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:713
-msgid ""
-"There are failed projects in the list.\n"
-"Remove them too?"
-msgstr ""
-"V seznamu jsou projekty, jejichž běh selhal.\n"
-"Mám je odebrat?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:745
-msgid ""
-"Cannot remove project in progress.\n"
-"Do you want to cancel it?"
-msgstr ""
-"Nelze odebrat běžící projekty.\n"
-"Chcete je zrušit?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:759
-msgid "Removed project "
-msgstr "Odebrané projekty"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:768
-msgid "Please select a project to remove"
-msgstr "Prosím vyberte projekt k odebrání"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:780
-msgid ""
-"Cannot reset project in progress.\n"
-"Do you want to cancel it?"
-msgstr ""
-"Nelze obnovit nastavení běžících projektů.\n"
-"Chcete je zrušit?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:795
-msgid "Reset project "
-msgstr "Obnovit projekt"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:800
-msgid "Please select a project to reset"
-msgstr "Vyberte projekt k znovunastavení"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:809
-msgid ""
-"Cannot reset projects in progress.\n"
-"Do you want to cancel the batch?"
-msgstr ""
-"Nelze obnovit nastavení probíhajícího projektu.\n"
-" Chcete zrušit běh dávky?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:848
-msgid "Specify batch file to save"
-msgstr "Vyberte dávku pro uložení"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:850
-msgid "Batch file (*.ptb)|*.ptb;|All files (*)|*"
-msgstr "Dávka (*.ptb)|*.ptb;|Všechny soubory (*)|*"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1114
-msgid "Starting batch"
-msgstr "Spouštím dávku"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:59
-msgid "&Show window"
-msgstr "Zobrazit &okno"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:62
-#: translations/xrc.cpp:96
-msgid "Start batch"
-msgstr "Spustit dávku"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:66
-msgid "Continue batch"
-msgstr "Pokračovat v dávce"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:70
-#: translations/xrc.cpp:102
-msgid "Pause batch"
-msgstr "Pozastavit dávku"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:73
-msgid "Stop batch"
-msgstr "Zastavit dávku"
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:76
-#: translations/xrc.cpp:64
-msgid "Add project to stitching queue..."
-msgstr "Přidá projekt do fronty slepování."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:77
-#: translations/xrc.cpp:66
-msgid "Add project to assistant queue..."
-msgstr "Poslat projekt do fronty asistenta."
-
-#: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:81
-msgid "E&xit"
-msgstr "U&končit\tAlt-X"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:195
-msgid ""
-"The list contains possibly unprocessed panoramas.\n"
-"If you close the dialog, you will lose them.\n"
-"Continue anyway?"
-msgstr ""
-"Seznam obsahuje nezpracovaná možná panoramata.\n"
-"Pokud tento dialog uzavřete, přijdete o ně.\n"
-"Opravdu chcete pokračovat?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:220
-msgid "Accepted"
-msgstr "Přijato"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:230
-msgid ""
-"The list contains still not yet processed panoramas.\n"
-"If you continue, they will be disregarded.\n"
-"Do you still want to continue?"
-msgstr ""
-"Seznam obsahuje nezpracovaná panoramata.\n"
-"Pokud tento dialog uzavřete, přijdete o ně.\n"
-"Opravdu chcete pokračovat?"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:240
-msgid "Stop"
-msgstr "Stop"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:249
-#, c-format
-msgid ""
-"Directory %s does not exist.\n"
-"Please give an existing directory."
-msgstr ""
-"Adresář %s neexistuje.\n"
-"Vyberte existující adresář."
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:271
-msgid ""
-"You have selected no possible panorama.\n"
-"Please select at least one panorama and try again."
-msgstr ""
-"Nevybrali jste žádné panorama.\n"
-"Vyberte alespoň jedno panorama zkuste to znovu."
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:293
-msgid ""
-"Not all project files could be written successfully.\n"
-"Maybe you have no write permission for these directories or your disc is full."
-msgstr ""
-"Nepodařilo se zapsat všechny soubory projektu.\n"
-"Možná nemáte oprávnění pro zápis do těchto adresářů nebo je disk plný."
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:327
-#, c-format
-msgid "Reading file %s"
-msgstr "Nahrávám soubor %s"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:409
-#: translations/xrc.cpp:40
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:415
-#, c-format
-msgid "Found %d possible panoramas."
-msgstr "Nalezeno %d možných panoramat."
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:419
-msgid "No possible panoramas found."
-msgstr "Nebylo nalezeno žádné možné panorama."
-
-#: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:599
-#, c-format
-msgid "%d images: %s"
-msgstr "%d obrázků: %s"
-
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:153
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:169
-msgid "stitch_project.pto [output prefix]|assistant_project.pto"
-msgstr "slepovaný_projekt.pto [výstupní prefix]|projekt_pomocníka.pto"
 
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:213
 msgid "PTBatcherGUI started"
@@ -7065,6 +7021,42 @@
 msgid "Optimization of all distortion parameters \"everything\" makes only sense with heavily overlapping images and many well distributed control points."
 msgstr "Optimalizace všech parametrů zkreslení \"všechno\" má smysl jen tehdy, pokud jste dobře rozmístili velké množství kontrolních bodů."
 
+#~ msgid "Bulgarian"
+#~ msgstr "Bulharština"
+
+#~ msgid "Catalan"
+#~ msgstr "Katalánština"
+
+#~ msgid "Korean"
+#~ msgstr "Korejština"
+
+#~ msgid "Slovenian"
+#~ msgstr "Slovinština"
+
+#~ msgid "Ukrainian"
+#~ msgstr "Ukrajinština"
+
+#~ msgid "Could not find project file:"
+#~ msgstr "Nelze nalézt projektový soubor:"
+
+#~ msgid "Specify output image filename"
+#~ msgstr "Zvolte výstupní soubor obrázku"
+
+#~ msgid "Stitching Panorama"
+#~ msgstr "Slepuji panorama"
+
+#~ msgid "Wrong number of images specified on command line"
+#~ msgstr "Chybný počet obrázků z příkazové řádky"
+
+#~ msgid "output image size: "
+#~ msgstr "výstupní velikost obrázku: "
+
+#~ msgid "Error shutting down."
+#~ msgstr "Chyba při vypínání se."
+
+#~ msgid "Error shutting down. Do you have root privileges?"
+#~ msgstr "Chyba při vypínání se. Máte práva správce?"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "File save:"
 #~ msgstr "Soubor:"

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks