Diff of /src/translations/cs_CZ.po [50018b] .. [6525a1]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/src/translations/cs_CZ.po
+++ b/src/translations/cs_CZ.po
@@ -28,8 +28,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs_CZ\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=77506&atid=550441\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-24 14:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-24 15:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-19 23:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-19 23:14+0100\n"
 "Last-Translator: Václav Černý <vatoz@seznam.cz>\n"
 "Language-Team: Čeština\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -56,12 +56,14 @@
 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:69
 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:82
 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:251
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:374
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:543
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:572
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:718
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:163
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2142
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:376
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:545
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:574
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:720
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:164
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2158
+#: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:128
+#: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:138
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:594
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:844
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1323
@@ -70,7 +72,7 @@
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:970
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:419
 #: hugin1/ptbatcher/ProjectListBox.cpp:171
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:380
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:377
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -153,24 +155,24 @@
 #: hugin1/base_wx/MyExternalCmdExecDialog.cpp:602
 #: hugin1/ptbatcher/RunStitchFrame.cpp:43
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:123
-#: translations/xrc.cpp:36
-#: translations/xrc.cpp:128
-#: translations/xrc.cpp:400
-#: translations/xrc.cpp:470
-#: translations/xrc.cpp:474
-#: translations/xrc.cpp:478
-#: translations/xrc.cpp:573
-#: translations/xrc.cpp:681
-#: translations/xrc.cpp:769
-#: xrc.cpp:36
-#: xrc.cpp:128
-#: xrc.cpp:400
-#: xrc.cpp:470
-#: xrc.cpp:474
-#: xrc.cpp:478
-#: xrc.cpp:573
-#: xrc.cpp:681
-#: xrc.cpp:769
+#: translations/xrc.cpp:31
+#: translations/xrc.cpp:123
+#: translations/xrc.cpp:395
+#: translations/xrc.cpp:465
+#: translations/xrc.cpp:469
+#: translations/xrc.cpp:473
+#: translations/xrc.cpp:568
+#: translations/xrc.cpp:676
+#: translations/xrc.cpp:764
+#: xrc.cpp:31
+#: xrc.cpp:123
+#: xrc.cpp:395
+#: xrc.cpp:465
+#: xrc.cpp:469
+#: xrc.cpp:473
+#: xrc.cpp:568
+#: xrc.cpp:676
+#: xrc.cpp:764
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
@@ -193,8 +195,8 @@
 #: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:48
 #: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:66
 #: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:118
-#: translations/xrc.cpp:682
-#: xrc.cpp:682
+#: translations/xrc.cpp:677
+#: xrc.cpp:677
 msgid "Panorama Tools"
 msgstr "Panorama Tools"
 
@@ -254,59 +256,59 @@
 msgid "Error during stitching"
 msgstr "Chyba během slepování"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:236
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:238
 msgid "Please load images by pressing on the Load images button."
 msgstr "Nahrajte obrázky kliknutím na tlačítko Nahrát obrázky."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:266
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:268
 #, c-format
 msgid "%d images loaded."
 msgstr "Nahráno %d obrázků."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:300
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:302
 #, c-format
 msgid "Images are connected by %d control points.\n"
 msgstr "Obrázky propojuje %d kontrolních bodů.\n"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:309
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:311
 #, c-format
 msgid "%d unconnected image groups found: "
 msgstr "nalezeno %d nepropojených skupin obrázků: "
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:310
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:312
 msgid "Please use the Control Points tab to connect all images with control points.\n"
 msgstr "Využijte záložku s kontrolními body pro propojení všech obrázků.\n"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:313
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:315
 msgid "Images or control points have changed, new alignment is needed."
 msgstr "Obrázky či kontrolní body se změnily. Je nutné nové zarovnání."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:324
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:326
 msgid "Very good fit."
 msgstr "Velmi dobré spasování."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:326
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:328
 msgid "Good fit."
 msgstr "Dobré spasování."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:328
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:330
 msgid "Bad fit, some control points might be bad, or there are parallax and movement errors"
 msgstr "Špatné spasování. Některé kontrolní body mohou být chybné, nebo se fotografovaná scéna či umístění fotoaparátu mezi fotografiemi příliš měnilo"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:330
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:332
 msgid "Very bad fit. Check for bad control points, lens parameters, or images with parallax or movement. The optimizer might have failed. Manual intervention required."
 msgstr "Velmi špatné spasování. Zkontrolujte kontrolní body, parametry objektivů, nebo obrázky focené z jiného místa. Možná také selhala optimalizace. Manuální zásah nutný."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:332
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:334
 #, c-format
 msgid "Mean error after optimization: %.1f pixel, max: %.1f\n"
 msgstr "Střední chyba po optimalizaci: %.1f pixelů, maximální: %.1f\n"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:340
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:342
 msgid "Note: automatic alignment uses default settings from the preferences. If you customize settings for this project in the advanced tabs and want to use these customized settings, run the CP detection from the Images Tab, the geometrical optimization from the the Optimizer tab and the photometric optimization from the Exposure tab."
 msgstr "Poznámka: Automatické zarovnávání používá výchozí nastavení. Pokud změníte nastavení pro tento projekt v pokročilejších panelech a budete chtít použít toto pozměněné nastavení, spusťte detektor kontrolních bodů ze záložky obrázky, optimalizaci ze záložky optimalizátor a fotometrickou optimalizaci ze záložky Expozice."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:374
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:376
 msgid ""
 "At least two images are required.\n"
 "Please add more images."
@@ -314,60 +316,60 @@
 "Jsou nutné alespoň dva obrázky.\n"
 "Přidejte víc obrázků."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:394
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:396
 msgid "Aligning images"
 msgstr "Zarovnávám obrázky"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:394
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:396
 msgid "Finding corresponding points"
 msgstr "Hledám odpovídající body"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:410
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:425
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2146
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2195
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2205
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2230
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:412
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:427
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2162
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2211
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2221
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2246
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1001
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1019
 msgid "Running Celeste"
 msgstr "Spouštím Celeste"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:480
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2148
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:482
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2164
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1078
 msgid "searching for cloud-like control points..."
 msgstr "hledám mrakům podobné body..."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:508
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:510
 msgid "Celeste model file not found, Hugin needs to be properly installed."
 msgstr "Soubor s modelem pro Celeste nenalezen, Hugin musí být patřičně nainstalován."
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:508
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2186
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:510
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2202
 #: hugin1/hugin/huginApp.cpp:150
 #: hugin1/hugin/huginApp.cpp:162
 #: hugin1/hugin/huginApp.cpp:175
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1013
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:71
 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:77
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:101
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:98
 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:277
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Kritická chyba"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:516
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:518
 msgid "Checking for outlying control points"
 msgstr "Hledám nezapadající kontrolní body"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:542
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:571
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:544
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:573
 #, c-format
 msgid "Warning %d unconnected image groups found:"
 msgstr "Pozor. Nalezeno %d nepropojených skupin obrázků:"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:543
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:572
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:545
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:574
 msgid ""
 "Please create control points between unconnected images using the Control Points tab.\n"
 "\n"
@@ -377,29 +379,29 @@
 "\n"
 "Po přidání bodů stiskněte tlačítko \"Zarovnat\""
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:556
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:558
 msgid "Determining placement of the images"
 msgstr "Určuji umístění obrázků"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:607
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:609
 msgid "Leveling the panorama"
 msgstr "Posun úrovně panoramatu"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:642
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:644
 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:494
 msgid "Loading images"
 msgstr "Nahrávám obrázky"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:717
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:719
 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:505
 msgid "Error: could not load all images"
 msgstr "Chyba: nelze nahrát všechny obrázky"
 
-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:738
+#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:740
 msgid "Vignetting and exposure correction"
 msgstr "Korekce charakteristiky a expozice"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:162
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:163
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find \"%s\" in path.\n"
@@ -408,20 +410,20 @@
 "V cestě nelze najít \"%s\".\n"
 "Možná není nainstalováno správně nebo je zadána špatná cesta."
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:320
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:321
 #, c-format
 msgid "Please use %namefile, %i or %s to specify the input files for control point detector"
 msgstr "Používejte prosím %namefile, %i nebo %s k určení vstupních souborů pro detektor kontrolních bodů."
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:321
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:466
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:472
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:322
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:467
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:473
 msgid "Error in control point detector command"
 msgstr "Chyba během vytváření kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:369
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:550
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:656
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:370
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:551
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:657
 msgid ""
 "Command line for control point detector too long.\n"
 "This is a windows limitation\n"
@@ -433,14 +435,14 @@
 "Vyberte, prosím, méně obrázků nebo vložte obrázky do složky\n"
 "s kratším jménem"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:370
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:551
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:657
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:371
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:552
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:658
 msgid "Too many images selected"
 msgstr "Vybráno příliš mnoha obrázků"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:383
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:668
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:384
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:669
 #, c-format
 msgid ""
 "Too many arguments (images). Try using the %%s parameter in preferences.\n"
@@ -451,38 +453,38 @@
 "\n"
 "Nemohu spustit příkaz: %s"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:383
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:394
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:399
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:506
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:514
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:567
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:579
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:587
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:668
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:679
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:684
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:384
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:395
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:400
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:507
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:515
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:568
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:580
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:588
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:669
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:680
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:685
 msgid "wxExecute Error"
 msgstr "chyba v wxExecute"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:389
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:572
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:674
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:390
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:573
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:675
 msgid "finding control points"
 msgstr "Hledám kontrolní body"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:394
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:506
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:579
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:679
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:395
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:507
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:580
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:680
 #, c-format
 msgid "Could not execute command: %s"
 msgstr "Nelze spustit příkaz:  %s"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:398
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:513
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:586
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:683
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:399
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:514
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:587
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:684
 #, c-format
 msgid ""
 "Command: %s\n"
@@ -491,9 +493,9 @@
 "Příkaz: %s\n"
 "skončil s chybovým kódem: %d"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:404
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:593
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:691
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:405
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:594
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:692
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open %s for reading\n"
@@ -508,25 +510,25 @@
 "\n"
 "Spouštěný příkaz: %s"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:405
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:594
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:692
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:406
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:595
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:693
 msgid "Control point detector failure"
 msgstr "Chyba detektoru kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:465
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:466
 msgid "Please use %i to specify the input files and %k to specify the keypoint file for generate keys step"
 msgstr "Používejte prosím %i pro nastavení vstupních souborů a %k pro určení souboru s klíčovými body pro krok generování bodů"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:471
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:472
 msgid "Please use %k to specify the keypoint files and %o to specify the output project file for the matching step"
 msgstr "Užijte %k jako soubor s klíčovými body a %o pro výstupní projekt pro krok spárování"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:499
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:500
 msgid "generating key file"
 msgstr "generuji soubor s klíči"
 
-#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:567
+#: hugin1/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:568
 #, c-format
 msgid ""
 "Too many arguments (images). Try using a cp generator setting which supports the %%s parameter in preferences.\n"
@@ -681,8 +683,8 @@
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:358
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:362
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:227
-#: translations/xrc.cpp:133
-#: xrc.cpp:133
+#: translations/xrc.cpp:128
+#: xrc.cpp:128
 msgid "normal"
 msgstr "normální "
 
@@ -696,11 +698,11 @@
 msgid "horiz. Line"
 msgstr "vodorovná čára"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1878
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1894
 msgid "Cannot estimate image position without control points"
 msgstr "Nelze odhadnout umístění obrázku bez kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1899
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1915
 msgid ""
 "Create control points.\n"
 "To create less points,\n"
@@ -710,48 +712,48 @@
 "Pro vytvoření menšího počtu bodů\n"
 "zadejte větší číslo."
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1899
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1915
 msgid "Corner Detection threshold"
 msgstr "Detekce prahu rohu"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1899
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1903
-#: translations/xrc.cpp:202
-#: xrc.cpp:202
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1915
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1919
+#: translations/xrc.cpp:197
+#: xrc.cpp:197
 msgid "Create control points"
 msgstr "Vytvořit kontrolní body"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1903
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1919
 msgid "Corner Detection scale"
 msgstr "Detekce měřítka rohu"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1915
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1931
 msgid "Error during control point creation:\n"
 msgstr "Chyba během vytváření kontrolních bodů:\n"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2050
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2066
 msgid "Select Point in right image"
 msgstr "Vybrat bod v pravém obrázku"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2062
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2078
 msgid "Select Point in left image"
 msgstr "Vybrat bod v levém obrázku"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2142
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2158
 msgid "Cannot run celeste without at least one control point connecting the two images"
 msgstr "Nelze spustit celeste bez alespoň jedné dvojice obrázků propojených kontrolními body."
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2186
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2202
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1013
 msgid "Celeste model expected in "
 msgstr "Model Celeste očekáván v "
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2186
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2202
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1013
 msgid " not found, Hugin needs to be properly installed."
 msgstr " nenalezen, Hugin musí být patřičně nainstalován."
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2232
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2248
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:379
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1114
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1555
@@ -759,7 +761,7 @@
 msgid "Removed %d control points"
 msgstr "Odebráno %d kontrolních bodů"
 
-#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2232
+#: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:2248
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:1114
 msgid "Celeste result"
 msgstr "Výsledky Celeste"
@@ -828,31 +830,31 @@
 msgstr "Rychlý náhled panoramatu"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:228
-#: translations/xrc.cpp:691
-#: translations/xrc.cpp:698
-#: xrc.cpp:691
-#: xrc.cpp:698
+#: translations/xrc.cpp:686
+#: translations/xrc.cpp:693
+#: xrc.cpp:686
+#: xrc.cpp:693
 msgid "Center"
 msgstr "Vystředit"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:229
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:231
-#: translations/xrc.cpp:701
-#: xrc.cpp:701
+#: translations/xrc.cpp:696
+#: xrc.cpp:696
 msgid "Fit"
 msgstr "Přizpůsobit"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:230
-#: translations/xrc.cpp:703
-#: xrc.cpp:703
+#: translations/xrc.cpp:698
+#: xrc.cpp:698
 msgid "Straighten"
 msgstr "Narovnat"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:232
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1374
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1381
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:929
-#: translations/xrc.cpp:496
-#: xrc.cpp:496
+#: translations/xrc.cpp:491
+#: xrc.cpp:491
 msgid "Autocrop"
 msgstr "Autoořez"
 
@@ -862,18 +864,18 @@
 msgstr "zobrazené obrázky"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:262
-#: translations/xrc.cpp:711
-#: xrc.cpp:711
+#: translations/xrc.cpp:706
+#: xrc.cpp:706
 msgid "All"
 msgstr "Všechny"
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:263
-#: translations/xrc.cpp:541
-#: translations/xrc.cpp:544
-#: translations/xrc.cpp:713
-#: xrc.cpp:541
-#: xrc.cpp:544
-#: xrc.cpp:713
+#: translations/xrc.cpp:536
+#: translations/xrc.cpp:539
+#: translations/xrc.cpp:708
+#: xrc.cpp:536
+#: xrc.cpp:539
+#: xrc.cpp:708
 msgid "None"
 msgstr "žádná"
 
@@ -930,8 +932,6 @@
 #: hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:59
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:524
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:611
-#: translations/xrc.cpp:18
-#: xrc.cpp:18
 msgid "Equirectangular"
 msgstr "Equirectangular"
 
@@ -955,8 +955,8 @@
 
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:892
 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:914
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1545
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1576
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1552
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1583
 #: hugin1/hugin/huginApp.cpp:72
 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:408
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:575
@@ -966,57 +966,73 @@
 msgid "Value must be numeric."
 msgstr "Hodnota musí být číselná."
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1353
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1360
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:228
 msgid "difference"
 msgstr "rozdíl"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1374
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1381
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:929
 msgid "Calculating optimal crop"
 msgstr "Vypočítat optimální ořez"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1497
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1504
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:685
 msgid "Top needs to be an integer bigger than 0"
 msgstr "Vrchní okraj musí být číslo větší než 0"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1501
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1508
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:689
 msgid "left needs to be an integer bigger than 0"
 msgstr "Levý okraj musí být číslo větší než 0"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1505
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1512
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:693
 msgid "right needs to be an integer bigger than 0"
 msgstr "Pravý okraj musí být číslo větší než 0"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1509
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1516
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:697
 msgid "bottom needs to be an integer bigger than 0"
 msgstr "Spodní okraj musí být číslo větší než 0"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1514
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1521
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:702
 msgid "left boundary must be smaller than right"
 msgstr "levý okraj musí být menší než pravý"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1520
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1527
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:708
 msgid "top boundary must be smaller than bottom"
 msgstr "horní okraj musí být větší než spodní"
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1551
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1558
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:581
 #, c-format
 msgid "Invalid HFOV value. Maximum HFOV for this projection is %lf."
 msgstr "Neplatné HFOV. Maximální HFOV pro vybranou projekci je %lf."
 
-#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1582
+#: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1589
 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:612
 #, c-format
 msgid "Invalid VFOV value. Maximum VFOV for this projection is %lf."
 msgstr "Neplatné VFOV. Maximální VFOV pro vybranou projekci je %lf."
+
+#: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:128
+msgid ""
+"Error initialising GLEW\n"
+"Fast preview window can not be opened."
+msgstr ""
+"Chyba při inicializaci GLEW\n"
+"Okno rychlého náhledu nemůže být otevřeno."
+
+#: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:138
+msgid ""
+"Sorry, the fast preview window requires a system which supports OpenGL version 1.1 with the GL_ARB_multitexture extension.\n"
+"The fast preview cannot be opened."
+msgstr ""
+"Omlouváme se, ale okno rychlého náhledu ke svému běhu vyžaduje OpenGL veze 1.1 s rozšířením GL_ARB_multitexture.\n"
+"Okno rychlého náhledu nemůže být otevřeno."
 
 #: hugin1/hugin/HDRMergeOptionDialog.cpp:147
 msgid "Invalid input\n"
@@ -1042,29 +1058,21 @@
 
 #: hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:55
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:520
-#: translations/xrc.cpp:14
-#: xrc.cpp:14
 msgid "Normal (rectilinear)"
 msgstr "Obyčejný (rectilineární)"
 
 #: hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:56
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:521
-#: translations/xrc.cpp:15
-#: xrc.cpp:15
 msgid "Panoramic (cylindrical)"
 msgstr "Panoramatický (cylindrický)"
 
 #: hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:57
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:522
-#: translations/xrc.cpp:16
-#: xrc.cpp:16
 msgid "Circular fisheye"
 msgstr "Kruhové rybí oko"
 
 #: hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:58
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:523
-#: translations/xrc.cpp:17
-#: xrc.cpp:17
 msgid "Full frame fisheye"
 msgstr "Plnosnímkové rybí oko"
 
@@ -1123,7 +1131,7 @@
 msgstr "Překlad nebyl nalezen."
 
 #: hugin1/hugin/huginApp.cpp:175
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:101
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:98
 msgid ""
 "xrc directory not found, hugin needs to be properly installed\n"
 "Tried Path:"
@@ -1197,12 +1205,12 @@
 msgstr "hfov (v)"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:602
-#: translations/xrc.cpp:273
-#: translations/xrc.cpp:491
-#: translations/xrc.cpp:756
-#: xrc.cpp:273
-#: xrc.cpp:491
-#: xrc.cpp:756
+#: translations/xrc.cpp:268
+#: translations/xrc.cpp:486
+#: translations/xrc.cpp:751
+#: xrc.cpp:268
+#: xrc.cpp:486
+#: xrc.cpp:751
 msgid "Crop"
 msgstr "Výřez"
 
@@ -1268,31 +1276,31 @@
 msgid "classifying control points..."
 msgstr "zařazuji kontrolní body..."
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:781
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:873
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:918
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1043
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1070
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:750
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:842
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:887
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1012
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1039
 msgid "Please select an image and try again"
 msgstr "Vyberte, prosím, obrázek a zkuste znovu"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:798
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:767
 msgid "Save lens parameters file"
 msgstr "Uložit soubor s parametry objektivu"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:800
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:769
 msgid "Lens Project Files (*.ini)|*.ini|All files (*)|*"
 msgstr "Soubory s vlastnostmi objektivu (*.ini)|*.ini|All files (*)|*"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:927
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:896
 msgid "Load lens parameters"
 msgstr "Nahrát parametry objektivu"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:929
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:898
 msgid "Lens Project Files (*.ini)|*.ini|All files (*.*)|*.*"
 msgstr "Soubory s vlastnostmi objektivu (*.ini)|*.ini|All files (*.*)|*.*"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:949
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:918
 msgid ""
 "Incompatible lens parameter file, image sizes do not match\n"
 "Apply settings anyway?"
@@ -1300,23 +1308,23 @@
 "Nekompatibilní soubor s parametry objektivu, velikosti obrázků nesedí\n"
 "Chcete nastavení přesto použít?"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:949
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:918
 msgid "Error loading lens parameters"
 msgstr "Chyba při nahrávání parametrů objektivu."
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1052
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1021
 msgid "Your project must have at least two lenses before you can change which lens these images use."
 msgstr "Projekt musí mít nejméně dva objektivy než budete moci přiřazovat obrázkům odlišný objektiv."
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1057
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1026
 msgid "Enter new lens number"
 msgstr "Vložte nové číslo objektivu"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1058
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1027
 msgid "Lens number"
 msgstr "Číslo objektivu"
 
-#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1059
+#: hugin1/hugin/LensPanel.cpp:1028
 msgid "Change lens number"
 msgstr "Změnit číslo objektivu"
 
@@ -1359,12 +1367,12 @@
 
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:257
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:117
-#: translations/xrc.cpp:66
-#: translations/xrc.cpp:325
-#: translations/xrc.cpp:326
-#: xrc.cpp:66
-#: xrc.cpp:325
-#: xrc.cpp:326
+#: translations/xrc.cpp:61
+#: translations/xrc.cpp:320
+#: translations/xrc.cpp:321
+#: xrc.cpp:61
+#: xrc.cpp:320
+#: xrc.cpp:321
 msgid "&Help"
 msgstr "&Nápověda"
 
@@ -1396,8 +1404,8 @@
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:583
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:685
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:769
-#: translations/xrc.cpp:269
-#: xrc.cpp:269
+#: translations/xrc.cpp:264
+#: xrc.cpp:264
 msgid "Hugin - Panorama Stitcher"
 msgstr "Hugin - slepuje panorama"
 
@@ -1444,8 +1452,8 @@
 msgstr "Soubor %s existuje. Mám ho přepsat?"
 
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:620
-#: translations/xrc.cpp:344
-#: xrc.cpp:344
+#: translations/xrc.cpp:339
+#: xrc.cpp:339
 msgid "Save project"
 msgstr "Uložit projekt"
 
@@ -1477,9 +1485,9 @@
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:744
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1290
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1337
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:576
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:574
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:354
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:343
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:340
 msgid "Project files (*.pto,*.ptp,*.pts,*.oto)|*.pto;*.ptp;*.pts;*.oto;|All files (*)|*"
 msgstr "Soubory projektu (*.pto,*.ptp,*.pts,*.oto)|*.pto;*.ptp;*.pts;*.oto;|All files (*)|*"
 
@@ -1488,8 +1496,8 @@
 msgstr "Otevírání projektu: zrušit"
 
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:800
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:399
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:510
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:409
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:520
 msgid "Add images"
 msgstr "Přidat obrázky"
 
@@ -1568,10 +1576,10 @@
 "Možná byl přejmenován, přesunut či smazán."
 
 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1787
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:334
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:687
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:704
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:895
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:332
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:685
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:702
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:893
 msgid "Error!"
 msgstr "Chyba!"
 
@@ -1584,8 +1592,8 @@
 msgstr "Vytvořte mnohaúhelníkovou masku klikáním levým tlačítkem myši, poslední bod klikněte pravým tlačítkem myši."
 
 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:319
-#: translations/xrc.cpp:378
-#: xrc.cpp:378
+#: translations/xrc.cpp:373
+#: xrc.cpp:373
 msgid "Save mask"
 msgstr "Uloží masku"
 
@@ -1607,14 +1615,14 @@
 msgstr "Nahrávání masky: zrušit"
 
 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:528
-#: translations/xrc.cpp:380
-#: xrc.cpp:380
+#: translations/xrc.cpp:375
+#: xrc.cpp:375
 msgid "Exclude region"
 msgstr "Vytěsnit oblast"
 
 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:531
-#: translations/xrc.cpp:381
-#: xrc.cpp:381
+#: translations/xrc.cpp:376
+#: xrc.cpp:376
 msgid "Include region"
 msgstr "Zahrnut oblast"
 
@@ -1974,8 +1982,8 @@
 msgstr "Opravdu nastavit zobrazené nastavení na výchozí hodnoty?"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:592
-#: translations/xrc.cpp:678
-#: xrc.cpp:678
+#: translations/xrc.cpp:673
+#: xrc.cpp:673
 msgid "Load Defaults"
 msgstr "Nahrát výchozí"
 
@@ -2042,14 +2050,14 @@
 msgstr "Nastavení náhledu"
 
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:197
-#: translations/xrc.cpp:481
-#: xrc.cpp:481
+#: translations/xrc.cpp:476
+#: xrc.cpp:476
 msgid "projection (f):"
 msgstr "projekce (f):"
 
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:222
-#: translations/xrc.cpp:728
-#: xrc.cpp:728
+#: translations/xrc.cpp:723
+#: xrc.cpp:723
 msgid "Blend mode:"
 msgstr "Mód prolnutí:"
 
@@ -2066,8 +2074,8 @@
 msgstr "HDR"
 
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:262
-#: translations/xrc.cpp:729
-#: xrc.cpp:729
+#: translations/xrc.cpp:724
+#: xrc.cpp:724
 msgid "EV:"
 msgstr "EV:"
 
@@ -2076,7 +2084,7 @@
 msgstr "Parametry projekce"
 
 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:336
-#: hugin1/hugin/PreviewPanel.cpp:775
+#: hugin1/hugin/PreviewPanel.cpp:780
 msgid "Left click to define new center point, right click to move point to horizon."
 msgstr "Levým kliknutím definujete nový střed, pravým přesunete bod na horizont."
 
@@ -2098,11 +2106,11 @@
 msgid "Click a connection to edit control points."
 msgstr "Klikněte na propojení pro úpravu kontrolních bodů."
 
-#: hugin1/hugin/PreviewPanel.cpp:495
+#: hugin1/hugin/PreviewPanel.cpp:500
 msgid "Error during Stitching"
 msgstr "Chyba během slepování"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:192
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:194
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not decode image:\n"
@@ -2113,11 +2121,11 @@
 "%s\n"
 "Zrušit"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:192
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:194
 msgid "Unsupported image file format"
 msgstr "Nepodporovaný obrazový formát"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:392
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:402
 #, c-format
 msgid ""
 "Image file not found:\n"
@@ -2128,11 +2136,11 @@
 "%s\n"
 "Vyberte, prosím, správný obrázek"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:392
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:402
 msgid "Image file not found"
 msgstr "Obrázek nenalezen"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:486
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:496
 #, c-format
 msgid ""
 "%d invalid control point(s) found.\n"
@@ -2143,11 +2151,11 @@
 "\n"
 "Stiskněte OK pro jejich odebrání."
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:487
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:497
 msgid "Error Detected"
 msgstr "Rozpoznána chyba"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:584
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:594
 #, c-format
 msgid ""
 "Error, template expects %d images,\n"
@@ -2156,24 +2164,24 @@
 "Chyba, šablona očekává %d obrázků,\n"
 "projekt obsahuje %d obrázků\n"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:585
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:611
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:595
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:621
 msgid "Could not apply template"
 msgstr "Nelze použít šablonu"
 
-#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:611
+#: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:621
 msgid "Error loading project file"
 msgstr "Chyba při otevírání projektu"
 
 #: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:154
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:142
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:312
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:139
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:309
 msgid "Syntax error in parameters detected, aborting."
 msgstr "Objevena syntaktická chyba v parametrech, končím."
 
 #: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:169
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:574
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:341
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:572
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:338
 msgid "Specify project source project file"
 msgstr "Určete zdrojový projektový soubor"
 
@@ -2186,7 +2194,7 @@
 msgstr "Zvolte výstupní soubor obrázku"
 
 #: hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:210
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:599
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:597
 msgid "No project files specified"
 msgstr "Nevybrány žádné soubory projektu"
 
@@ -2202,7 +2210,7 @@
 msgid "output image size: "
 msgstr "výstupní velikost obrázku: "
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:229
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:227
 msgid ""
 "Cannot clear batch in progress.\n"
 "Do you want to cancel it?"
@@ -2210,7 +2218,7 @@
 "Nelze vyčistit běžící dávku.\n"
 "Chcete jí zrušit?"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:229
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:227
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:632
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:660
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:681
@@ -2218,82 +2226,82 @@
 msgid "In progress"
 msgstr "Probíhá"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:239
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:260
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:237
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:258
 msgid "Cleared batch."
 msgstr "Vyčištěná dávka."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:334
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:332
 #, c-format
 msgid "Error: Could not get status, project with index %d is not in list."
 msgstr "Chyba: Nelze získat stav, projekt č. %d není na seznamu."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:376
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:374
 msgid "Error: Could not load batch file."
 msgstr "Chyba: Nelze nahrát soubor s dávkou."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:473
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:471
 msgid "Batch successfully completed."
 msgstr "Dávka úspěšně skončila."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:482
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:480
 msgid "Batch completed with errors."
 msgstr "Dávka skončil s chybami."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:491
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:489
 msgid "Initializing shutdown..."
 msgstr "Započínám s vypnutím..."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:491
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:496
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:489
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:494
 msgid "Shutting down..."
 msgstr "Vypínám..."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:520
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:518
 msgid "Error shutting down."
 msgstr "Chyba při vypínání se."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:522
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:520
 msgid "Error shutting down. Do you have root privileges?"
 msgstr "Chyba při vypínání se. Máte práva správce?"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:584
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:371
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:582
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:368
 msgid "Specify output prefix"
 msgstr "Nastavte výstupní prefix"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:593
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:591
 msgid "No output prefix specified"
 msgstr "Není nastaven výstupní prefix"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:629
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:410
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:627
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:407
 #, c-format
 msgid "%s - Stitching"
 msgstr "%s - Slepuji"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:687
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:685
 #, c-format
 msgid "Error removing, project with id %d is not in list."
 msgstr "Chyba při odebírání, projekt s č. %d chybí na seznamu."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:704
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:702
 msgid "Error: Could not delete project file "
 msgstr "Chyba:Nelze smazat projektový soubor:"
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:722
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:720
 msgid "Running batch..."
 msgstr "Spouštím dávku..."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:755
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:753
 msgid "Batch already in progress."
 msgstr "Dávka již probíhá."
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:772
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:770
 msgid "Running command \""
 msgstr "Spouštím příkaz \""
 
-#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:895
+#: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:893
 #, c-format
 msgid "Error: Could not set status, project with index %d is not in list."
 msgstr "Chyba: Nelze nastavit stav, projekt č. %d chybí na seznamu."
@@ -2331,7 +2339,7 @@
 msgstr "Nastavte výstupní prefix pro projekt"
 
 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:418
-#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:379
+#: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:376
 #, c-format
 msgid ""
 "The given filename contains one of the following invalid characters: %s\n"
@@ -2479,8 +2487,8 @@
 msgstr "Výstupní formát"
 
 #: hugin1/ptbatcher/ProjectListBox.cpp:56
-#: translations/xrc.cpp:736
-#: xrc.cpp:736
+#: translations/xrc.cpp:731
+#: xrc.cpp:731
 msgid "Projection"
 msgstr "Projekce"
 
@@ -2497,7 +2505,7 @@
 msgid "Error, cannot convert id"
 msgstr "Chyba, nemohu konvertovat id"
 
-#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:129
+#: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:126
 msgid "<project1 [output prefix]> <project2 [output prefix]> <project3"
 msgstr "<project1 [output prefix]> <project2 [output prefix]> <project3"
 
@@ -2520,11 +2528,11 @@
 " Verze: %s"
 
 #: translations/xrc.cpp:1
-#: translations/xrc.cpp:335
-#: translations/xrc.cpp:371
+#: translations/xrc.cpp:330
+#: translations/xrc.cpp:366
 #: xrc.cpp:1
-#: xrc.cpp:335
-#: xrc.cpp:371
+#: xrc.cpp:330
+#: xrc.cpp:366
 msgid "About Hugin"
 msgstr "Co je Hugin"
 
@@ -2534,9 +2542,9 @@
 msgstr "verze"
 
 #: translations/xrc.cpp:3
-#: translations/xrc.cpp:372
+#: translations/xrc.cpp:367
 #: xrc.cpp:3
-#: xrc.cpp:372
+#: xrc.cpp:367
 msgid "About"
 msgstr "O programu"
 
@@ -2561,25 +2569,25 @@
 msgstr "Licence"
 
 #: translations/xrc.cpp:8
-#: translations/xrc.cpp:35
-#: translations/xrc.cpp:127
-#: translations/xrc.cpp:399
-#: translations/xrc.cpp:469
-#: translations/xrc.cpp:473
-#: translations/xrc.cpp:477
-#: translations/xrc.cpp:572
-#: translations/xrc.cpp:680
-#: translations/xrc.cpp:768
+#: translations/xrc.cpp:30
+#: translations/xrc.cpp:122
+#: translations/xrc.cpp:394
+#: translations/xrc.cpp:464
+#: translations/xrc.cpp:468
+#: translations/xrc.cpp:472
+#: translations/xrc.cpp:567
+#: translations/xrc.cpp:675
+#: translations/xrc.cpp:763
 #: xrc.cpp:8
-#: xrc.cpp:35
-#: xrc.cpp:127
-#: xrc.cpp:399
-#: xrc.cpp:469
-#: xrc.cpp:473
-#: xrc.cpp:477
-#: xrc.cpp:572
-#: xrc.cpp:680
-#: xrc.cpp:768
+#: xrc.cpp:30
+#: xrc.cpp:122
+#: xrc.cpp:394
+#: xrc.cpp:464
+#: xrc.cpp:468
+#: xrc.cpp:472
+#: xrc.cpp:567
+#: xrc.cpp:675
+#: xrc.cpp:763
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -2604,500 +2612,500 @@
 msgstr "Automatické (dle dat z EXIFu)"
 
 #: translations/xrc.cpp:13
-#: translations/xrc.cpp:28
+#: translations/xrc.cpp:23
 #: xrc.cpp:13
-#: xrc.cpp:28
+#: xrc.cpp:23
 msgid "Lens type:"
 msgstr "Typ objektivu:"
 
-#: translations/xrc.cpp:19
-#: translations/xrc.cpp:33
-#: xrc.cpp:19
-#: xrc.cpp:33
+#: translations/xrc.cpp:14
+#: translations/xrc.cpp:28
+#: xrc.cpp:14
+#: xrc.cpp:28
 msgid "Focal length:"
 msgstr "Ohnisková vzdálenost:"
 
-#: translations/xrc.cpp:20
-#: translations/xrc.cpp:34
-#: xrc.cpp:20
-#: xrc.cpp:34
+#: translations/xrc.cpp:15
+#: translations/xrc.cpp:29
+#: xrc.cpp:15
+#: xrc.cpp:29
 msgid "Focal length multiplier:"
 msgstr "Násobitel ohniskové vzdálenosti:"
 
-#: translations/xrc.cpp:21
-#: translations/xrc.cpp:217
-#: xrc.cpp:21
-#: xrc.cpp:217
+#: translations/xrc.cpp:16
+#: translations/xrc.cpp:212
+#: xrc.cpp:16
+#: xrc.cpp:212
 msgid "Load lens..."
 msgstr "Nahrát objektiv..."
 
-#: translations/xrc.cpp:22
-#: translations/xrc.cpp:272
-#: xrc.cpp:22
-#: xrc.cpp:272
+#: translations/xrc.cpp:17
+#: translations/xrc.cpp:267
+#: xrc.cpp:17
+#: xrc.cpp:267
 msgid "Camera and Lens"
 msgstr "Fotoaparát a objektiv"
 
-#: translations/xrc.cpp:23
-#: xrc.cpp:23
+#: translations/xrc.cpp:18
+#: xrc.cpp:18
 msgid "2. Align..."
 msgstr "2. Zarovnat..."
 
+#: translations/xrc.cpp:19
+#: xrc.cpp:19
+msgid "Align all images. Creates control points and optimizes the image positions"
+msgstr "Zarovnat všechny obrázky. Vytvoří kontrolní body a optimalizuje umístění všech obrázků."
+
+#: translations/xrc.cpp:20
+#: xrc.cpp:20
+msgid "3. Create panorama..."
+msgstr "3. Vytvořit panorama..."
+
+#: translations/xrc.cpp:21
+#: xrc.cpp:21
+msgid "Create a high resolution panorama"
+msgstr "Vytvoří panorama ve vysokém rozlišení."
+
+#: translations/xrc.cpp:22
+#: xrc.cpp:22
+msgid "Camera and Lens data"
+msgstr "Data fotoaparátu a objektivu"
+
 #: translations/xrc.cpp:24
 #: xrc.cpp:24
-msgid "Align all images. Creates control points and optimizes the image positions"
-msgstr "Zarovnat všechny obrázky. Vytvoří kontrolní body a optimalizuje umístění všech obrázků."
+msgid "Load lens data..."
+msgstr "Nahrát parametry objektivu..."
 
 #: translations/xrc.cpp:25
 #: xrc.cpp:25
-msgid "3. Create panorama..."
-msgstr "3. Vytvořit panorama..."
+msgid "Enter horizontal field of view (HFOV) or focal length and crop factor:"
+msgstr "Zadejte horizontální zorné pole (HFOV) nebo ohniskovou vzdálenost a ořezový faktor:"
 
 #: translations/xrc.cpp:26
 #: xrc.cpp:26
-msgid "Create a high resolution panorama"
-msgstr "Vytvoří panorama ve vysokém rozlišení."
-
-#: translations/xrc.cpp:27
-#: xrc.cpp:27
-msgid "Camera and Lens data"
-msgstr "Data fotoaparátu a objektivu"
-
-#: translations/xrc.cpp:29
-#: xrc.cpp:29
-msgid "Load lens data..."
-msgstr "Nahrát parametry objektivu..."
-
-#: translations/xrc.cpp:30
-#: xrc.cpp:30
-msgid "Enter horizontal field of view (HFOV) or focal length and crop factor:"
-msgstr "Zadejte horizontální zorné pole (HFOV) nebo ohniskovou vzdálenost a ořezový faktor:"
-
-#: translations/xrc.cpp:31
-#: xrc.cpp:31
 msgid "HFOV (v):"
 msgstr "HFOV (v):"
 
-#: translations/xrc.cpp:32
-#: translations/xrc.cpp:631
-#: translations/xrc.cpp:633
-#: xrc.cpp:32
-#: xrc.cpp:631
-#: xrc.cpp:633
+#: translations/xrc.cpp:27
+#: translations/xrc.cpp:626
+#: translations/xrc.cpp:628
+#: xrc.cpp:27
+#: xrc.cpp:626
+#: xrc.cpp:628
 msgid "degrees"
 msgstr "stupňů"
 
+#: translations/xrc.cpp:32
+#: xrc.cpp:32
+msgid "Batch Processor"
+msgstr "Batch Processor"
+
+#: translations/xrc.cpp:33
+#: xrc.cpp:33
+msgid "Add application"
+msgstr "Přidat aplikaci"
+
+#: translations/xrc.cpp:34
+#: xrc.cpp:34
+msgid "Remove complete"
+msgstr "Odebrat dokončené"
+
+#: translations/xrc.cpp:35
+#: xrc.cpp:35
+msgid "Change prefix"
+msgstr "Změnit prefix"
+
+#: translations/xrc.cpp:36
+#: xrc.cpp:36
+msgid "Reset project"
+msgstr "Obnovit projekt"
+
 #: translations/xrc.cpp:37
 #: xrc.cpp:37
-msgid "Batch Processor"
-msgstr "Batch Processor"
+msgid "Reset all"
+msgstr "Obnovit vše"
 
 #: translations/xrc.cpp:38
 #: xrc.cpp:38
-msgid "Add application"
-msgstr "Přidat aplikaci"
+msgid "Edit with Hugin"
+msgstr "Hugin - otevřít pro úpravy"
 
 #: translations/xrc.cpp:39
 #: xrc.cpp:39
-msgid "Remove complete"
-msgstr "Odebrat dokončené"
+msgid "Move project up"
+msgstr "Posunout nahoru"
 
 #: translations/xrc.cpp:40
 #: xrc.cpp:40
-msgid "Change prefix"
-msgstr "Změnit prefix"
+msgid "Move project down"
+msgstr "Posunout dolů"
 
 #: translations/xrc.cpp:41
 #: xrc.cpp:41
-msgid "Reset project"
-msgstr "Obnovit projekt"
+msgid "Parallel execution"
+msgstr "Paralelní běh"
 
 #: translations/xrc.cpp:42
 #: xrc.cpp:42
-msgid "Reset all"
-msgstr "Obnovit vše"
+msgid "Delete *.pto files"
+msgstr "Smazat .pto soubory"
 
 #: translations/xrc.cpp:43
 #: xrc.cpp:43
-msgid "Edit with Hugin"
-msgstr "Hugin - otevřít pro úpravy"
+msgid "Overwrite always"
+msgstr "Vždy přepisovat"
 
 #: translations/xrc.cpp:44
 #: xrc.cpp:44
-msgid "Move project up"
-msgstr "Posunout nahoru"
+msgid "Shutdown when done"
+msgstr "Vypnout počítač po dokončení"
 
 #: translations/xrc.cpp:45
 #: xrc.cpp:45
-msgid "Move project down"
-msgstr "Posunout dolů"
+msgid "Verbose output"
+msgstr "Podrobný výstup"
 
 #: translations/xrc.cpp:46
+#: translations/xrc.cpp:274
 #: xrc.cpp:46
-msgid "Parallel execution"
-msgstr "Paralelní běh"
+#: xrc.cpp:274
+msgid "&File"
+msgstr "&Soubor"
 
 #: translations/xrc.cpp:47
 #: xrc.cpp:47
-msgid "Delete *.pto files"
-msgstr "Smazat .pto soubory"
+msgid "Add project..."
+msgstr "Přidat projekt..."
 
 #: translations/xrc.cpp:48
 #: xrc.cpp:48
-msgid "Overwrite always"
-msgstr "Vždy přepisovat"
-
-#: translations/xrc.cpp:49
-#: xrc.cpp:49
-msgid "Shutdown when done"
-msgstr "Vypnout počítač po dokončení"
-
-#: translations/xrc.cpp:50
-#: xrc.cpp:50
-msgid "Verbose output"
-msgstr "Podrobný výstup"
-
-#: translations/xrc.cpp:51
-#: translations/xrc.cpp:279
-#: xrc.cpp:51
-#: xrc.cpp:279
-msgid "&File"
-msgstr "&Soubor"
-
-#: translations/xrc.cpp:52
-#: xrc.cpp:52
-msgid "Add project..."
-msgstr "Přidat projekt..."
-
-#: translations/xrc.cpp:53
-#: xrc.cpp:53
 msgid "Adds a project to the batch list."
 msgstr "Přidá projekty do seznamu v dávce."
 
-#: translations/xrc.cpp:54
-#: translations/xrc.cpp:93
-#: xrc.cpp:54
-#: xrc.cpp:93
+#: translations/xrc.cpp:49
+#: translations/xrc.cpp:88
+#: xrc.cpp:49
+#: xrc.cpp:88
 msgid "Remove project"
 msgstr "Odebrat projekt"
 
-#: translations/xrc.cpp:55
-#: translations/xrc.cpp:94
-#: xrc.cpp:55
-#: xrc.cpp:94
+#: translations/xrc.cpp:50
+#: translations/xrc.cpp:89
+#: xrc.cpp:50
+#: xrc.cpp:89
 msgid "Removes selected project from the batch list"
 msgstr "Odebere vybrané projekty z dávky"
 
-#: translations/xrc.cpp:56
-#: translations/xrc.cpp:96
-#: xrc.cpp:56
-#: xrc.cpp:96
+#: translations/xrc.cpp:51
+#: translations/xrc.cpp:91
+#: xrc.cpp:51
+#: xrc.cpp:91
 msgid "Search directory"
 msgstr "Hledaný adresář"
 
-#: translations/xrc.cpp:57
-#: translations/xrc.cpp:97
-#: xrc.cpp:57
-#: xrc.cpp:97
+#: translations/xrc.cpp:52
+#: translations/xrc.cpp:92
+#: xrc.cpp:52
+#: xrc.cpp:92
 msgid "Appends all project files from a directory and subdirectories"
 msgstr "Přidá všechny projekty z adresáře i podadresářů"
 
-#: translations/xrc.cpp:58
-#: translations/xrc.cpp:72
-#: xrc.cpp:58
-#: xrc.cpp:72
+#: translations/xrc.cpp:53
+#: translations/xrc.cpp:67
+#: xrc.cpp:53
+#: xrc.cpp:67
 msgid "Open batch"
 msgstr "Otevřít dávku"
 
-#: translations/xrc.cpp:59
-#: translations/xrc.cpp:73
-#: xrc.cpp:59
-#: xrc.cpp:73
+#: translations/xrc.cpp:54
+#: translations/xrc.cpp:68
+#: xrc.cpp:54
+#: xrc.cpp:68
 msgid "Opens a batch file with a list of projects"
 msgstr "Otevře dávku se seznamem projektů"
 
-#: translations/xrc.cpp:60
-#: translations/xrc.cpp:75
-#: xrc.cpp:60
-#: xrc.cpp:75
+#: translations/xrc.cpp:55
+#: translations/xrc.cpp:70
+#: xrc.cpp:55
+#: xrc.cpp:70
 msgid "Save batch"
 msgstr "Uložit dávku"
 
-#: translations/xrc.cpp:61
-#: translations/xrc.cpp:76
-#: xrc.cpp:61
-#: xrc.cpp:76
+#: translations/xrc.cpp:56
+#: translations/xrc.cpp:71
+#: xrc.cpp:56
+#: xrc.cpp:71
 msgid "Saves a batch file with a list of projects"
 msgstr "Uloží dávku se seznamem projektů"
 
-#: translations/xrc.cpp:62
-#: translations/xrc.cpp:69
-#: xrc.cpp:62
-#: xrc.cpp:69
+#: translations/xrc.cpp:57
+#: translations/xrc.cpp:64
+#: xrc.cpp:57
+#: xrc.cpp:64
 msgid "Clear batch"
 msgstr "Vyčistit dávku"
 
-#: translations/xrc.cpp:63
-#: translations/xrc.cpp:70
-#: xrc.cpp:63
-#: xrc.cpp:70
+#: translations/xrc.cpp:58
+#: translations/xrc.cpp:65
+#: xrc.cpp:58
+#: xrc.cpp:65
 msgid "Clears the batch list"
 msgstr "Vymazat seznam dávek"
 
-#: translations/xrc.cpp:64
-#: translations/xrc.cpp:301
-#: xrc.cpp:64
-#: xrc.cpp:301
+#: translations/xrc.cpp:59
+#: translations/xrc.cpp:296
+#: xrc.cpp:59
+#: xrc.cpp:296
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Konec"
 
-#: translations/xrc.cpp:65
-#: translations/xrc.cpp:302
-#: xrc.cpp:65
-#: xrc.cpp:302
+#: translations/xrc.cpp:60
+#: translations/xrc.cpp:297
+#: xrc.cpp:60
+#: xrc.cpp:297
 msgid "Exit program"
 msgstr "Skončí program"
 
-#: translations/xrc.cpp:67
-#: xrc.cpp:67
+#: translations/xrc.cpp:62
+#: xrc.cpp:62
 msgid "Batch Stitcher help"
 msgstr "Nápověda pro Batch Stitcher"
 
-#: translations/xrc.cpp:68
-#: xrc.cpp:68
+#: translations/xrc.cpp:63
+#: xrc.cpp:63
 msgid "Open Batch Stitcher help."
 msgstr "Otevře nápovědu pro Batch Stitcher"
 
-#: translations/xrc.cpp:71
-#: xrc.cpp:71
+#: translations/xrc.cpp:66
+#: xrc.cpp:66
 msgid "clear"
 msgstr "vyčistit"
 
+#: translations/xrc.cpp:69
+#: xrc.cpp:69
+msgid "open"
+msgstr "otevřít"
+
+#: translations/xrc.cpp:72
+#: xrc.cpp:72
+msgid "save"
+msgstr "uložit"
+
+#: translations/xrc.cpp:73
+#: xrc.cpp:73
+msgid "Start batch"
+msgstr "Spustit dávku"
+
 #: translations/xrc.cpp:74
 #: xrc.cpp:74
-msgid "open"
-msgstr "otevřít"
+msgid "Starts batch execution"
+msgstr "Spustí běh dávky"
+
+#: translations/xrc.cpp:75
+#: xrc.cpp:75
+msgid "start"
+msgstr "start"
+
+#: translations/xrc.cpp:76
+#: xrc.cpp:76
+msgid "Skip project(s)"
+msgstr "Přeskočit projekt(y)"
 
 #: translations/xrc.cpp:77
 #: xrc.cpp:77
-msgid "save"
-msgstr "uložit"
+msgid "Skips execution of currently running project(s)"
+msgstr "Přeskočí spouštění právě běžících projektů"
 
 #: translations/xrc.cpp:78
 #: xrc.cpp:78
-msgid "Start batch"
-msgstr "Spustit dávku"
+msgid "skip"
+msgstr "přeskočit"
 
 #: translations/xrc.cpp:79
 #: xrc.cpp:79
-msgid "Starts batch execution"
-msgstr "Spustí běh dávky"
+msgid "Pause batch"
+msgstr "Pozastavit dávku"
 
 #: translations/xrc.cpp:80
 #: xrc.cpp:80
-msgid "start"
-msgstr "start"
+msgid "Pauses batch execution"
+msgstr "Pozastaví běh dávky"
 
 #: translations/xrc.cpp:81
 #: xrc.cpp:81
-msgid "Skip project(s)"
-msgstr "Přeskočit projekt(y)"
+msgid "pause"
+msgstr "pozastavit"
 
 #: translations/xrc.cpp:82
 #: xrc.cpp:82
-msgid "Skips execution of currently running project(s)"
-msgstr "Přeskočí spouštění právě běžících projektů"
+msgid "Cancel batch"
+msgstr "Zrušit dávku"
 
 #: translations/xrc.cpp:83
 #: xrc.cpp:83
-msgid "skip"
-msgstr "přeskočit"
+msgid "Cancels batch execution"
+msgstr "Zruší běh dávky"
 
 #: translations/xrc.cpp:84
 #: xrc.cpp:84
-msgid "Pause batch"
-msgstr "Pozastavit dávku"
+msgid "cancel"
+msgstr "zrušit"
 
 #: translations/xrc.cpp:85
 #: xrc.cpp:85
-msgid "Pauses batch execution"
-msgstr "Pozastaví běh dávky"
+msgid "Add project(s)"
+msgstr "Přidat projekt(y)"
 
 #: translations/xrc.cpp:86
 #: xrc.cpp:86
-msgid "pause"
-msgstr "pozastavit"
+msgid "Appends project file(s) to the batch list"
+msgstr "Přidá projekty do dávky"
 
 #: translations/xrc.cpp:87
 #: xrc.cpp:87
-msgid "Cancel batch"
-msgstr "Zrušit dávku"
-
-#: translations/xrc.cpp:88
-#: xrc.cpp:88
-msgid "Cancels batch execution"
-msgstr "Zruší běh dávky"
-
-#: translations/xrc.cpp:89
-#: xrc.cpp:89
-msgid "cancel"
-msgstr "zrušit"
+msgid "add"
+msgstr "přidat"
 
 #: translations/xrc.cpp:90
 #: xrc.cpp:90
-msgid "Add project(s)"
-msgstr "Přidat projekt(y)"
-
-#: translations/xrc.cpp:91
-#: xrc.cpp:91
-msgid "Appends project file(s) to the batch list"
-msgstr "Přidá projekty do dávky"
-
-#: translations/xrc.cpp:92
-#: xrc.cpp:92
-msgid "add"
-msgstr "přidat"
-
-#: translations/xrc.cpp:95
-#: xrc.cpp:95
 msgid "remove"
 msgstr "odebrat"
 
+#: translations/xrc.cpp:93
+#: xrc.cpp:93
+msgid "adddir"
+msgstr "addir"
+
+#: translations/xrc.cpp:94
+#: xrc.cpp:94
+msgid "Description:"
+msgstr "Popis:"
+
+#: translations/xrc.cpp:95
+#: translations/xrc.cpp:225
+#: translations/xrc.cpp:259
+#: xrc.cpp:95
+#: xrc.cpp:225
+#: xrc.cpp:259
+msgid "Type:"
+msgstr "druh:"
+
+#: translations/xrc.cpp:96
+#: xrc.cpp:96
+msgid "Autopano (by A. Jenny)"
+msgstr "Autopano (autor A. Jenny)"
+
+#: translations/xrc.cpp:97
+#: xrc.cpp:97
+msgid "All images at once"
+msgstr "Všechny obrázky najednou"
+
 #: translations/xrc.cpp:98
 #: xrc.cpp:98
-msgid "adddir"
-msgstr "addir"
+msgid "Panorama with stacks"
+msgstr "Panorama se štosy"
 
 #: translations/xrc.cpp:99
 #: xrc.cpp:99
-msgid "Description:"
-msgstr "Popis:"
+msgid "Multi-row panorama"
+msgstr "Víceřadé panorama"
 
 #: translations/xrc.cpp:100
-#: translations/xrc.cpp:230
-#: translations/xrc.cpp:264
 #: xrc.cpp:100
-#: xrc.cpp:230
-#: xrc.cpp:264
-msgid "Type:"
-msgstr "druh:"
+msgid "Multi-row panorama with stacks"
+msgstr "Víceřadé panorama se štosy"
 
 #: translations/xrc.cpp:101
 #: xrc.cpp:101
-msgid "Autopano (by A. Jenny)"
-msgstr "Autopano (autor A. Jenny)"
+msgid "Prealigned panorama"
+msgstr "Předzarovnané panorama"
 
 #: translations/xrc.cpp:102
 #: xrc.cpp:102
-msgid "All images at once"
-msgstr "Všechny obrázky najednou"
+msgid "Detector"
+msgstr "Detektor"
 
 #: translations/xrc.cpp:103
 #: xrc.cpp:103
-msgid "Panorama with stacks"
-msgstr "Panorama se štosy"
+msgid "One step detector"
+msgstr "Jednostupňový detektor"
 
 #: translations/xrc.cpp:104
+#: translations/xrc.cpp:116
 #: xrc.cpp:104
-msgid "Multi-row panorama"
-msgstr "Víceřadé panorama"
+#: xrc.cpp:116
+msgid "Program:"
+msgstr "Program:"
 
 #: translations/xrc.cpp:105
+#: translations/xrc.cpp:109
+#: translations/xrc.cpp:112
+#: translations/xrc.cpp:117
+#: translations/xrc.cpp:602
+#: translations/xrc.cpp:655
+#: translations/xrc.cpp:661
+#: translations/xrc.cpp:679
 #: xrc.cpp:105
-msgid "Multi-row panorama with stacks"
-msgstr "Víceřadé panorama se štosy"
+#: xrc.cpp:109
+#: xrc.cpp:112
+#: xrc.cpp:117
+#: xrc.cpp:602
+#: xrc.cpp:655
+#: xrc.cpp:661
+#: xrc.cpp:679
+msgid "Choose..."
+msgstr "Vybrat..."
 
 #: translations/xrc.cpp:106
+#: translations/xrc.cpp:110
+#: translations/xrc.cpp:113
+#: translations/xrc.cpp:118
+#: translations/xrc.cpp:603
 #: xrc.cpp:106
-msgid "Prealigned panorama"
-msgstr "Předzarovnané panorama"
+#: xrc.cpp:110
+#: xrc.cpp:113
+#: xrc.cpp:118
+#: xrc.cpp:603
+msgid "Arguments:"
+msgstr "Argumenty:"
 
 #: translations/xrc.cpp:107
 #: xrc.cpp:107
-msgid "Detector"
-msgstr "Detektor"
+msgid "Two step detector"
+msgstr "Vícestupňový detektor"
 
 #: translations/xrc.cpp:108
 #: xrc.cpp:108
-msgid "One step detector"
-msgstr "Jednostupňový detektor"
-
-#: translations/xrc.cpp:109
-#: translations/xrc.cpp:121
-#: xrc.cpp:109
-#: xrc.cpp:121
-msgid "Program:"
-msgstr "Program:"
-
-#: translations/xrc.cpp:110
-#: translations/xrc.cpp:114
-#: translations/xrc.cpp:117
-#: translations/xrc.cpp:122
-#: translations/xrc.cpp:607
-#: translations/xrc.cpp:660
-#: translations/xrc.cpp:666
-#: translations/xrc.cpp:684
-#: xrc.cpp:110
-#: xrc.cpp:114
-#: xrc.cpp:117
-#: xrc.cpp:122
-#: xrc.cpp:607
-#: xrc.cpp:660
-#: xrc.cpp:666
-#: xrc.cpp:684
-msgid "Choose..."
-msgstr "Vybrat..."
-
-#: translations/xrc.cpp:111
-#: translations/xrc.cpp:115
-#: translations/xrc.cpp:118
-#: translations/xrc.cpp:123
-#: translations/xrc.cpp:608
-#: xrc.cpp:111
-#: xrc.cpp:115
-#: xrc.cpp:118
-#: xrc.cpp:123
-#: xrc.cpp:608
-msgid "Arguments:"
-msgstr "Argumenty:"
-
-#: translations/xrc.cpp:112
-#: xrc.cpp:112
-msgid "Two step detector"
-msgstr "Vícestupňový detektor"
-
-#: translations/xrc.cpp:113
-#: xrc.cpp:113
 msgid "Feature descriptor:"
 msgstr "Popisovač vlastností:"
 
-#: translations/xrc.cpp:116
-#: xrc.cpp:116
+#: translations/xrc.cpp:111
+#: xrc.cpp:111
 msgid "Feature matcher:"
 msgstr "Vyhledávač charakteristik:"
 
+#: translations/xrc.cpp:114
+#: xrc.cpp:114
+msgid "Detector for stacks"
+msgstr "Detektor štosů"
+
+#: translations/xrc.cpp:115
+#: xrc.cpp:115
+msgid "Leave empty, when no control point detector should run on stacks."
+msgstr "Ponechte prázdné, pokud žádný detektor kontrolních bodů nemá běhat se štosy."
+
 #: translations/xrc.cpp:119
 #: xrc.cpp:119
-msgid "Detector for stacks"
-msgstr "Detektor štosů"
+msgid "Advanced option"
+msgstr "Pokročilé nastavení"
 
 #: translations/xrc.cpp:120
 #: xrc.cpp:120
-msgid "Leave empty, when no control point detector should run on stacks."
-msgstr "Ponechte prázdné, pokud žádný detektor kontrolních bodů nemá běhat se štosy."
-
-#: translations/xrc.cpp:124
-#: xrc.cpp:124
-msgid "Advanced option"
-msgstr "Pokročilé nastavení"
-
-#: translations/xrc.cpp:125
-#: xrc.cpp:125
 msgid "This setting has no advanced options."
 msgstr "Toto nastavení. nemá žádné pokročilé možnosti."
 
-#: translations/xrc.cpp:126
-#: xrc.cpp:126
+#: translations/xrc.cpp:121
+#: xrc.cpp:121
 msgid ""
 "following patterns will be substituted before running:\n"
 "%o -- output project (0.oto will be appended when using Autopano)\n"
@@ -3119,1316 +3127,1316 @@
 "%s -- vstupní panotools skript\n"
 "%k -- průběžné soubory s klíči"
 
+#: translations/xrc.cpp:124
+#: xrc.cpp:124
+msgid "Parameters for Control Point Detectors"
+msgstr "Nastavení pro detektor kontrolních bodů"
+
+#: translations/xrc.cpp:125
+#: xrc.cpp:125
+msgid "previous image pair"
+msgstr "předchozí obrázkový pár"
+
+#: translations/xrc.cpp:126
+#: xrc.cpp:126
+msgid "next image pair"
+msgstr "další obrázkový pár"
+
+#: translations/xrc.cpp:127
+#: xrc.cpp:127
+msgid "mode:"
+msgstr "mód:"
+
 #: translations/xrc.cpp:129
 #: xrc.cpp:129
-msgid "Parameters for Control Point Detectors"
-msgstr "Nastavení pro detektor kontrolních bodů"
+msgid "vertical line"
+msgstr "svislá čára"
 
 #: translations/xrc.cpp:130
 #: xrc.cpp:130
-msgid "previous image pair"
-msgstr "předchozí obrázkový pár"
+msgid "horizontal line"
+msgstr "vodorovná čára"
 
 #: translations/xrc.cpp:131
+#: translations/xrc.cpp:377
 #: xrc.cpp:131
-msgid "next image pair"
-msgstr "další obrázkový pár"
+#: xrc.cpp:377
+msgid "Zoom:"
+msgstr "Zvětšení:"
 
 #: translations/xrc.cpp:132
+#: translations/xrc.cpp:378
 #: xrc.cpp:132
-msgid "mode:"
-msgstr "mód:"
+#: xrc.cpp:378
+msgid "fit to window"
+msgstr "přizpůsobit oknu"
+
+#: translations/xrc.cpp:133
+#: translations/xrc.cpp:612
+#: xrc.cpp:133
+#: xrc.cpp:612
+msgid "Fine-tune"
+msgstr "Doladit"
 
 #: translations/xrc.cpp:134
 #: xrc.cpp:134
-msgid "vertical line"
-msgstr "svislá čára"
+msgid "Tries to optimize the currently active point"
+msgstr "Zkusí optimalizovat právě aktivní bod"
 
 #: translations/xrc.cpp:135
+#: translations/xrc.cpp:665
 #: xrc.cpp:135
-msgid "horizontal line"
-msgstr "vodorovná čára"
+#: xrc.cpp:665
+msgid "Celeste"
+msgstr "Celeste"
 
 #: translations/xrc.cpp:136
-#: translations/xrc.cpp:382
+#: translations/xrc.cpp:173
 #: xrc.cpp:136
-#: xrc.cpp:382
-msgid "Zoom:"
-msgstr "Zvětšení:"
+#: xrc.cpp:173
+msgid "Tries to remove control points from clouds"
+msgstr "Pokusí se odebrat kontrolní body z mraků"
 
 #: translations/xrc.cpp:137
-#: translations/xrc.cpp:383
 #: xrc.cpp:137
-#: xrc.cpp:383
-msgid "fit to window"
-msgstr "přizpůsobit oknu"
+msgid "auto fine-&tune"
+msgstr "au&todoladit"
 
 #: translations/xrc.cpp:138
-#: translations/xrc.cpp:617
 #: xrc.cpp:138
-#: xrc.cpp:617
-msgid "Fine-tune"
-msgstr "Doladit"
+msgid "auto add"
+msgstr "autopřidat"
 
 #: translations/xrc.cpp:139
 #: xrc.cpp:139
-msgid "Tries to optimize the currently active point"
-msgstr "Zkusí optimalizovat právě aktivní bod"
+msgid "immediately add control point when selecting a second point"
+msgstr "okamžitě přidat druhý kontrolní bod při výběru druhého bodu"
 
 #: translations/xrc.cpp:140
-#: translations/xrc.cpp:670
 #: xrc.cpp:140
-#: xrc.cpp:670
-msgid "Celeste"
-msgstr "Celeste"
+msgid "auto estimate"
+msgstr "automaticky odhadnout"
 
 #: translations/xrc.cpp:141
-#: translations/xrc.cpp:178
 #: xrc.cpp:141
-#: xrc.cpp:178
-msgid "Tries to remove control points from clouds"
-msgstr "Pokusí se odebrat kontrolní body z mraků"
+msgid "tries to estimate shift between the images and use it while placing control points"
+msgstr "Zkusí odhadnout posun mezi obrázky a použít jej při umísťování kontrolních bodů."
 
 #: translations/xrc.cpp:142
 #: xrc.cpp:142
-msgid "auto fine-&tune"
-msgstr "au&todoladit"
+msgid "&Delete"
+msgstr "Sma&zat"
 
 #: translations/xrc.cpp:143
 #: xrc.cpp:143
-msgid "auto add"
-msgstr "autopřidat"
+msgid "&Add"
+msgstr "Přid&at"
 
 #: translations/xrc.cpp:144
 #: xrc.cpp:144
-msgid "immediately add control point when selecting a second point"
-msgstr "okamžitě přidat druhý kontrolní bod při výběru druhého bodu"
+msgid "add a new Point"
+msgstr "přidat nový bod"
 
 #: translations/xrc.cpp:145
+#: translations/xrc.cpp:270
 #: xrc.cpp:145
-msgid "auto estimate"
-msgstr "automaticky odhadnout"
+#: xrc.cpp:270
+msgid "Control Points"
+msgstr "Kontrolní body"
 
 #: translations/xrc.cpp:146
+#: translations/xrc.cpp:634
 #: xrc.cpp:146
-msgid "tries to estimate shift between the images and use it while placing control points"
-msgstr "Zkusí odhadnout posun mezi obrázky a použít jej při umísťování kontrolních bodů."
+#: xrc.cpp:634
+msgid "Delete"
+msgstr "Smazat"
 
 #: translations/xrc.cpp:147
 #: xrc.cpp:147
-msgid "&Delete"
-msgstr "Sma&zat"
+msgid "Select by Distance"
+msgstr "Vybrat dle vzdálenosti"
 
 #: translations/xrc.cpp:148
 #: xrc.cpp:148
-msgid "&Add"
-msgstr "Přid&at"
+msgid "Top:"
+msgstr "Horní:"
 
 #: translations/xrc.cpp:149
 #: xrc.cpp:149
-msgid "add a new Point"
-msgstr "přidat nový bod"
+msgid "Left:"
+msgstr "Levá:"
 
 #: translations/xrc.cpp:150
-#: translations/xrc.cpp:275
 #: xrc.cpp:150
-#: xrc.cpp:275
-msgid "Control Points"
-msgstr "Kontrolní body"
+msgid "Right:"
+msgstr "Pravá:"
 
 #: translations/xrc.cpp:151
-#: translations/xrc.cpp:639
 #: xrc.cpp:151
-#: xrc.cpp:639
-msgid "Delete"
-msgstr "Smazat"
+msgid "Bottom:"
+msgstr "Spodní:"
 
 #: translations/xrc.cpp:152
 #: xrc.cpp:152
-msgid "Select by Distance"
-msgstr "Vybrat dle vzdálenosti"
+msgid "Always center Crop on d,e"
+msgstr "Vždy vycentrovat ořezání na d,e"
 
 #: translations/xrc.cpp:153
+#: translations/xrc.cpp:191
+#: translations/xrc.cpp:753
 #: xrc.cpp:153
-msgid "Top:"
-msgstr "Horní:"
+#: xrc.cpp:191
+#: xrc.cpp:753
+msgid "Reset"
+msgstr "Obnovit"
 
 #: translations/xrc.cpp:154
 #: xrc.cpp:154
-msgid "Left:"
-msgstr "Levá:"
+msgid "Edit Panorama Tools Script"
+msgstr "Editovat skript Panorama Tools"
 
 #: translations/xrc.cpp:155
 #: xrc.cpp:155
-msgid "Right:"
-msgstr "Pravá:"
+msgid "This is the script which will be sent to the Panorama Tools engine. Editing these lines is an advanced technique."
+msgstr "Toto je skript, který bude odeslán do Panorama Tools. Editování těchto řádek je pro zkušené uživatele."
 
 #: translations/xrc.cpp:156
 #: xrc.cpp:156
-msgid "Bottom:"
-msgstr "Spodní:"
+msgid "Continue with these changes"
+msgstr "Pokračovat s těmito změnami"
 
 #: translations/xrc.cpp:157
 #: xrc.cpp:157
-msgid "Always center Crop on d,e"
-msgstr "Vždy vycentrovat ořezání na d,e"
+msgid "Discard changes and cancel"
+msgstr "Zahodit změny a zrušit"
 
 #: translations/xrc.cpp:158
-#: translations/xrc.cpp:196
-#: translations/xrc.cpp:758
 #: xrc.cpp:158
-#: xrc.cpp:196
-#: xrc.cpp:758
-msgid "Reset"
-msgstr "Obnovit"
+msgid "Add individual images..."
+msgstr "Přidat jednotlivé obrázky..."
 
 #: translations/xrc.cpp:159
 #: xrc.cpp:159
-msgid "Edit Panorama Tools Script"
-msgstr "Editovat skript Panorama Tools"
+msgid "Load one or more pictures for this project"
+msgstr "Nahraje jeden či více obrázků do tohoto projektu"
 
 #: translations/xrc.cpp:160
 #: xrc.cpp:160
-msgid "This is the script which will be sent to the Panorama Tools engine. Editing these lines is an advanced technique."
-msgstr "Toto je skript, který bude odeslán do Panorama Tools. Editování těchto řádek je pro zkušené uživatele."
+msgid "Add time-series of images..."
+msgstr "Přidat časové série..."
 
 #: translations/xrc.cpp:161
 #: xrc.cpp:161
-msgid "Continue with these changes"
-msgstr "Pokračovat s těmito změnami"
+msgid "Load a set of pictures taken at the same time"
+msgstr "Nahraje skupinu obrázků pořízených ve stejnou chvíli"
 
 #: translations/xrc.cpp:162
+#: translations/xrc.cpp:635
 #: xrc.cpp:162
-msgid "Discard changes and cancel"
-msgstr "Zahodit změny a zrušit"
+#: xrc.cpp:635
+msgid "Move up"
+msgstr "Nahoru"
 
 #: translations/xrc.cpp:163
+#: translations/xrc.cpp:636
 #: xrc.cpp:163
-msgid "Add individual images..."
-msgstr "Přidat jednotlivé obrázky..."
+#: xrc.cpp:636
+msgid "Move down"
+msgstr "Dolů"
 
 #: translations/xrc.cpp:164
 #: xrc.cpp:164
-msgid "Load one or more pictures for this project"
-msgstr "Nahraje jeden či více obrázků do tohoto projektu"
+msgid "Remove selected image(s)"
+msgstr "Odebrat vybrané obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:165
 #: xrc.cpp:165
-msgid "Add time-series of images..."
-msgstr "Přidat časové série..."
+msgid "Remove the selected images from this project"
+msgstr "Odebrat vybrané obrázky z projektu"
 
 #: translations/xrc.cpp:166
 #: xrc.cpp:166
-msgid "Load a set of pictures taken at the same time"
-msgstr "Nahraje skupinu obrázků pořízených ve stejnou chvíli"
+msgid "New stack"
+msgstr "Nový štos"
 
 #: translations/xrc.cpp:167
-#: translations/xrc.cpp:640
 #: xrc.cpp:167
-#: xrc.cpp:640
-msgid "Move up"
-msgstr "Nahoru"
+msgid "Link the positions of the selected images only with themselves"
+msgstr "Propojí pozice vybraných obrázků pouze mezi jimi samotnými"
 
 #: translations/xrc.cpp:168
-#: translations/xrc.cpp:641
 #: xrc.cpp:168
-#: xrc.cpp:641
-msgid "Move down"
-msgstr "Dolů"
+msgid "Change stack..."
+msgstr "Změnit štos..."
 
 #: translations/xrc.cpp:169
 #: xrc.cpp:169
-msgid "Remove selected image(s)"
-msgstr "Odebrat vybrané obrázky"
+msgid "Switch the selected images to a different stack."
+msgstr "Přesune obrázky do jiného štosu."
 
 #: translations/xrc.cpp:170
 #: xrc.cpp:170
-msgid "Remove the selected images from this project"
-msgstr "Odebrat vybrané obrázky z projektu"
+msgid "Remove points"
+msgstr "Odebrat body"
 
 #: translations/xrc.cpp:171
 #: xrc.cpp:171
-msgid "New stack"
-msgstr "Nový štos"
+msgid "Remove control points connecting the selected images"
+msgstr "Odebrat kontrolní body spojující vybrané obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:172
 #: xrc.cpp:172
-msgid "Link the positions of the selected images only with themselves"
-msgstr "Propojí pozice vybraných obrázků pouze mezi jimi samotnými"
-
-#: translations/xrc.cpp:173
-#: xrc.cpp:173
-msgid "Change stack..."
-msgstr "Změnit štos..."
+msgid "Run Celeste"
+msgstr "Spustit Celeste"
 
 #: translations/xrc.cpp:174
 #: xrc.cpp:174
-msgid "Switch the selected images to a different stack."
-msgstr "Přesune obrázky do jiného štosu."
+msgid "Clean control points"
+msgstr "Promazat kontrolní body"
 
 #: translations/xrc.cpp:175
 #: xrc.cpp:175
-msgid "Remove points"
-msgstr "Odebrat body"
+msgid "Uses statistical method to remove outlying control points"
+msgstr "Odebrat nezapadající body pomocí statistických metod"
 
 #: translations/xrc.cpp:176
+#: translations/xrc.cpp:416
+#: translations/xrc.cpp:754
 #: xrc.cpp:176
-msgid "Remove control points connecting the selected images"
-msgstr "Odebrat kontrolní body spojující vybrané obrázky"
+#: xrc.cpp:416
+#: xrc.cpp:754
+msgid "Image Orientation"
+msgstr "Orientace obrázku"
 
 #: translations/xrc.cpp:177
 #: xrc.cpp:177
-msgid "Run Celeste"
-msgstr "Spustit Celeste"
+msgid "yaw:"
+msgstr "yaw:"
+
+#: translations/xrc.cpp:178
+#: xrc.cpp:178
+msgid "Set yaw for selected image(s)"
+msgstr "Nastaví yaw pro zvolené obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:179
 #: xrc.cpp:179
-msgid "Clean control points"
-msgstr "Promazat kontrolní body"
+msgid "pitch:"
+msgstr "pitch:"
 
 #: translations/xrc.cpp:180
 #: xrc.cpp:180
-msgid "Uses statistical method to remove outlying control points"
-msgstr "Odebrat nezapadající body pomocí statistických metod"
+msgid "Set pitch for selected image(s)"
+msgstr "Nastaví pitch pro zvolené obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:181
-#: translations/xrc.cpp:421
-#: translations/xrc.cpp:759
 #: xrc.cpp:181
-#: xrc.cpp:421
-#: xrc.cpp:759
-msgid "Image Orientation"
-msgstr "Orientace obrázku"
+msgid "roll:"
+msgstr "roll:"
 
 #: translations/xrc.cpp:182
 #: xrc.cpp:182
-msgid "yaw:"
-msgstr "yaw:"
+msgid "Set roll for selected image(s)"
+msgstr "Nastaví roll pro zvolené obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:183
+#: translations/xrc.cpp:228
+#: translations/xrc.cpp:234
+#: translations/xrc.cpp:239
+#: translations/xrc.cpp:243
+#: translations/xrc.cpp:249
+#: translations/xrc.cpp:251
+#: translations/xrc.cpp:253
+#: translations/xrc.cpp:255
+#: translations/xrc.cpp:257
+#: translations/xrc.cpp:263
 #: xrc.cpp:183
-msgid "Set yaw for selected image(s)"
-msgstr "Nastaví yaw pro zvolené obrázky"
+#: xrc.cpp:228
+#: xrc.cpp:234
+#: xrc.cpp:239
+#: xrc.cpp:243
+#: xrc.cpp:249
+#: xrc.cpp:251
+#: xrc.cpp:253
+#: xrc.cpp:255
+#: xrc.cpp:257
+#: xrc.cpp:263
+msgid "Link"
+msgstr "Propojení"
 
 #: translations/xrc.cpp:184
 #: xrc.cpp:184
-msgid "pitch:"
-msgstr "pitch:"
+msgid "Link positions across this stack."
+msgstr "Propojí rozmístění v tomto štosu."
 
 #: translations/xrc.cpp:185
+#: translations/xrc.cpp:420
 #: xrc.cpp:185
-msgid "Set pitch for selected image(s)"
-msgstr "Nastaví pitch pro zvolené obrázky"
+#: xrc.cpp:420
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
 
 #: translations/xrc.cpp:186
 #: xrc.cpp:186
-msgid "roll:"
-msgstr "roll:"
-
-#: translations/xrc.cpp:187
-#: xrc.cpp:187
-msgid "Set roll for selected image(s)"
-msgstr "Nastaví roll pro zvolené obrázky"
-
-#: translations/xrc.cpp:188
-#: translations/xrc.cpp:233
-#: translations/xrc.cpp:239
-#: translations/xrc.cpp:244
-#: translations/xrc.cpp:248
-#: translations/xrc.cpp:254
-#: translations/xrc.cpp:256
-#: translations/xrc.cpp:258
-#: translations/xrc.cpp:260
-#: translations/xrc.cpp:262
-#: translations/xrc.cpp:268
-#: xrc.cpp:188
-#: xrc.cpp:233
-#: xrc.cpp:239
-#: xrc.cpp:244
-#: xrc.cpp:248
-#: xrc.cpp:254
-#: xrc.cpp:256
-#: xrc.cpp:258
-#: xrc.cpp:260
-#: xrc.cpp:262
-#: xrc.cpp:268
-msgid "Link"
-msgstr "Propojení"
-
-#: translations/xrc.cpp:189
-#: xrc.cpp:189
-msgid "Link positions across this stack."
-msgstr "Propojí rozmístění v tomto štosu."
-
-#: translations/xrc.cpp:190
-#: translations/xrc.cpp:425
-#: xrc.cpp:190
-#: xrc.cpp:425
-msgid "X:"
-msgstr "X:"
-
-#: translations/xrc.cpp:191
-#: xrc.cpp:191
 msgid "set yaw for selected image(s)"
 msgstr "nastaví yaw pro zvolené obrázky"
 
-#: translations/xrc.cpp:192
-#: translations/xrc.cpp:426
-#: xrc.cpp:192
-#: xrc.cpp:426
+#: translations/xrc.cpp:187
+#: translations/xrc.cpp:421
+#: xrc.cpp:187
+#: xrc.cpp:421
 msgid "Y:"
 msgstr "Y:"
 
+#: translations/xrc.cpp:188
+#: xrc.cpp:188
+msgid "set pitch for selected image(s)"
+msgstr "nastaví pitch pro zvolené obrázky"
+
+#: translations/xrc.cpp:189
+#: translations/xrc.cpp:422
+#: xrc.cpp:189
+#: xrc.cpp:422
+msgid "Z:"
+msgstr "Z:"
+
+#: translations/xrc.cpp:190
+#: xrc.cpp:190
+msgid "set roll for selected image(s)"
+msgstr "nastaví roll pro zvolené obrázky"
+
+#: translations/xrc.cpp:192
+#: xrc.cpp:192
+msgid "Reset position of selected image(s)"
+msgstr "Obnovení pozice pro zvolené obrázky"
+
 #: translations/xrc.cpp:193
 #: xrc.cpp:193
-msgid "set pitch for selected image(s)"
-msgstr "nastaví pitch pro zvolené obrázky"
+msgid "Feature Matching (Autopano)"
+msgstr "Nalezení shodných rysů (Autopano)"
 
 #: translations/xrc.cpp:194
-#: translations/xrc.cpp:427
 #: xrc.cpp:194
-#: xrc.cpp:427
-msgid "Z:"
-msgstr "Z:"
+msgid "Settings:"
+msgstr "Nastavení:"
 
 #: translations/xrc.cpp:195
 #: xrc.cpp:195
-msgid "set roll for selected image(s)"
-msgstr "nastaví roll pro zvolené obrázky"
-
-#: translations/xrc.cpp:197
-#: xrc.cpp:197
-msgid "Reset position of selected image(s)"
-msgstr "Obnovení pozice pro zvolené obrázky"
+msgid "Points per Overlap:"
+msgstr "Bodů na překrytí:"
+
+#: translations/xrc.cpp:196
+#: xrc.cpp:196
+msgid "number of points created at each overlap"
+msgstr "Počet bodů vytvořených při každém překrytí"
 
 #: translations/xrc.cpp:198
 #: xrc.cpp:198
-msgid "Feature Matching (Autopano)"
-msgstr "Nalezení shodných rysů (Autopano)"
+msgid "Run external autopano program on the selected images"
+msgstr "Spustit externí autopano na zvolené obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:199
 #: xrc.cpp:199
-msgid "Settings:"
-msgstr "Nastavení:"
+msgid "Reference Image"
+msgstr "Referenční obrázek"
 
 #: translations/xrc.cpp:200
 #: xrc.cpp:200
-msgid "Points per Overlap:"
-msgstr "Bodů na překrytí:"
+msgid "Anchor this image for position"
+msgstr "Ukotvit tento obrázek pro pozici"
 
 #: translations/xrc.cpp:201
 #: xrc.cpp:201
-msgid "number of points created at each overlap"
-msgstr "Počet bodů vytvořených při každém překrytí"
+msgid "Use currently selected image as anchor image. That is, do not optimize the (complete) position of this image"
+msgstr "Použít aktuálně zvolený obrázek jako kotvící. Tj. neoptimalizovat pozici tohoto obrázku"
+
+#: translations/xrc.cpp:202
+#: xrc.cpp:202
+msgid "Anchor this image for exposure"
+msgstr "Ukotvit tento obrázek pro expozici"
 
 #: translations/xrc.cpp:203
 #: xrc.cpp:203
-msgid "Run external autopano program on the selected images"
-msgstr "Spustit externí autopano na zvolené obrázky"
+msgid "Use the currently selected images as color correction anchor image"
+msgstr "Použít tento obrázek jako barevnou kotvu pro ostatní obrázky v projektu"
 
 #: translations/xrc.cpp:204
 #: xrc.cpp:204
-msgid "Reference Image"
-msgstr "Referenční obrázek"
+msgid "Selected Image"
+msgstr "Vybraný obrázek"
 
 #: translations/xrc.cpp:205
 #: xrc.cpp:205
-msgid "Anchor this image for position"
-msgstr "Ukotvit tento obrázek pro pozici"
+msgid "Filename:"
+msgstr "Soubor:"
 
 #: translations/xrc.cpp:206
 #: xrc.cpp:206
-msgid "Use currently selected image as anchor image. That is, do not optimize the (complete) position of this image"
-msgstr "Použít aktuálně zvolený obrázek jako kotvící. Tj. neoptimalizovat pozici tohoto obrázku"
+msgid "Camera Maker:"
+msgstr "Výrobce fotoaparátu:"
 
 #: translations/xrc.cpp:207
 #: xrc.cpp:207
-msgid "Anchor this image for exposure"
-msgstr "Ukotvit tento obrázek pro expozici"
+msgid "Camera Model:"
+msgstr "Model fotoaparátu:"
 
 #: translations/xrc.cpp:208
 #: xrc.cpp:208
-msgid "Use the currently selected images as color correction anchor image"
-msgstr "Použít tento obrázek jako barevnou kotvu pro ostatní obrázky v projektu"
+msgid "Capture Date:"
+msgstr "Datum:"
 
 #: translations/xrc.cpp:209
 #: xrc.cpp:209
-msgid "Selected Image"
-msgstr "Vybraný obrázek"
+msgid "Focal Length:"
+msgstr "Ohnisko:"
 
 #: translations/xrc.cpp:210
 #: xrc.cpp:210
-msgid "Filename:"
-msgstr "Soubor:"
+msgid "Aperture:"
+msgstr "Clona:"
 
 #: translations/xrc.cpp:211
 #: xrc.cpp:211
-msgid "Camera Maker:"
-msgstr "Výrobce fotoaparátu:"
-
-#: translations/xrc.cpp:212
-#: xrc.cpp:212
-msgid "Camera Model:"
-msgstr "Model fotoaparátu:"
+msgid "Shutter Speed:"
+msgstr "Čas:"
 
 #: translations/xrc.cpp:213
 #: xrc.cpp:213
-msgid "Capture Date:"
-msgstr "Datum:"
+msgid "Load lens parameters from a file"
+msgstr "Nahrát parametry objektivu ze souboru"
 
 #: translations/xrc.cpp:214
 #: xrc.cpp:214
-msgid "Focal Length:"
-msgstr "Ohnisko:"
+msgid "Save lens..."
+msgstr "Uložit objektiv..."
 
 #: translations/xrc.cpp:215
 #: xrc.cpp:215
-msgid "Aperture:"
-msgstr "Clona:"
+msgid "Save lens parameters to a file"
+msgstr "Uložit parametry objektivu do souboru"
 
 #: translations/xrc.cpp:216
 #: xrc.cpp:216
-msgid "Shutter Speed:"
-msgstr "Čas:"
+msgid "Load EXIF"
+msgstr "Nahrát EXIF"
+
+#: translations/xrc.cpp:217
+#: xrc.cpp:217
+msgid "Try to read HFOV from the EXIF data"
+msgstr "Zkusit načíst HFOV z EXIF dat"
 
 #: translations/xrc.cpp:218
 #: xrc.cpp:218
-msgid "Load lens parameters from a file"
-msgstr "Nahrát parametry objektivu ze souboru"
+msgid "New Lens"
+msgstr "Nový objektiv"
 
 #: translations/xrc.cpp:219
 #: xrc.cpp:219
-msgid "Save lens..."
-msgstr "Uložit objektiv..."
+msgid "Create a new lens and assign it to selected images"
+msgstr "Vytvořit nový objektiv a přiřadit jej ke zvoleným obrázkům"
 
 #: translations/xrc.cpp:220
 #: xrc.cpp:220
-msgid "Save lens parameters to a file"
-msgstr "Uložit parametry objektivu do souboru"
+msgid "Change lens..."
+msgstr "Změnit objektiv..."
 
 #: translations/xrc.cpp:221
 #: xrc.cpp:221
-msgid "Load EXIF"
-msgstr "Nahrát EXIF"
+msgid "change lens of selected images"
+msgstr "Změnit objektiv zvolených obrázků"
 
 #: translations/xrc.cpp:222
 #: xrc.cpp:222
-msgid "Try to read HFOV from the EXIF data"
-msgstr "Zkusit načíst HFOV z EXIF dat"
+msgid "Reset..."
+msgstr "Obnovit..."
 
 #: translations/xrc.cpp:223
 #: xrc.cpp:223
-msgid "New Lens"
-msgstr "Nový objektiv"
+msgid "Geometric"
+msgstr "Geometrie"
 
 #: translations/xrc.cpp:224
 #: xrc.cpp:224
-msgid "Create a new lens and assign it to selected images"
-msgstr "Vytvořit nový objektiv a přiřadit jej ke zvoleným obrázkům"
-
-#: translations/xrc.cpp:225
-#: xrc.cpp:225
-msgid "Change lens..."
-msgstr "Změnit objektiv..."
+msgid "Lens"
+msgstr "Objektiv"
 
 #: translations/xrc.cpp:226
 #: xrc.cpp:226
-msgid "change lens of selected images"
-msgstr "Změnit objektiv zvolených obrázků"
+msgid "degrees of view (v):"
+msgstr "stupně pohledu (v):"
 
 #: translations/xrc.cpp:227
 #: xrc.cpp:227
-msgid "Reset..."
-msgstr "Obnovit..."
-
-#: translations/xrc.cpp:228
-#: xrc.cpp:228
-msgid "Geometric"
-msgstr "Geometrie"
+msgid "Horizontal Field of View"
+msgstr "Horizontální zorné pole"
 
 #: translations/xrc.cpp:229
 #: xrc.cpp:229
-msgid "Lens"
-msgstr "Objektiv"
+msgid "focal length:"
+msgstr "ohnisková vzdálenost:"
+
+#: translations/xrc.cpp:230
+#: xrc.cpp:230
+msgid "true focal length in mm"
+msgstr "Skutečná ohnisková vzdálenost v mm"
 
 #: translations/xrc.cpp:231
 #: xrc.cpp:231
-msgid "degrees of view (v):"
-msgstr "stupně pohledu (v):"
+msgid "crop factor:"
+msgstr "faktor ořezu:"
 
 #: translations/xrc.cpp:232
 #: xrc.cpp:232
-msgid "Horizontal Field of View"
-msgstr "Horizontální zorné pole"
-
-#: translations/xrc.cpp:234
-#: xrc.cpp:234
-msgid "focal length:"
-msgstr "ohnisková vzdálenost:"
-
-#: translations/xrc.cpp:235
-#: xrc.cpp:235
-msgid "true focal length in mm"
-msgstr "Skutečná ohnisková vzdálenost v mm"
-
-#: translations/xrc.cpp:236
-#: xrc.cpp:236
-msgid "crop factor:"
-msgstr "faktor ořezu:"
-
-#: translations/xrc.cpp:237
-#: xrc.cpp:237
 msgid "35mm film diameter / ccd diameter"
 msgstr "Úhlopříčka 35mm filmu / úhlopříčka CCD"
 
+#: translations/xrc.cpp:233
+#: xrc.cpp:233
+msgid "Radial Distortion"
+msgstr "Radiální zkreslení"
+
+#: translations/xrc.cpp:235
+#: translations/xrc.cpp:425
+#: xrc.cpp:235
+#: xrc.cpp:425
+msgid "distortion (a):"
+msgstr "zkreslení (a):"
+
+#: translations/xrc.cpp:236
+#: translations/xrc.cpp:426
+#: xrc.cpp:236
+#: xrc.cpp:426
+msgid "barrel (b):"
+msgstr "soudkovitost (b):"
+
+#: translations/xrc.cpp:237
+#: translations/xrc.cpp:427
+#: xrc.cpp:237
+#: xrc.cpp:427
+msgid "distortion (c):"
+msgstr "zkreslení (c):"
+
 #: translations/xrc.cpp:238
 #: xrc.cpp:238
-msgid "Radial Distortion"
-msgstr "Radiální zkreslení"
-
-#: translations/xrc.cpp:240
-#: translations/xrc.cpp:430
-#: xrc.cpp:240
-#: xrc.cpp:430
-msgid "distortion (a):"
-msgstr "zkreslení (a):"
-
-#: translations/xrc.cpp:241
-#: translations/xrc.cpp:431
-#: xrc.cpp:241
-#: xrc.cpp:431
-msgid "barrel (b):"
-msgstr "soudkovitost (b):"
-
-#: translations/xrc.cpp:242
-#: translations/xrc.cpp:432
-#: xrc.cpp:242
-#: xrc.cpp:432
-msgid "distortion (c):"
-msgstr "zkreslení (c):"
-
-#: translations/xrc.cpp:243
-#: xrc.cpp:243
 msgid "Image Center Shift"
 msgstr "Posun středu obrázku"
 
+#: translations/xrc.cpp:240
+#: xrc.cpp:240
+msgid "horizontal (d):"
+msgstr "vodorovný (d):"
+
+#: translations/xrc.cpp:241
+#: xrc.cpp:241
+msgid "vertical (e):"
+msgstr "svislý (e):"
+
+#: translations/xrc.cpp:242
+#: xrc.cpp:242
+msgid "Image Shearing"
+msgstr "Smyk obrázku"
+
+#: translations/xrc.cpp:244
+#: xrc.cpp:244
+msgid "horizontal (g):"
+msgstr "vodorovný (g):"
+
 #: translations/xrc.cpp:245
 #: xrc.cpp:245
-msgid "horizontal (d):"
-msgstr "vodorovný (d):"
+msgid "vertical (t):"
+msgstr "svislý (t):"
 
 #: translations/xrc.cpp:246
 #: xrc.cpp:246
-msgid "vertical (e):"
-msgstr "svislý (e):"
+msgid "Photometric"
+msgstr "Fotometrie"
 
 #: translations/xrc.cpp:247
 #: xrc.cpp:247
-msgid "Image Shearing"
-msgstr "Smyk obrázku"
-
-#: translations/xrc.cpp:249
-#: xrc.cpp:249
-msgid "horizontal (g):"
-msgstr "vodorovný (g):"
+msgid "Exposure and Color"
+msgstr "Expozice a barva"
+
+#: translations/xrc.cpp:248
+#: xrc.cpp:248
+msgid "Exposure (EV)"
+msgstr "Expozice (EV):"
 
 #: translations/xrc.cpp:250
 #: xrc.cpp:250
-msgid "vertical (t):"
-msgstr "svislý (t):"
-
-#: translations/xrc.cpp:251
-#: xrc.cpp:251
-msgid "Photometric"
-msgstr "Fotometrie"
+msgid "Red multiplier:"
+msgstr "Násobitel červené:"
 
 #: translations/xrc.cpp:252
 #: xrc.cpp:252
-msgid "Exposure and Color"
-msgstr "Expozice a barva"
-
-#: translations/xrc.cpp:253
-#: xrc.cpp:253
-msgid "Exposure (EV)"
-msgstr "Expozice (EV):"
-
-#: translations/xrc.cpp:255
-#: xrc.cpp:255
-msgid "Red multiplier:"
-msgstr "Násobitel červené:"
-
-#: translations/xrc.cpp:257
-#: xrc.cpp:257
 msgid "Blue multiplier:"
 msgstr "Násobitel modré:"
 
-#: translations/xrc.cpp:259
-#: translations/xrc.cpp:766
-#: xrc.cpp:259
-#: xrc.cpp:766
+#: translations/xrc.cpp:254
+#: translations/xrc.cpp:761
+#: xrc.cpp:254
+#: xrc.cpp:761
 msgid "Vignetting"
 msgstr "Charakteristika"
 
+#: translations/xrc.cpp:256
+#: xrc.cpp:256
+msgid "Vignetting Center Shift"
+msgstr "Posun středu vinětace"
+
+#: translations/xrc.cpp:258
+#: translations/xrc.cpp:762
+#: xrc.cpp:258
+#: xrc.cpp:762
+msgid "Camera Response"
+msgstr "Odezva fotoaparátu"
+
+#: translations/xrc.cpp:260
+#: xrc.cpp:260
+msgid "custom (EMoR)"
+msgstr "vlastní (EMoR)"
+
 #: translations/xrc.cpp:261
 #: xrc.cpp:261
-msgid "Vignetting Center Shift"
-msgstr "Posun středu vinětace"
-
-#: translations/xrc.cpp:263
-#: translations/xrc.cpp:767
-#: xrc.cpp:263
-#: xrc.cpp:767
-msgid "Camera Response"
-msgstr "Odezva fotoaparátu"
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineární"
+
+#: translations/xrc.cpp:262
+#: xrc.cpp:262
+msgid "Parameters:"
+msgstr "Parametry:"
 
 #: translations/xrc.cpp:265
+#: translations/xrc.cpp:583
 #: xrc.cpp:265
-msgid "custom (EMoR)"
-msgstr "vlastní (EMoR)"
+#: xrc.cpp:583
+msgid "Assistant"
+msgstr "Pomocník"
 
 #: translations/xrc.cpp:266
 #: xrc.cpp:266
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineární"
-
-#: translations/xrc.cpp:267
-#: xrc.cpp:267
-msgid "Parameters:"
-msgstr "Parametry:"
-
-#: translations/xrc.cpp:270
-#: translations/xrc.cpp:588
-#: xrc.cpp:270
-#: xrc.cpp:588
-msgid "Assistant"
-msgstr "Pomocník"
+msgid "Images"
+msgstr "Obrázky"
+
+#: translations/xrc.cpp:269
+#: xrc.cpp:269
+msgid "Mask"
+msgstr "Maska"
 
 #: translations/xrc.cpp:271
 #: xrc.cpp:271
-msgid "Images"
-msgstr "Obrázky"
-
-#: translations/xrc.cpp:274
-#: xrc.cpp:274
-msgid "Mask"
-msgstr "Maska"
-
-#: translations/xrc.cpp:276
-#: xrc.cpp:276
 msgid "Optimizer"
 msgstr "Optimalizátor"
 
-#: translations/xrc.cpp:277
-#: translations/xrc.cpp:762
-#: xrc.cpp:277
-#: xrc.cpp:762
+#: translations/xrc.cpp:272
+#: translations/xrc.cpp:757
+#: xrc.cpp:272
+#: xrc.cpp:757
 msgid "Exposure"
 msgstr "Expozice"
 
-#: translations/xrc.cpp:278
-#: xrc.cpp:278
+#: translations/xrc.cpp:273
+#: xrc.cpp:273
 msgid "Stitcher"
 msgstr "Slepovač"
 
-#: translations/xrc.cpp:280
-#: xrc.cpp:280
+#: translations/xrc.cpp:275
+#: xrc.cpp:275
 msgid "&New"
 msgstr "&Nový"
 
-#: translations/xrc.cpp:281
-#: translations/xrc.cpp:338
-#: xrc.cpp:281
-#: xrc.cpp:338
+#: translations/xrc.cpp:276
+#: translations/xrc.cpp:333
+#: xrc.cpp:276
+#: xrc.cpp:333
 msgid "New project"
 msgstr "Nový projekt"
 
-#: translations/xrc.cpp:282
-#: xrc.cpp:282
+#: translations/xrc.cpp:277
+#: xrc.cpp:277
 msgid "&Open"
 msgstr "&Otevřít"
 
-#: translations/xrc.cpp:283
-#: translations/xrc.cpp:341
-#: xrc.cpp:283
-#: xrc.cpp:341
+#: translations/xrc.cpp:278
+#: translations/xrc.cpp:336
+#: xrc.cpp:278
+#: xrc.cpp:336
 msgid "Open project"
 msgstr "Otevřít projekt"
 
+#: translations/xrc.cpp:279
+#: xrc.cpp:279
+msgid "&Save"
+msgstr "&Uložit"
+
+#: translations/xrc.cpp:280
+#: translations/xrc.cpp:341
+#: xrc.cpp:280
+#: xrc.cpp:341
+msgid "Save current project file"
+msgstr "Uložit aktuální projekt"
+
+#: translations/xrc.cpp:281
+#: xrc.cpp:281
+msgid "S&ave as"
+msgstr "Uložit j&ako"
+
+#: translations/xrc.cpp:282
+#: translations/xrc.cpp:344
+#: xrc.cpp:282
+#: xrc.cpp:344
+msgid "Save current project to a new file"
+msgstr "Uložit aktuální projekt do nového souboru"
+
+#: translations/xrc.cpp:283
+#: xrc.cpp:283
+msgid "&Write PTStitcher script"
+msgstr "U&ložit PTStitcher skript"
+
 #: translations/xrc.cpp:284
 #: xrc.cpp:284
-msgid "&Save"
-msgstr "&Uložit"
+msgid "Write current project to a PTStitcher compatible script file, useful for batch processing"
+msgstr "Uložit tento projekt do PTStitcher-kompatibilního skriptovacího souboru, užitečné při zpracovávání ve frontách"
 
 #: translations/xrc.cpp:285
-#: translations/xrc.cpp:346
 #: xrc.cpp:285
-#: xrc.cpp:346
-msgid "Save current project file"
-msgstr "Uložit aktuální projekt"
+msgid "Most recently used projects"
+msgstr "Poslední otevřené projekty"
 
 #: translations/xrc.cpp:286
 #: xrc.cpp:286
-msgid "S&ave as"
-msgstr "Uložit j&ako"
+msgid "List of most recently used project files"
+msgstr "Seznam nedávno otevýraných projektů"
 
 #: translations/xrc.cpp:287
-#: translations/xrc.cpp:349
 #: xrc.cpp:287
-#: xrc.cpp:349
-msgid "Save current project to a new file"
-msgstr "Uložit aktuální projekt do nového souboru"
+msgid "Send to &batch"
+msgstr "Poslat do &dávky"
 
 #: translations/xrc.cpp:288
 #: xrc.cpp:288
-msgid "&Write PTStitcher script"
-msgstr "U&ložit PTStitcher skript"
+msgid "Saves and sends the project to the batch, to be picked up by PTBatcher"
+msgstr "Uloží projekt a přidá do dávky, kterou je schopen otevřít PTBatcher"
 
 #: translations/xrc.cpp:289
 #: xrc.cpp:289
-msgid "Write current project to a PTStitcher compatible script file, useful for batch processing"
-msgstr "Uložit tento projekt do PTStitcher-kompatibilního skriptovacího souboru, užitečné při zpracovávání ve frontách"
+msgid "&Run Batch Processor"
+msgstr "Spustit &Batch Processor"
 
 #: translations/xrc.cpp:290
 #: xrc.cpp:290
-msgid "Most recently used projects"
-msgstr "Poslední otevřené projekty"
+msgid "Opens PTBatcher, the batch processor for Hugin's project files"
+msgstr "Otevře PTBatcher, dávkový zpracovávač Hugin projektů"
 
 #: translations/xrc.cpp:291
 #: xrc.cpp:291
-msgid "List of most recently used project files"
-msgstr "Seznam nedávno otevýraných projektů"
+msgid "&Merge project..."
+msgstr "&Sloučit projekt..."
 
 #: translations/xrc.cpp:292
 #: xrc.cpp:292
-msgid "Send to &batch"
-msgstr "Poslat do &dávky"
+msgid "Merges an existing project file with the current project."
+msgstr "Sloučí tento projekt s dalším projektem."
 
 #: translations/xrc.cpp:293
 #: xrc.cpp:293
-msgid "Saves and sends the project to the batch, to be picked up by PTBatcher"
-msgstr "Uloží projekt a přidá do dávky, kterou je schopen otevřít PTBatcher"
+msgid "Apply &Template"
+msgstr "Použí&t šablonu"
 
 #: translations/xrc.cpp:294
 #: xrc.cpp:294
-msgid "&Run Batch Processor"
-msgstr "Spustit &Batch Processor"
+msgid "Assign the settings of a previously saved project to the current images."
+msgstr "Přiřadí nastavení z dříve uloženého projektu k aktuálním obrázkům."
 
 #: translations/xrc.cpp:295
 #: xrc.cpp:295
-msgid "Opens PTBatcher, the batch processor for Hugin's project files"
-msgstr "Otevře PTBatcher, dávkový zpracovávač Hugin projektů"
-
-#: translations/xrc.cpp:296
-#: xrc.cpp:296
-msgid "&Merge project..."
-msgstr "&Sloučit projekt..."
-
-#: translations/xrc.cpp:297
-#: xrc.cpp:297
-msgid "Merges an existing project file with the current project."
-msgstr "Sloučí tento projekt s dalším projektem."
+msgid "&Preferences"
+msgstr "&Nastavení"
 
 #: translations/xrc.cpp:298
 #: xrc.cpp:298
-msgid "Apply &Template"
-msgstr "Použí&t šablonu"
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Editovat"
 
 #: translations/xrc.cpp:299
 #: xrc.cpp:299
-msgid "Assign the settings of a previously saved project to the current images."
-msgstr "Přiřadí nastavení z dříve uloženého projektu k aktuálním obrázkům."
+msgid "&Undo"
+msgstr "V&rať"
 
 #: translations/xrc.cpp:300
+#: translations/xrc.cpp:347
 #: xrc.cpp:300
-msgid "&Preferences"
-msgstr "&Nastavení"
+#: xrc.cpp:347
+msgid "Undo the last action"
+msgstr "Odvolat poslední akci"
+
+#: translations/xrc.cpp:301
+#: xrc.cpp:301
+msgid "&Redo"
+msgstr "&Znovu"
+
+#: translations/xrc.cpp:302
+#: translations/xrc.cpp:350
+#: xrc.cpp:302
+#: xrc.cpp:350
+msgid "Redo the last action"
+msgstr "Opakovat odvolanou akci"
 
 #: translations/xrc.cpp:303
 #: xrc.cpp:303
-msgid "&Edit"
-msgstr "&Editovat"
+msgid "Fine-&tune all Points"
+msgstr "D&oladit všechny body"
 
 #: translations/xrc.cpp:304
 #: xrc.cpp:304
-msgid "&Undo"
-msgstr "V&rať"
+msgid "Runs fine-tune on all control points. useful for projects created with other tools, like PTGui or PTAssembler"
+msgstr "Spustí dolaďování na všech kontrolních bodech. Využitelné pro projekty vytvořené jinými nástroji, jako je PTGui nebo PTAssembler."
 
 #: translations/xrc.cpp:305
-#: translations/xrc.cpp:352
 #: xrc.cpp:305
-#: xrc.cpp:352
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "Odvolat poslední akci"
+msgid "Remove control points in masks"
+msgstr "Odebere kontrolní body v maskách"
 
 #: translations/xrc.cpp:306
 #: xrc.cpp:306
-msgid "&Redo"
-msgstr "&Znovu"
+msgid "Removes all control points, which are in one mask"
+msgstr "Odebere všechny kontrolní body z jedné masky"
 
 #: translations/xrc.cpp:307
-#: translations/xrc.cpp:355
 #: xrc.cpp:307
-#: xrc.cpp:355
-msgid "Redo the last action"
-msgstr "Opakovat odvolanou akci"
+msgid "&Optimize"
+msgstr "Op&timalizovat"
 
 #: translations/xrc.cpp:308
+#: translations/xrc.cpp:356
 #: xrc.cpp:308
-msgid "Fine-&tune all Points"
-msgstr "D&oladit všechny body"
+#: xrc.cpp:356
+msgid "Re-run the optimizer with current settings"
+msgstr "Znovu spustit optimalizátor s aktuálním nastavením"
 
 #: translations/xrc.cpp:309
 #: xrc.cpp:309
-msgid "Runs fine-tune on all control points. useful for projects created with other tools, like PTGui or PTAssembler"
-msgstr "Spustí dolaďování na všech kontrolních bodech. Využitelné pro projekty vytvořené jinými nástroji, jako je PTGui nebo PTAssembler."
+msgid "&Add Image"
+msgstr "&Přidat obrázek"
 
 #: translations/xrc.cpp:310
+#: translations/xrc.cpp:353
 #: xrc.cpp:310
-msgid "Remove control points in masks"
-msgstr "Odebere kontrolní body v maskách"
+#: xrc.cpp:353
+msgid "Add another image to the current project"
+msgstr "Přidat další obrázek do aktuálního projektu"
 
 #: translations/xrc.cpp:311
 #: xrc.cpp:311
-msgid "Removes all control points, which are in one mask"
-msgstr "Odebere všechny kontrolní body z jedné masky"
+msgid "&View"
+msgstr "Z&obrazit"
 
 #: translations/xrc.cpp:312
 #: xrc.cpp:312
-msgid "&Optimize"
-msgstr "Op&timalizovat"
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: translations/xrc.cpp:313
-#: translations/xrc.cpp:361
 #: xrc.cpp:313
-#: xrc.cpp:361
-msgid "Re-run the optimizer with current settings"
-msgstr "Znovu spustit optimalizátor s aktuálním nastavením"
+msgid "Shows hugins main window on full screen"
+msgstr "Zobrazí hlavní okno huginu přes celou obrazovku"
 
 #: translations/xrc.cpp:314
 #: xrc.cpp:314
-msgid "&Add Image"
-msgstr "&Přidat obrázek"
+msgid "&Control point table"
+msgstr "&Tabulka kontrolních bodů"
 
 #: translations/xrc.cpp:315
-#: translations/xrc.cpp:358
 #: xrc.cpp:315
-#: xrc.cpp:358
-msgid "Add another image to the current project"
-msgstr "Přidat další obrázek do aktuálního projektu"
+msgid "Shows all control point distances"
+msgstr "Zobrazí vzdálenosti všech kontrolních bodů"
 
 #: translations/xrc.cpp:316
 #: xrc.cpp:316
-msgid "&View"
-msgstr "Z&obrazit"
+msgid "&Preview window"
+msgstr "&Okno náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:317
 #: xrc.cpp:317
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Celá obrazovka"
+msgid "Show the preview window"
+msgstr "Zobrazí okno náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:318
 #: xrc.cpp:318
-msgid "Shows hugins main window on full screen"
-msgstr "Zobrazí hlavní okno huginu přes celou obrazovku"
+msgid "&Fast Preview window"
+msgstr "Okno &rychlého náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:319
 #: xrc.cpp:319
-msgid "&Control point table"
-msgstr "&Tabulka kontrolních bodů"
-
-#: translations/xrc.cpp:320
-#: xrc.cpp:320
-msgid "Shows all control point distances"
-msgstr "Zobrazí vzdálenosti všech kontrolních bodů"
-
-#: translations/xrc.cpp:321
-#: xrc.cpp:321
-msgid "&Preview window"
-msgstr "&Okno náhledu"
+msgid "Show the OpenGL preview window"
+msgstr "Zobrazí okno OpenGL náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:322
 #: xrc.cpp:322
-msgid "Show the preview window"
-msgstr "Zobrazí okno náhledu"
+msgid "Some information on the different buttons and so on."
+msgstr "Nějaké informace o rozdílných tlačítkách atd."
 
 #: translations/xrc.cpp:323
 #: xrc.cpp:323
-msgid "&Fast Preview window"
-msgstr "Okno &rychlého náhledu"
+msgid "&Tip of the day"
+msgstr "&Tip dne"
 
 #: translations/xrc.cpp:324
 #: xrc.cpp:324
-msgid "Show the OpenGL preview window"
-msgstr "Zobrazí okno OpenGL náhledu"
+msgid "Show one of the tips of the day."
+msgstr "Zobraz jeden z tipů dne."
+
+#: translations/xrc.cpp:325
+#: xrc.cpp:325
+msgid "&Keyboard Shortcuts"
+msgstr "&Klávesové zkratky"
+
+#: translations/xrc.cpp:326
+#: xrc.cpp:326
+msgid "keyboard shortcuts"
+msgstr "klávesové zkratky"
 
 #: translations/xrc.cpp:327
 #: xrc.cpp:327
-msgid "Some information on the different buttons and so on."
-msgstr "Nějaké informace o rozdílných tlačítkách atd."
+msgid "&FAQ"
+msgstr "&FAQ"
 
 #: translations/xrc.cpp:328
 #: xrc.cpp:328
-msgid "&Tip of the day"
-msgstr "&Tip dne"
+msgid "Frequently Asked Questions"
+msgstr "Často kladené otázky (FAQ)"
 
 #: translations/xrc.cpp:329
 #: xrc.cpp:329
-msgid "Show one of the tips of the day."
-msgstr "Zobraz jeden z tipů dne."
-
-#: translations/xrc.cpp:330
-#: xrc.cpp:330
-msgid "&Keyboard Shortcuts"
-msgstr "&Klávesové zkratky"
+msgid "&About"
+msgstr "&O programu"
 
 #: translations/xrc.cpp:331
 #: xrc.cpp:331
-msgid "keyboard shortcuts"
-msgstr "klávesové zkratky"
+msgid "&Donate"
+msgstr "&Darovat"
 
 #: translations/xrc.cpp:332
 #: xrc.cpp:332
-msgid "&FAQ"
-msgstr "&FAQ"
-
-#: translations/xrc.cpp:333
-#: xrc.cpp:333
-msgid "Frequently Asked Questions"
-msgstr "Často kladené otázky (FAQ)"
+msgid "If you like hugin and want to see further improvements, please consider donating to the hugin project."
+msgstr "Pokud se vám hugin líbí a těšíte se na další vylepšení, můžete přispět na jeho vývoj."
 
 #: translations/xrc.cpp:334
 #: xrc.cpp:334
-msgid "&About"
-msgstr "&O programu"
-
-#: translations/xrc.cpp:336
-#: xrc.cpp:336
-msgid "&Donate"
-msgstr "&Darovat"
+msgid "New"
+msgstr "Nový"
+
+#: translations/xrc.cpp:335
+#: xrc.cpp:335
+msgid "Start a new project"
+msgstr "Spustit nový projekt"
 
 #: translations/xrc.cpp:337
 #: xrc.cpp:337
-msgid "If you like hugin and want to see further improvements, please consider donating to the hugin project."
-msgstr "Pokud se vám hugin líbí a těšíte se na další vylepšení, můžete přispět na jeho vývoj."
-
-#: translations/xrc.cpp:339
-#: xrc.cpp:339
-msgid "New"
-msgstr "Nový"
+msgid "Open"
+msgstr "Otevřít"
+
+#: translations/xrc.cpp:338
+#: xrc.cpp:338
+msgid "Open a project file"
+msgstr "Otevřít soubor projektu"
 
 #: translations/xrc.cpp:340
 #: xrc.cpp:340
-msgid "Start a new project"
-msgstr "Spustit nový projekt"
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
 
 #: translations/xrc.cpp:342
 #: xrc.cpp:342
-msgid "Open"
-msgstr "Otevřít"
+msgid "Save project as"
+msgstr "Uložit projekt jako"
 
 #: translations/xrc.cpp:343
 #: xrc.cpp:343
-msgid "Open a project file"
-msgstr "Otevřít soubor projektu"
-
-#: translations/xrc.cpp:345
-#: xrc.cpp:345
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
-
-#: translations/xrc.cpp:347
-#: xrc.cpp:347
-msgid "Save project as"
-msgstr "Uložit projekt jako"
-
-#: translations/xrc.cpp:348
-#: xrc.cpp:348
 msgid "Save As"
 msgstr "Uložit jako"
 
-#: translations/xrc.cpp:350
-#: translations/xrc.cpp:351
-#: xrc.cpp:350
-#: xrc.cpp:351
+#: translations/xrc.cpp:345
+#: translations/xrc.cpp:346
+#: xrc.cpp:345
+#: xrc.cpp:346
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
 
-#: translations/xrc.cpp:353
-#: translations/xrc.cpp:354
-#: xrc.cpp:353
-#: xrc.cpp:354
+#: translations/xrc.cpp:348
+#: translations/xrc.cpp:349
+#: xrc.cpp:348
+#: xrc.cpp:349
 msgid "Redo"
 msgstr "Dopředu"
 
-#: translations/xrc.cpp:356
-#: xrc.cpp:356
+#: translations/xrc.cpp:351
+#: xrc.cpp:351
 msgid "Add image"
 msgstr "Přidat obrázek"
 
+#: translations/xrc.cpp:352
+#: xrc.cpp:352
+msgid "Add"
+msgstr "Přidat"
+
+#: translations/xrc.cpp:354
+#: xrc.cpp:354
+msgid "Re-optimize"
+msgstr "Opakovat optimalizaci"
+
+#: translations/xrc.cpp:355
+#: translations/xrc.cpp:398
+#: xrc.cpp:355
+#: xrc.cpp:398
+msgid "Optimize"
+msgstr "Optimalizovat"
+
 #: translations/xrc.cpp:357
 #: xrc.cpp:357
-msgid "Add"
-msgstr "Přidat"
+msgid "Fast Preview panorama"
+msgstr "Rychlý náhled panoramatu"
+
+#: translations/xrc.cpp:358
+#: xrc.cpp:358
+msgid "Fast Preview"
+msgstr "Rychlý náhled"
 
 #: translations/xrc.cpp:359
 #: xrc.cpp:359
-msgid "Re-optimize"
-msgstr "Opakovat optimalizaci"
+msgid "Show the OpenGL preview image"
+msgstr "Zobrazit OpenGL náhledový obrázek"
 
 #: translations/xrc.cpp:360
-#: translations/xrc.cpp:403
+#: translations/xrc.cpp:726
 #: xrc.cpp:360
-#: xrc.cpp:403
-msgid "Optimize"
-msgstr "Optimalizovat"
+#: xrc.cpp:726
+msgid "Preview panorama"
+msgstr "Náhled panoramatu"
+
+#: translations/xrc.cpp:361
+#: translations/xrc.cpp:685
+#: translations/xrc.cpp:727
+#: xrc.cpp:361
+#: xrc.cpp:685
+#: xrc.cpp:727
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
 
 #: translations/xrc.cpp:362
 #: xrc.cpp:362
-msgid "Fast Preview panorama"
-msgstr "Rychlý náhled panoramatu"
+msgid "Show the preview image"
+msgstr "Zobrazí okno náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:363
+#: translations/xrc.cpp:721
 #: xrc.cpp:363
-msgid "Fast Preview"
-msgstr "Rychlý náhled"
+#: xrc.cpp:721
+msgid "Show control points"
+msgstr "Zobrazit kontrolní body"
 
 #: translations/xrc.cpp:364
 #: xrc.cpp:364
-msgid "Show the OpenGL preview image"
-msgstr "Zobrazit OpenGL náhledový obrázek"
+msgid "Points"
+msgstr "Body"
 
 #: translations/xrc.cpp:365
-#: translations/xrc.cpp:731
 #: xrc.cpp:365
-#: xrc.cpp:731
-msgid "Preview panorama"
-msgstr "Náhled panoramatu"
-
-#: translations/xrc.cpp:366
-#: translations/xrc.cpp:690
-#: translations/xrc.cpp:732
-#: xrc.cpp:366
-#: xrc.cpp:690
-#: xrc.cpp:732
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
-
-#: translations/xrc.cpp:367
-#: xrc.cpp:367
-msgid "Show the preview image"
-msgstr "Zobrazí okno náhledu"
+msgid "Show all control points in a single table"
+msgstr "Zobrazit všechny kontrolní body v jedné tabulce"
 
 #: translations/xrc.cpp:368
-#: translations/xrc.cpp:726
 #: xrc.cpp:368
-#: xrc.cpp:726
-msgid "Show control points"
-msgstr "Zobrazit kontrolní body"
+msgid "Display credits for the creators of Hugin"
+msgstr "Zobrazit seznam tvůrců programu Hugin"
 
 #: translations/xrc.cpp:369
 #: xrc.cpp:369
-msgid "Points"
-msgstr "Body"
+msgid "Masks:"
+msgstr "Masky:"
 
 #: translations/xrc.cpp:370
 #: xrc.cpp:370
-msgid "Show all control points in a single table"
-msgstr "Zobrazit všechny kontrolní body v jedné tabulce"
-
-#: translations/xrc.cpp:373
-#: xrc.cpp:373
-msgid "Display credits for the creators of Hugin"
-msgstr "Zobrazit seznam tvůrců programu Hugin"
+msgid "Add new mask"
+msgstr "Přidat novou masku"
+
+#: translations/xrc.cpp:371
+#: xrc.cpp:371
+msgid "Delete mask"
+msgstr "Smazat masku"
+
+#: translations/xrc.cpp:372
+#: xrc.cpp:372
+msgid "Load Mask"
+msgstr "Nahrát masku"
 
 #: translations/xrc.cpp:374
 #: xrc.cpp:374
-msgid "Masks:"
-msgstr "Masky:"
-
-#: translations/xrc.cpp:375
-#: xrc.cpp:375
-msgid "Add new mask"
-msgstr "Přidat novou masku"
-
-#: translations/xrc.cpp:376
-#: xrc.cpp:376
-msgid "Delete mask"
-msgstr "Smazat masku"
-
-#: translations/xrc.cpp:377
-#: xrc.cpp:377
-msgid "Load Mask"
-msgstr "Nahrát masku"
+msgid "Mask type:"
+msgstr "Typ masky:"
 
 #: translations/xrc.cpp:379
 #: xrc.cpp:379
-msgid "Mask type:"
-msgstr "Typ masky:"
+msgid "Colours:"
+msgstr "Barvy:"
+
+#: translations/xrc.cpp:380
+#: xrc.cpp:380
+msgid "Excluded"
+msgstr "Vytěsněné"
+
+#: translations/xrc.cpp:381
+#: xrc.cpp:381
+msgid "Included"
+msgstr "Zahrnuté"
+
+#: translations/xrc.cpp:382
+#: xrc.cpp:382
+msgid "Selected"
+msgstr "Vybrané"
+
+#: translations/xrc.cpp:383
+#: xrc.cpp:383
+msgid "Unselected"
+msgstr "Nevybrané"
 
 #: translations/xrc.cpp:384
 #: xrc.cpp:384
-msgid "Colours:"
-msgstr "Barvy:"
+msgid "Image size:"
+msgstr "Velikost obrázku:"
 
 #: translations/xrc.cpp:385
 #: xrc.cpp:385
-msgid "Excluded"
-msgstr "Vytěsněné"
+msgid "Mask size:"
+msgstr "Velikost masky:"
 
 #: translations/xrc.cpp:386
 #: xrc.cpp:386
-msgid "Included"
-msgstr "Zahrnuté"
+msgid "Mask size"
+msgstr "Velikost masky"
 
 #: translations/xrc.cpp:387
 #: xrc.cpp:387
-msgid "Selected"
-msgstr "Vybrané"
+msgid "Don't change"
+msgstr "Neměnit"
 
 #: translations/xrc.cpp:388
 #: xrc.cpp:388
-msgid "Unselected"
-msgstr "Nevybrané"
-
+msgid "Scale to fit"
+msgstr "Zvětšit na míru"
+
+# TODO
 #: translations/xrc.cpp:389
 #: xrc.cpp:389
-msgid "Image size:"
-msgstr "Velikost obrázku:"
+msgid "Scale proportional"
+msgstr "Proporcionální měřítko"
 
 #: translations/xrc.cpp:390
 #: xrc.cpp:390
-msgid "Mask size:"
-msgstr "Velikost masky:"
+msgid "Rotation"
+msgstr "Otočení"
 
 #: translations/xrc.cpp:391
 #: xrc.cpp:391
-msgid "Mask size"
-msgstr "Velikost masky"
+msgid "Don't rotate"
+msgstr "Neotáčet"
 
 #: translations/xrc.cpp:392
 #: xrc.cpp:392
-msgid "Don't change"
-msgstr "Neměnit"
+msgid "90° clockwise"
+msgstr "90° po směru"
 
 #: translations/xrc.cpp:393
 #: xrc.cpp:393
-msgid "Scale to fit"
-msgstr "Zvětšit na míru"
-
-# TODO
-#: translations/xrc.cpp:394
-#: xrc.cpp:394
-msgid "Scale proportional"
-msgstr "Proporcionální měřítko"
-
-#: translations/xrc.cpp:395
-#: xrc.cpp:395
-msgid "Rotation"
-msgstr "Otočení"
+msgid "90° counter-clockwise"
+msgstr "90° proti směru"
 
 #: translations/xrc.cpp:396
 #: xrc.cpp:396
-msgid "Don't rotate"
-msgstr "Neotáčet"
+msgid "Loading mask"
+msgstr "Nahrávám masky"
 
 #: translations/xrc.cpp:397
 #: xrc.cpp:397
-msgid "90° clockwise"
-msgstr "90° po směru"
-
-#: translations/xrc.cpp:398
-#: xrc.cpp:398
-msgid "90° counter-clockwise"
-msgstr "90° proti směru"
+msgid "Quick Optimizer"
+msgstr "Rychlá optimalizace"
+
+#: translations/xrc.cpp:399
+#: xrc.cpp:399
+msgid "Positions (incremental, starting from anchor)"
+msgstr "Pozice (inkrementální, začíná od kotvy)"
+
+#: translations/xrc.cpp:400
+#: xrc.cpp:400
+msgid "Positions (y,p,r)"
+msgstr "Pozice (y,p,r)"
 
 #: translations/xrc.cpp:401
 #: xrc.cpp:401
-msgid "Loading mask"
-msgstr "Nahrávám masky"
+msgid "Positions and Translation (y,p,r,x,y,z)"
+msgstr "Pozice a posun (y,p,r,x,y,z)"
 
 #: translations/xrc.cpp:402
 #: xrc.cpp:402
-msgid "Quick Optimizer"
-msgstr "Rychlá optimalizace"
+msgid "Positions and View (y,p,r,v)"
+msgstr "Pozice a pohled (y,p,r,v)"
+
+#: translations/xrc.cpp:403
+#: xrc.cpp:403
+msgid "Positions, Translation and View (y,p,r,x,y,z,v)"
+msgstr "Pozice, posun a pohled (y,p,r,x,y,z,v)"
 
 #: translations/xrc.cpp:404
 #: xrc.cpp:404
-msgid "Positions (incremental, starting from anchor)"
-msgstr "Pozice (inkrementální, začíná od kotvy)"
+msgid "Positions and Barrel Distortion (y,p,r,b)"
+msgstr "Pozice a soudkovitost (y,p,r,b)"
 
 #: translations/xrc.cpp:405
 #: xrc.cpp:405
-msgid "Positions (y,p,r)"
-msgstr "Pozice (y,p,r)"
+msgid "Positions, Translation and Barrel (y,p,r,x,y,z,b)"
+msgstr "Pozice, posun a soudkovitost (y,p,r,x,y,z,b)"
 
 #: translations/xrc.cpp:406
 #: xrc.cpp:406
-msgid "Positions and Translation (y,p,r,x,y,z)"
-msgstr "Pozice a posun (y,p,r,x,y,z)"
+msgid "Positions, View and Barrel (y,p,r,v,b)"
+msgstr "Pozice, pohled a soudkovitost (y,p,r,v,b)"
 
 #: translations/xrc.cpp:407
 #: xrc.cpp:407
-msgid "Positions and View (y,p,r,v)"
-msgstr "Pozice a pohled (y,p,r,v)"
+msgid "Positions, Translation, View and Barrel (y,p,r,x,y,z,v,b)"
+msgstr "Pozice, posun, pohled a soudkovitost (y,p,r,x,y,z,v,b)"
 
 #: translations/xrc.cpp:408
 #: xrc.cpp:408
-msgid "Positions, Translation and View (y,p,r,x,y,z,v)"
-msgstr "Pozice, posun a pohled (y,p,r,x,y,z,v)"
+msgid "Everything without translation"
+msgstr "Vše bez posunu"
 
 #: translations/xrc.cpp:409
 #: xrc.cpp:409
-msgid "Positions and Barrel Distortion (y,p,r,b)"
-msgstr "Pozice a soudkovitost (y,p,r,b)"
+msgid "Everything"
+msgstr "Všechno"
 
 #: translations/xrc.cpp:410
 #: xrc.cpp:410
-msgid "Positions, Translation and Barrel (y,p,r,x,y,z,b)"
-msgstr "Pozice, posun a soudkovitost (y,p,r,x,y,z,b)"
-
-#: translations/xrc.cpp:411
-#: xrc.cpp:411
-msgid "Positions, View and Barrel (y,p,r,v,b)"
-msgstr "Pozice, pohled a soudkovitost (y,p,r,v,b)"
-
-#: translations/xrc.cpp:412
-#: xrc.cpp:412
-msgid "Positions, Translation, View and Barrel (y,p,r,x,y,z,v,b)"
-msgstr "Pozice, posun, pohled a soudkovitost (y,p,r,x,y,z,v,b)"
-
-#: translations/xrc.cpp:413
-#: xrc.cpp:413
-msgid "Everything without translation"
-msgstr "Vše bez posunu"
-
-#: translations/xrc.cpp:414
-#: xrc.cpp:414
-msgid "Everything"
-msgstr "Všechno"
-
-#: translations/xrc.cpp:415
-#: xrc.cpp:415
 msgid "the Custom parameters below"
 msgstr "Vlastní nastavení dole"
 
-#: translations/xrc.cpp:416
-#: translations/xrc.cpp:444
-#: xrc.cpp:416
-#: xrc.cpp:444
+#: translations/xrc.cpp:411
+#: translations/xrc.cpp:439
+#: xrc.cpp:411
+#: xrc.cpp:439
 msgid "Optimize now!"
 msgstr "Optimalizovat teď!"
 
-#: translations/xrc.cpp:417
-#: translations/xrc.cpp:445
-#: xrc.cpp:417
-#: xrc.cpp:445
+#: translations/xrc.cpp:412
+#: translations/xrc.cpp:440
+#: xrc.cpp:412
+#: xrc.cpp:440
 msgid "execute the PTOptimizer engine"
 msgstr "spustí PTOptimizer"
 
-#: translations/xrc.cpp:418
-#: translations/xrc.cpp:446
-#: xrc.cpp:418
-#: xrc.cpp:446
+#: translations/xrc.cpp:413
+#: translations/xrc.cpp:441
+#: xrc.cpp:413
+#: xrc.cpp:441
 msgid ""
 "Any variables below which are marked [x] will be optimized.\n"
 "Variables which are cleared [ ] will act as references or anchors."
@@ -4436,668 +4444,668 @@
 "Všechny proměnné níže označené [x] budou optimalizovány.\n"
 "Proměnné, které nejsou označené [ ], budou hrát roli referencí nebo kotev."
 
+#: translations/xrc.cpp:414
+#: xrc.cpp:414
+msgid "Only use control points between image selected in preview window."
+msgstr "Použít pouze kontrolní body z obrázků vybraných v okně s náhledem."
+
+#: translations/xrc.cpp:415
+#: xrc.cpp:415
+msgid "Only use control points between images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly fitting images, such as the nadir image in most fisheye panoramas"
+msgstr "Použije kontrolní body pouze z obrázků vybraných v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků , jako třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem"
+
+#: translations/xrc.cpp:417
+#: xrc.cpp:417
+msgid "yaw (y):"
+msgstr "yaw (y):"
+
+#: translations/xrc.cpp:418
+#: xrc.cpp:418
+msgid "pitch (p):"
+msgstr "pitch (p):"
+
 #: translations/xrc.cpp:419
 #: xrc.cpp:419
-msgid "Only use control points between image selected in preview window."
-msgstr "Použít pouze kontrolní body z obrázků vybraných v okně s náhledem."
-
-#: translations/xrc.cpp:420
-#: xrc.cpp:420
-msgid "Only use control points between images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly fitting images, such as the nadir image in most fisheye panoramas"
-msgstr "Použije kontrolní body pouze z obrázků vybraných v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků , jako třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem"
-
-#: translations/xrc.cpp:422
-#: xrc.cpp:422
-msgid "yaw (y):"
-msgstr "yaw (y):"
+msgid "roll (r):"
+msgstr "roll (r):"
 
 #: translations/xrc.cpp:423
 #: xrc.cpp:423
-msgid "pitch (p):"
-msgstr "pitch (p):"
+msgid "Lens Parameters"
+msgstr "Parametry objektivu"
 
 #: translations/xrc.cpp:424
 #: xrc.cpp:424
-msgid "roll (r):"
-msgstr "roll (r):"
+msgid "view (v):"
+msgstr "pohled (v):"
 
 #: translations/xrc.cpp:428
 #: xrc.cpp:428
-msgid "Lens Parameters"
-msgstr "Parametry objektivu"
+msgid "x shift (d):"
+msgstr "posun x (d):"
 
 #: translations/xrc.cpp:429
 #: xrc.cpp:429
-msgid "view (v):"
-msgstr "pohled (v):"
+msgid "y shift (e):"
+msgstr "posun y (e):"
+
+#: translations/xrc.cpp:430
+#: xrc.cpp:430
+msgid "edit script before optimizing"
+msgstr "editovat skript před optimalizací"
+
+#: translations/xrc.cpp:431
+#: xrc.cpp:431
+msgid "for advanced users"
+msgstr "pro pokročilé uživatele"
+
+#: translations/xrc.cpp:432
+#: xrc.cpp:432
+msgid "Photometric Optimization"
+msgstr "Fotometrická optimalizace"
 
 #: translations/xrc.cpp:433
 #: xrc.cpp:433
-msgid "x shift (d):"
-msgstr "posun x (d):"
+msgid "Optimize preset"
+msgstr "Nastavení optimalizátoru"
 
 #: translations/xrc.cpp:434
 #: xrc.cpp:434
-msgid "y shift (e):"
-msgstr "posun y (e):"
+msgid "Low dynamic range"
+msgstr "Nízký dynamický rozsah (LDR)"
 
 #: translations/xrc.cpp:435
 #: xrc.cpp:435
-msgid "edit script before optimizing"
-msgstr "editovat skript před optimalizací"
+msgid "Low dynamic range, variable white balance"
+msgstr "Nízký dynamický rozsah, proměnné vyvážení bílé"
 
 #: translations/xrc.cpp:436
 #: xrc.cpp:436
-msgid "for advanced users"
-msgstr "pro pokročilé uživatele"
+msgid "High dynamic range, fixed exposure"
+msgstr "Vysoký dynamický rozsah, pevná expozice"
 
 #: translations/xrc.cpp:437
 #: xrc.cpp:437
-msgid "Photometric Optimization"
-msgstr "Fotometrická optimalizace"
+msgid "High dynamic range, variable white balance, fixed exposure"
+msgstr "Nízký dynamický rozsah, proměnné vyvážení bílé, pevná expozice"
 
 #: translations/xrc.cpp:438
 #: xrc.cpp:438
-msgid "Optimize preset"
-msgstr "Nastavení optimalizátoru"
-
-#: translations/xrc.cpp:439
-#: xrc.cpp:439
-msgid "Low dynamic range"
-msgstr "Nízký dynamický rozsah (LDR)"
-
-#: translations/xrc.cpp:440
-#: xrc.cpp:440
-msgid "Low dynamic range, variable white balance"
-msgstr "Nízký dynamický rozsah, proměnné vyvážení bílé"
-
-#: translations/xrc.cpp:441
-#: xrc.cpp:441
-msgid "High dynamic range, fixed exposure"
-msgstr "Vysoký dynamický rozsah, pevná expozice"
+msgid "Custom parameters below"
+msgstr "Vlastní nastavení níže"
 
 #: translations/xrc.cpp:442
 #: xrc.cpp:442
-msgid "High dynamic range, variable white balance, fixed exposure"
-msgstr "Nízký dynamický rozsah, proměnné vyvážení bílé, pevná expozice"
+msgid "Only use images selected in preview."
+msgstr "Použít pouze obrázky vybrané v náhledu."
 
 #: translations/xrc.cpp:443
 #: xrc.cpp:443
-msgid "Custom parameters below"
-msgstr "Vlastní nastavení níže"
+msgid "Only consider images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly fitting images, such as the nadir image in most fisheye panoramas"
+msgstr "Použije pouze obrázky vybrané v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků , jako třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem."
+
+#: translations/xrc.cpp:444
+#: xrc.cpp:444
+msgid "Image variables:"
+msgstr "Proměnné obrázku:"
+
+#: translations/xrc.cpp:445
+#: xrc.cpp:445
+msgid "Exposure:"
+msgstr "Expozice:"
+
+#: translations/xrc.cpp:446
+#: xrc.cpp:446
+msgid "White balance:"
+msgstr "Vyvážení bílé:"
 
 #: translations/xrc.cpp:447
 #: xrc.cpp:447
-msgid "Only use images selected in preview."
-msgstr "Použít pouze obrázky vybrané v náhledu."
+msgid "Camera and Lens variables:"
+msgstr "Proměnné fotoaparátu a objektivu:"
 
 #: translations/xrc.cpp:448
 #: xrc.cpp:448
-msgid "Only consider images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly fitting images, such as the nadir image in most fisheye panoramas"
-msgstr "Použije pouze obrázky vybrané v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků , jako třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem."
+msgid "Vignetting:"
+msgstr "Vinětace:"
 
 #: translations/xrc.cpp:449
 #: xrc.cpp:449
-msgid "Image variables:"
-msgstr "Proměnné obrázku:"
+msgid "Vignetting Centre:"
+msgstr "Vinětační střed:"
 
 #: translations/xrc.cpp:450
 #: xrc.cpp:450
-msgid "Exposure:"
-msgstr "Expozice:"
+msgid "Camera Response:"
+msgstr "Odezva fotoaparátu:"
 
 #: translations/xrc.cpp:451
 #: xrc.cpp:451
-msgid "White balance:"
-msgstr "Vyvážení bílé:"
+msgid "Only use pixels from images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly aligned images (for example, the nadir image in a fisheye panorama)"
+msgstr "Použije pixely pouze z obrázků vybraných v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků (třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem)"
 
 #: translations/xrc.cpp:452
 #: xrc.cpp:452
-msgid "Camera and Lens variables:"
-msgstr "Proměnné fotoaparátu a objektivu:"
-
-#: translations/xrc.cpp:453
-#: xrc.cpp:453
-msgid "Vignetting:"
-msgstr "Vinětace:"
-
-#: translations/xrc.cpp:454
-#: xrc.cpp:454
-msgid "Vignetting Centre:"
-msgstr "Vinětační střed:"
-
-#: translations/xrc.cpp:455
-#: xrc.cpp:455
-msgid "Camera Response:"
-msgstr "Odezva fotoaparátu:"
-
-#: translations/xrc.cpp:456
-#: xrc.cpp:456
-msgid "Only use pixels from images selected in preview window. Useful to avoid errors due to badly aligned images (for example, the nadir image in a fisheye panorama)"
-msgstr "Použije pixely pouze z obrázků vybraných v okně s náhledem. Lze tak úspěšně zabránit chybám spojeným s připojováním špatně navazujících obrázků (třeba nadir ve většině panoramat focených rybím okem)"
-
-#: translations/xrc.cpp:457
-#: xrc.cpp:457
 msgid "Interpolator (i):"
 msgstr "Interpolátor (i):"
+
+#: translations/xrc.cpp:453
+#: translations/xrc.cpp:640
+#: xrc.cpp:453
+#: xrc.cpp:640
+msgid "Poly3 (Bicubic)"
+msgstr "Poly3 (Bikubicky)"
+
+#: translations/xrc.cpp:454
+#: translations/xrc.cpp:641
+#: xrc.cpp:454
+#: xrc.cpp:641
+msgid "Spline 16"
+msgstr "Spline 16"
+
+#: translations/xrc.cpp:455
+#: translations/xrc.cpp:642
+#: xrc.cpp:455
+#: xrc.cpp:642
+msgid "Spline 36"
+msgstr "Spline 36"
+
+#: translations/xrc.cpp:456
+#: translations/xrc.cpp:643
+#: xrc.cpp:456
+#: xrc.cpp:643
+msgid "Sinc 256"
+msgstr "Sinc 256"
+
+#: translations/xrc.cpp:457
+#: translations/xrc.cpp:644
+#: xrc.cpp:457
+#: xrc.cpp:644
+msgid "Spline 64"
+msgstr "Spline 64"
 
 #: translations/xrc.cpp:458
 #: translations/xrc.cpp:645
 #: xrc.cpp:458
 #: xrc.cpp:645
-msgid "Poly3 (Bicubic)"
-msgstr "Poly3 (Bikubicky)"
+msgid "Bilinear"
+msgstr "Bilineárně"
 
 #: translations/xrc.cpp:459
 #: translations/xrc.cpp:646
 #: xrc.cpp:459
 #: xrc.cpp:646
-msgid "Spline 16"
-msgstr "Spline 16"
+msgid "Nearest neighbor"
+msgstr "Nejbližší soused"
 
 #: translations/xrc.cpp:460
 #: translations/xrc.cpp:647
 #: xrc.cpp:460
 #: xrc.cpp:647
-msgid "Spline 36"
-msgstr "Spline 36"
+msgid "Sinc 1024"
+msgstr "Sinc 1024"
 
 #: translations/xrc.cpp:461
 #: translations/xrc.cpp:648
 #: xrc.cpp:461
 #: xrc.cpp:648
-msgid "Sinc 256"
-msgstr "Sinc 256"
-
-#: translations/xrc.cpp:462
-#: translations/xrc.cpp:649
-#: xrc.cpp:462
-#: xrc.cpp:649
-msgid "Spline 64"
-msgstr "Spline 64"
-
-#: translations/xrc.cpp:463
-#: translations/xrc.cpp:650
-#: xrc.cpp:463
-#: xrc.cpp:650
-msgid "Bilinear"
-msgstr "Bilineárně"
-
-#: translations/xrc.cpp:464
-#: translations/xrc.cpp:651
-#: xrc.cpp:464
-#: xrc.cpp:651
-msgid "Nearest neighbor"
-msgstr "Nejbližší soused"
-
-#: translations/xrc.cpp:465
-#: translations/xrc.cpp:652
-#: xrc.cpp:465
-#: xrc.cpp:652
-msgid "Sinc 1024"
-msgstr "Sinc 1024"
-
-#: translations/xrc.cpp:466
-#: translations/xrc.cpp:653
-#: xrc.cpp:466
-#: xrc.cpp:653
 msgid "approximation of values between source pixels"
 msgstr "odhad hodnot mezi zdrojovými body"
 
-#: translations/xrc.cpp:467
-#: xrc.cpp:467
+#: translations/xrc.cpp:462
+#: xrc.cpp:462
 msgid "Save cropped images"
 msgstr "Uložit oříznuté obrázky"
 
-#: translations/xrc.cpp:468
-#: xrc.cpp:468
+#: translations/xrc.cpp:463
+#: xrc.cpp:463
 msgid "Save cropped tiff output. Useful for enblend 2.4 and higher"
 msgstr "Uložit ořezaný výstup tiffu. Užitečné pro enblend 2.4 a vyšší"
 
-#: translations/xrc.cpp:471
-#: xrc.cpp:471
+#: translations/xrc.cpp:466
+#: xrc.cpp:466
 msgid "Nona Options"
 msgstr "Nona možnosti"
 
-#: translations/xrc.cpp:472
-#: translations/xrc.cpp:476
-#: xrc.cpp:472
-#: xrc.cpp:476
+#: translations/xrc.cpp:467
+#: translations/xrc.cpp:471
+#: xrc.cpp:467
+#: xrc.cpp:471
 msgid "Command line options"
 msgstr "Nastavení příkazové řádky"
 
+#: translations/xrc.cpp:470
+#: xrc.cpp:470
+msgid "Blender Options"
+msgstr "Nastavení pro prolínání"
+
+#: translations/xrc.cpp:474
+#: xrc.cpp:474
+msgid "Enfuse options"
+msgstr "Enfuse možnosti"
+
 #: translations/xrc.cpp:475
 #: xrc.cpp:475
-msgid "Blender Options"
-msgstr "Nastavení pro prolínání"
+msgid "Panorama"
+msgstr "Panorama"
+
+#: translations/xrc.cpp:477
+#: translations/xrc.cpp:733
+#: translations/xrc.cpp:755
+#: xrc.cpp:477
+#: xrc.cpp:733
+#: xrc.cpp:755
+msgid "Field of View"
+msgstr "Zorné pole"
+
+#: translations/xrc.cpp:478
+#: xrc.cpp:478
+msgid "horizontal (v):"
+msgstr "vodorovné (v):"
 
 #: translations/xrc.cpp:479
 #: xrc.cpp:479
-msgid "Enfuse options"
-msgstr "Enfuse možnosti"
+msgid "vertical:"
+msgstr "svislé:"
 
 #: translations/xrc.cpp:480
 #: xrc.cpp:480
-msgid "Panorama"
-msgstr "Panorama"
+msgid "Calculate Field of View"
+msgstr "Spočítat zorné pole"
+
+#: translations/xrc.cpp:481
+#: xrc.cpp:481
+msgid "Panorama Canvas Size"
+msgstr "Velikost panoramatu"
 
 #: translations/xrc.cpp:482
-#: translations/xrc.cpp:738
-#: translations/xrc.cpp:760
 #: xrc.cpp:482
-#: xrc.cpp:738
-#: xrc.cpp:760
-msgid "Field of View"
-msgstr "Zorné pole"
+msgid "width:"
+msgstr "šířka:"
 
 #: translations/xrc.cpp:483
 #: xrc.cpp:483
-msgid "horizontal (v):"
-msgstr "vodorovné (v):"
+msgid "height:"
+msgstr "výška:"
 
 #: translations/xrc.cpp:484
 #: xrc.cpp:484
-msgid "vertical:"
-msgstr "svislé:"
+msgid "Calculate Optimal Size"
+msgstr "Vypočítat optimální velikost"
 
 #: translations/xrc.cpp:485
 #: xrc.cpp:485
-msgid "Calculate Field of View"
-msgstr "Spočítat zorné pole"
-
-#: translations/xrc.cpp:486
-#: xrc.cpp:486
-msgid "Panorama Canvas Size"
-msgstr "Velikost panoramatu"
-
-#: translations/xrc.cpp:487
-#: xrc.cpp:487
-msgid "width:"
-msgstr "šířka:"
-
-#: translations/xrc.cpp:488
-#: xrc.cpp:488
-msgid "height:"
-msgstr "výška:"
-
-#: translations/xrc.cpp:489
-#: xrc.cpp:489
-msgid "Calculate Optimal Size"
-msgstr "Vypočítat optimální velikost"
-
-#: translations/xrc.cpp:490
-#: xrc.cpp:490
 msgid "Calculate optimal image size, such that the resolution in the image center stays similar"
 msgstr "Vypočítá optimální velikost obrázku - tak aby rozlišení středů fotografií byla podobná"
 
-#: translations/xrc.cpp:492
-#: translations/xrc.cpp:751
-#: xrc.cpp:492
-#: xrc.cpp:751
+#: translations/xrc.cpp:487
+#: translations/xrc.cpp:746
+#: xrc.cpp:487
+#: xrc.cpp:746
 msgid "left:"
 msgstr "levá:"
 
-#: translations/xrc.cpp:493
-#: translations/xrc.cpp:752
-#: xrc.cpp:493
-#: xrc.cpp:752
+#: translations/xrc.cpp:488
+#: translations/xrc.cpp:747
+#: xrc.cpp:488
+#: xrc.cpp:747
 msgid "top:"
 msgstr "horní:"
 
-#: translations/xrc.cpp:494
-#: translations/xrc.cpp:753
-#: xrc.cpp:494
-#: xrc.cpp:753
+#: translations/xrc.cpp:489
+#: translations/xrc.cpp:748
+#: xrc.cpp:489
+#: xrc.cpp:748
 msgid "right:"
 msgstr "pravá:"
 
-#: translations/xrc.cpp:495
-#: translations/xrc.cpp:754
-#: xrc.cpp:495
-#: xrc.cpp:754
+#: translations/xrc.cpp:490
+#: translations/xrc.cpp:749
+#: xrc.cpp:490
+#: xrc.cpp:749
 msgid "bottom:"
 msgstr "spodní:"
 
+#: translations/xrc.cpp:492
+#: xrc.cpp:492
+msgid "Calculate crop borders such that the final image has the largest area without excess"
+msgstr "Vypočítá ořez tak, aby výsledné panorama bylo co největší ale bez chybějících úseků"
+
+#: translations/xrc.cpp:493
+#: xrc.cpp:493
+msgid "Output"
+msgstr "Výstup"
+
+#: translations/xrc.cpp:494
+#: xrc.cpp:494
+msgid "Normal"
+msgstr "Běžné"
+
+#: translations/xrc.cpp:495
+#: xrc.cpp:495
+msgid "For panoramas with no bracketed stacks, minor exposure differences set in the Exposure tab will be corrected"
+msgstr "Pro panorama bez štosů focených braketingem, drobné expoziční odchylky ze záložky Expozice budou opraveny."
+
+#: translations/xrc.cpp:496
+#: xrc.cpp:496
+msgid "Blended panorama"
+msgstr "Prolnuté panorama"
+
 #: translations/xrc.cpp:497
 #: xrc.cpp:497
-msgid "Calculate crop borders such that the final image has the largest area without excess"
-msgstr "Vypočítá ořez tak, aby výsledné panorama bylo co největší ale bez chybějících úseků"
+msgid "Blend all images into a seamless panorama"
+msgstr "Prolne všechny obrázky do bezešvého panorama. "
 
 #: translations/xrc.cpp:498
+#: translations/xrc.cpp:508
+#: translations/xrc.cpp:516
 #: xrc.cpp:498
-msgid "Output"
-msgstr "Výstup"
+#: xrc.cpp:508
+#: xrc.cpp:516
+msgid "Remapped images"
+msgstr "Přemapované obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:499
 #: xrc.cpp:499
-msgid "Normal"
-msgstr "Běžné"
+msgid "Keep remapped and exposure-corrected intermediate images"
+msgstr "Zachová přemapované expozičně upravené dočasné obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:500
 #: xrc.cpp:500
-msgid "For panoramas with no bracketed stacks, minor exposure differences set in the Exposure tab will be corrected"
-msgstr "Pro panorama bez štosů focených braketingem, drobné expoziční odchylky ze záložky Expozice budou opraveny."
+msgid "Exposure fusion"
+msgstr "Expoziční fúze"
 
 #: translations/xrc.cpp:501
 #: xrc.cpp:501
-msgid "Blended panorama"
-msgstr "Prolnuté panorama"
+msgid "For panoramas containing bracketed stacks"
+msgstr "Pro panorama obsahující štosy s braketingem"
 
 #: translations/xrc.cpp:502
 #: xrc.cpp:502
-msgid "Blend all images into a seamless panorama"
-msgstr "Prolne všechny obrázky do bezešvého panorama. "
+msgid "Fused and blended panorama"
+msgstr "Spojené a prolnuté panorama"
 
 #: translations/xrc.cpp:503
-#: translations/xrc.cpp:513
-#: translations/xrc.cpp:521
 #: xrc.cpp:503
-#: xrc.cpp:513
-#: xrc.cpp:521
-msgid "Remapped images"
-msgstr "Přemapované obrázky"
+msgid "Images will be remapped, stacks exposure fused, then blended into a seamless panorama"
+msgstr "Obrázky budou přemapovány, štosy expozičně zfůzovány, následně prolnuty do bezešvého panoramata."
 
 #: translations/xrc.cpp:504
 #: xrc.cpp:504
-msgid "Keep remapped and exposure-corrected intermediate images"
-msgstr "Zachová přemapované expozičně upravené dočasné obrázky"
+msgid "Blended and fused panorama"
+msgstr "Prolnuté a spojené panorama"
 
 #: translations/xrc.cpp:505
 #: xrc.cpp:505
-msgid "Exposure fusion"
-msgstr "Expoziční fúze"
+msgid "Images will be remapped, blended into seamless layers, then layers exposure fused into a panorama"
+msgstr "Obrázky budou přemapovány, prolnuty do bezešvých vrstev, vrstvy následně expozičně fůzovány do panoramata."
 
 #: translations/xrc.cpp:506
 #: xrc.cpp:506
-msgid "For panoramas containing bracketed stacks"
-msgstr "Pro panorama obsahující štosy s braketingem"
+msgid "Blended exposure layers"
+msgstr "Sladěné expoziční vrstvy"
 
 #: translations/xrc.cpp:507
 #: xrc.cpp:507
-msgid "Fused and blended panorama"
-msgstr "Spojené a prolnuté panorama"
-
-#: translations/xrc.cpp:508
-#: xrc.cpp:508
-msgid "Images will be remapped, stacks exposure fused, then blended into a seamless panorama"
-msgstr "Obrázky budou přemapovány, štosy expozičně zfůzovány, následně prolnuty do bezešvého panoramata."
+msgid "Output a complete blended panorama of each exposure step. Useful for manual contrast blending in an image editor"
+msgstr "Zachová kompletní prolnuté panorama pro každou expozici. Užitečné pro manuální prolínání v obrazovém editoru."
 
 #: translations/xrc.cpp:509
 #: xrc.cpp:509
-msgid "Blended and fused panorama"
-msgstr "Prolnuté a spojené panorama"
+msgid "Keep remapped intermediate images with unmodified exposure"
+msgstr "Zachová průběžné přemapované obrázky s původní expozicí"
 
 #: translations/xrc.cpp:510
 #: xrc.cpp:510
-msgid "Images will be remapped, blended into seamless layers, then layers exposure fused into a panorama"
-msgstr "Obrázky budou přemapovány, prolnuty do bezešvých vrstev, vrstvy následně expozičně fůzovány do panoramata."
+msgid "HDR merging"
+msgstr "HDR slučování"
 
 #: translations/xrc.cpp:511
 #: xrc.cpp:511
-msgid "Blended exposure layers"
-msgstr "Sladěné expoziční vrstvy"
+msgid "For panoramas containing bracketed stacks where High Dynamic Range output is required for tonemapping or as a lightprobe"
+msgstr "Pro panorama obsahující štosy vytvořené braketingem, kde je vyžadován HDR výstup pro další využití - např pro tonemapping či jako lightprobe."
 
 #: translations/xrc.cpp:512
 #: xrc.cpp:512
-msgid "Output a complete blended panorama of each exposure step. Useful for manual contrast blending in an image editor"
-msgstr "Zachová kompletní prolnuté panorama pro každou expozici. Užitečné pro manuální prolínání v obrazovém editoru."
+msgid "Merged and blended panorama"
+msgstr "Sloučené a prolnuté panorama"
+
+#: translations/xrc.cpp:513
+#: xrc.cpp:513
+msgid "Images will be remapped in linear color space, stacks merged, then blended into a seamless High Dynamic Range panorama"
+msgstr "Obrázky budou přemapovány v lineárním barevném prostoru, štosy sloučeny, následně prolnuty do bezešvého HDR panorama."
 
 #: translations/xrc.cpp:514
 #: xrc.cpp:514
-msgid "Keep remapped intermediate images with unmodified exposure"
-msgstr "Zachová průběžné přemapované obrázky s původní expozicí"
+msgid "Remapped merged stacks"
+msgstr "Přemapované spojené štosy"
 
 #: translations/xrc.cpp:515
 #: xrc.cpp:515
-msgid "HDR merging"
-msgstr "HDR slučování"
-
-#: translations/xrc.cpp:516
-#: xrc.cpp:516
-msgid "For panoramas containing bracketed stacks where High Dynamic Range output is required for tonemapping or as a lightprobe"
-msgstr "Pro panorama obsahující štosy vytvořené braketingem, kde je vyžadován HDR výstup pro další využití - např pro tonemapping či jako lightprobe."
+msgid "Keep the intermediate High Dynamic Range merged stacks"
+msgstr "Zachová dočasné HDR sloučené štosy"
 
 #: translations/xrc.cpp:517
 #: xrc.cpp:517
-msgid "Merged and blended panorama"
-msgstr "Sloučené a prolnuté panorama"
+msgid "Keep the intermediate remapped unmerged linear color space images"
+msgstr "Zachová pracovní přemapované obrázky v lineárním barevném prostoru"
 
 #: translations/xrc.cpp:518
 #: xrc.cpp:518
-msgid "Images will be remapped in linear color space, stacks merged, then blended into a seamless High Dynamic Range panorama"
-msgstr "Obrázky budou přemapovány v lineárním barevném prostoru, štosy sloučeny, následně prolnuty do bezešvého HDR panorama."
+msgid "Save project and send to batch"
+msgstr "Uložit projekt a poslat do dávky"
 
 #: translations/xrc.cpp:519
 #: xrc.cpp:519
-msgid "Remapped merged stacks"
-msgstr "Přemapované spojené štosy"
+msgid "Stitch now!"
+msgstr "Slepit!"
 
 #: translations/xrc.cpp:520
 #: xrc.cpp:520
-msgid "Keep the intermediate High Dynamic Range merged stacks"
-msgstr "Zachová dočasné HDR sloučené štosy"
-
-#: translations/xrc.cpp:522
-#: xrc.cpp:522
-msgid "Keep the intermediate remapped unmerged linear color space images"
-msgstr "Zachová pracovní přemapované obrázky v lineárním barevném prostoru"
-
-#: translations/xrc.cpp:523
-#: xrc.cpp:523
-msgid "Save project and send to batch"
-msgstr "Uložit projekt a poslat do dávky"
-
-#: translations/xrc.cpp:524
-#: xrc.cpp:524
-msgid "Stitch now!"
-msgstr "Slepit!"
-
-#: translations/xrc.cpp:525
-#: xrc.cpp:525
 msgid "Processing"
 msgstr "Zpracovávám"
+
+#: translations/xrc.cpp:521
+#: translations/xrc.cpp:540
+#: xrc.cpp:521
+#: xrc.cpp:540
+msgid "Remapper:"
+msgstr "Přemapovač:"
+
+#: translations/xrc.cpp:522
+#: translations/xrc.cpp:525
+#: translations/xrc.cpp:528
+#: translations/xrc.cpp:531
+#: translations/xrc.cpp:541
+#: translations/xrc.cpp:544
+#: translations/xrc.cpp:547
+#: translations/xrc.cpp:550
+#: xrc.cpp:522
+#: xrc.cpp:525
+#: xrc.cpp:528
+#: xrc.cpp:531
+#: xrc.cpp:541
+#: xrc.cpp:544
+#: xrc.cpp:547
+#: xrc.cpp:550
+msgid "Options"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: translations/xrc.cpp:523
+#: translations/xrc.cpp:542
+#: xrc.cpp:523
+#: xrc.cpp:542
+msgid "Image fusion:"
+msgstr "Fůzovač obrázků:"
+
+#: translations/xrc.cpp:524
+#: translations/xrc.cpp:543
+#: xrc.cpp:524
+#: xrc.cpp:543
+msgid "enfuse"
+msgstr "enfuse"
 
 #: translations/xrc.cpp:526
 #: translations/xrc.cpp:545
 #: xrc.cpp:526
 #: xrc.cpp:545
-msgid "Remapper:"
-msgstr "Přemapovač:"
+msgid "HDR merger:"
+msgstr "HDR slučovač:"
 
 #: translations/xrc.cpp:527
-#: translations/xrc.cpp:530
-#: translations/xrc.cpp:533
-#: translations/xrc.cpp:536
 #: translations/xrc.cpp:546
-#: translations/xrc.cpp:549
-#: translations/xrc.cpp:552
-#: translations/xrc.cpp:555
 #: xrc.cpp:527
-#: xrc.cpp:530
-#: xrc.cpp:533
-#: xrc.cpp:536
 #: xrc.cpp:546
-#: xrc.cpp:549
-#: xrc.cpp:552
-#: xrc.cpp:555
-msgid "Options"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: translations/xrc.cpp:528
-#: translations/xrc.cpp:547
-#: xrc.cpp:528
-#: xrc.cpp:547
-msgid "Image fusion:"
-msgstr "Fůzovač obrázků:"
+msgid "builtin"
+msgstr "zabudovaný"
 
 #: translations/xrc.cpp:529
 #: translations/xrc.cpp:548
 #: xrc.cpp:529
 #: xrc.cpp:548
-msgid "enfuse"
-msgstr "enfuse"
-
-#: translations/xrc.cpp:531
-#: translations/xrc.cpp:550
-#: xrc.cpp:531
-#: xrc.cpp:550
-msgid "HDR merger:"
-msgstr "HDR slučovač:"
-
-#: translations/xrc.cpp:532
-#: translations/xrc.cpp:551
-#: xrc.cpp:532
-#: xrc.cpp:551
-msgid "builtin"
-msgstr "zabudovaný"
-
-#: translations/xrc.cpp:534
-#: translations/xrc.cpp:553
-#: xrc.cpp:534
-#: xrc.cpp:553
 msgid "Blender:"
 msgstr "Prolínač:"
 
-#: translations/xrc.cpp:535
-#: translations/xrc.cpp:554
-#: xrc.cpp:535
-#: xrc.cpp:554
+#: translations/xrc.cpp:530
+#: translations/xrc.cpp:549
+#: xrc.cpp:530
+#: xrc.cpp:549
 msgid "enblend"
 msgstr "enblend"
 
+#: translations/xrc.cpp:532
+#: xrc.cpp:532
+msgid "File formats"
+msgstr "Formáty souborů"
+
+#: translations/xrc.cpp:533
+#: xrc.cpp:533
+msgid "Normal Output:"
+msgstr "Běžný výstup:"
+
+#: translations/xrc.cpp:534
+#: xrc.cpp:534
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalita:"
+
+#: translations/xrc.cpp:535
+#: translations/xrc.cpp:538
+#: xrc.cpp:535
+#: xrc.cpp:538
+msgid "Compression:"
+msgstr "Komprese:"
+
 #: translations/xrc.cpp:537
 #: xrc.cpp:537
-msgid "File formats"
-msgstr "Formáty souborů"
-
-#: translations/xrc.cpp:538
-#: xrc.cpp:538
-msgid "Normal Output:"
-msgstr "Běžný výstup:"
-
-#: translations/xrc.cpp:539
-#: xrc.cpp:539
-msgid "Quality:"
-msgstr "Kvalita:"
-
-#: translations/xrc.cpp:540
-#: translations/xrc.cpp:543
-#: xrc.cpp:540
-#: xrc.cpp:543
-msgid "Compression:"
-msgstr "Komprese:"
-
-#: translations/xrc.cpp:542
-#: xrc.cpp:542
 msgid "HDR Output:"
 msgstr "HDR výstup:"
 
-#: translations/xrc.cpp:556
-#: xrc.cpp:556
+#: translations/xrc.cpp:551
+#: xrc.cpp:551
 msgid "HDR Merge Options"
 msgstr "MožnostiHDR slučování"
 
+#: translations/xrc.cpp:552
+#: xrc.cpp:552
+msgid "Merge Mode:"
+msgstr "Režim slučování:"
+
+#: translations/xrc.cpp:553
+#: xrc.cpp:553
+msgid "Average"
+msgstr "Průměr"
+
+#: translations/xrc.cpp:554
+#: xrc.cpp:554
+msgid "Average slow"
+msgstr "Pomalý průměr"
+
+#: translations/xrc.cpp:555
+#: xrc.cpp:555
+msgid "Deghosting (Khan)"
+msgstr "Odstraňování duchů (Khan)"
+
+#: translations/xrc.cpp:556
+#: translations/xrc.cpp:558
+#: translations/xrc.cpp:566
+#: xrc.cpp:556
+#: xrc.cpp:558
+#: xrc.cpp:566
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Pokročilé nastavení"
+
 #: translations/xrc.cpp:557
 #: xrc.cpp:557
-msgid "Merge Mode:"
-msgstr "Režim slučování:"
-
-#: translations/xrc.cpp:558
-#: xrc.cpp:558
-msgid "Average"
-msgstr "Průměr"
+msgid "Only consider pixels that are defined in all images (-c)"
+msgstr "Používat pouze pixely definované ve všech obrázcích (-c)"
 
 #: translations/xrc.cpp:559
 #: xrc.cpp:559
-msgid "Average slow"
-msgstr "Pomalý průměr"
+msgid "This merge mode has no further options."
+msgstr "Tento režim slučování nemá žádná další nastavení."
 
 #: translations/xrc.cpp:560
 #: xrc.cpp:560
-msgid "Deghosting (Khan)"
-msgstr "Odstraňování duchů (Khan)"
+msgid "Options for deghosting"
+msgstr "Nastavení pro odstraňování duchů"
 
 #: translations/xrc.cpp:561
-#: translations/xrc.cpp:563
-#: translations/xrc.cpp:571
 #: xrc.cpp:561
-#: xrc.cpp:563
-#: xrc.cpp:571
-msgid "Advanced Options"
-msgstr "Pokročilé nastavení"
+msgid "Iterations:"
+msgstr "Opakování:"
 
 #: translations/xrc.cpp:562
 #: xrc.cpp:562
-msgid "Only consider pixels that are defined in all images (-c)"
-msgstr "Používat pouze pixely definované ve všech obrázcích (-c)"
+msgid "Sigma:"
+msgstr "Sigma:"
+
+#: translations/xrc.cpp:563
+#: xrc.cpp:563
+msgid "Use gray images for processing (-a f)"
+msgstr "Používat obrázky v úrovních šedé pro zpracování(-a f)"
 
 #: translations/xrc.cpp:564
 #: xrc.cpp:564
-msgid "This merge mode has no further options."
-msgstr "Tento režim slučování nemá žádná další nastavení."
+msgid "Use gamma 2.2 instead of logarithmic (-a g)"
+msgstr "Použít gama 2.2 namísto logaritmické (-a g)"
 
 #: translations/xrc.cpp:565
 #: xrc.cpp:565
-msgid "Options for deghosting"
-msgstr "Nastavení pro odstraňování duchů"
-
-#: translations/xrc.cpp:566
-#: xrc.cpp:566
-msgid "Iterations:"
-msgstr "Opakování:"
-
-#: translations/xrc.cpp:567
-#: xrc.cpp:567
-msgid "Sigma:"
-msgstr "Sigma:"
-
-#: translations/xrc.cpp:568
-#: xrc.cpp:568
-msgid "Use gray images for processing (-a f)"
-msgstr "Používat obrázky v úrovních šedé pro zpracování(-a f)"
+msgid "Do not scale images (-a m)"
+msgstr "Nezvětšovat obrázky (-a m)"
 
 #: translations/xrc.cpp:569
 #: xrc.cpp:569
-msgid "Use gamma 2.2 instead of logarithmic (-a g)"
-msgstr "Použít gama 2.2 namísto logaritmické (-a g)"
+msgid "Preferences - hugin"
+msgstr "Nastavení - hugin"
 
 #: translations/xrc.cpp:570
 #: xrc.cpp:570
-msgid "Do not scale images (-a m)"
-msgstr "Nezvětšovat obrázky (-a m)"
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: translations/xrc.cpp:571
+#: xrc.cpp:571
+msgid "Resource Usage"
+msgstr "Použití zdrojů"
+
+#: translations/xrc.cpp:572
+#: xrc.cpp:572
+msgid "Image cache memory:"
+msgstr "Cache na obrázky:"
+
+#: translations/xrc.cpp:573
+#: xrc.cpp:573
+msgid "Keep fullsize images in memory, until this limit is exceeded"
+msgstr "Ponechat obrázky v plné velikosti v paměti dokud není překročen tento limit"
 
 #: translations/xrc.cpp:574
 #: xrc.cpp:574
-msgid "Preferences - hugin"
-msgstr "Nastavení - hugin"
+msgid "Number of CPUs:"
+msgstr "Počet procesorů:"
 
 #: translations/xrc.cpp:575
 #: xrc.cpp:575
-msgid "General"
-msgstr "Obecné"
-
-#: translations/xrc.cpp:576
-#: xrc.cpp:576
-msgid "Resource Usage"
-msgstr "Použití zdrojů"
-
-#: translations/xrc.cpp:577
-#: xrc.cpp:577
-msgid "Image cache memory:"
-msgstr "Cache na obrázky:"
-
-#: translations/xrc.cpp:578
-#: xrc.cpp:578
-msgid "Keep fullsize images in memory, until this limit is exceeded"
-msgstr "Ponechat obrázky v plné velikosti v paměti dokud není překročen tento limit"
-
-#: translations/xrc.cpp:579
-#: xrc.cpp:579
-msgid "Number of CPUs:"
-msgstr "Počet procesorů:"
-
-#: translations/xrc.cpp:580
-#: xrc.cpp:580
 msgid ""
 "Nona can use multiple threads for processing.\n"
 "Set this to the number of processors or processor cores available in your system"
@@ -5105,73 +5113,73 @@
 "Nona může použít více vláken pro zpracování.\n"
 "Nastavte toto číslo na počet procesorů (nebo jader) přístupných v systému."
 
+#: translations/xrc.cpp:576
+#: xrc.cpp:576
+msgid "User Interface"
+msgstr "Uživatelské rozhraní"
+
+#: translations/xrc.cpp:577
+#: xrc.cpp:577
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
+#: translations/xrc.cpp:578
+#: xrc.cpp:578
+msgid "(requires restarting hugin)"
+msgstr "(hugin musí být restartován)"
+
+#: translations/xrc.cpp:579
+#: xrc.cpp:579
+msgid "Show Druid (requires restarting hugin)"
+msgstr "Zobrazit pomocníka (hugin musí být restartován)"
+
+#: translations/xrc.cpp:580
+#: xrc.cpp:580
+msgid "File options"
+msgstr "Možnosti souborů"
+
 #: translations/xrc.cpp:581
 #: xrc.cpp:581
-msgid "User Interface"
-msgstr "Uživatelské rozhraní"
+msgid "Temporary dir:"
+msgstr "Dočasný adresář:"
 
 #: translations/xrc.cpp:582
 #: xrc.cpp:582
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
-
-#: translations/xrc.cpp:583
-#: xrc.cpp:583
-msgid "(requires restarting hugin)"
-msgstr "(hugin musí být restartován)"
+msgid "(leave empty for OS default)"
+msgstr "(prázdné pro systémový)"
 
 #: translations/xrc.cpp:584
 #: xrc.cpp:584
-msgid "Show Druid (requires restarting hugin)"
-msgstr "Zobrazit pomocníka (hugin musí být restartován)"
+msgid "Image loading"
+msgstr "Nahrávání obrázku"
 
 #: translations/xrc.cpp:585
 #: xrc.cpp:585
-msgid "File options"
-msgstr "Možnosti souborů"
+msgid "Automatically align images after loading"
+msgstr "Automaticky zarovnat obrázky po nahrání"
 
 #: translations/xrc.cpp:586
 #: xrc.cpp:586
-msgid "Temporary dir:"
-msgstr "Dočasný adresář:"
+msgid "Remove cloud-like control points (Celeste)"
+msgstr "Odebrat mrakům podobné body (Celeste)"
 
 #: translations/xrc.cpp:587
 #: xrc.cpp:587
-msgid "(leave empty for OS default)"
-msgstr "(prázdné pro systémový)"
+msgid "Remove outlying control points by statistical method"
+msgstr "Odebere nezapadající kontrolní body pomocí statistických metod"
+
+#: translations/xrc.cpp:588
+#: xrc.cpp:588
+msgid "Automatic control point checking after detecting control points"
+msgstr "Automaticky kontrolovat kontrolní body po jejich detekování"
 
 #: translations/xrc.cpp:589
 #: xrc.cpp:589
-msgid "Image loading"
-msgstr "Nahrávání obrázku"
+msgid "Auto align"
+msgstr "Automaticky zarovnat"
 
 #: translations/xrc.cpp:590
 #: xrc.cpp:590
-msgid "Automatically align images after loading"
-msgstr "Automaticky zarovnat obrázky po nahrání"
-
-#: translations/xrc.cpp:591
-#: xrc.cpp:591
-msgid "Remove cloud-like control points (Celeste)"
-msgstr "Odebrat mrakům podobné body (Celeste)"
-
-#: translations/xrc.cpp:592
-#: xrc.cpp:592
-msgid "Remove outlying control points by statistical method"
-msgstr "Odebere nezapadající kontrolní body pomocí statistických metod"
-
-#: translations/xrc.cpp:593
-#: xrc.cpp:593
-msgid "Automatic control point checking after detecting control points"
-msgstr "Automaticky kontrolovat kontrolní body po jejich detekování"
-
-#: translations/xrc.cpp:594
-#: xrc.cpp:594
-msgid "Auto align"
-msgstr "Automaticky zarovnat"
-
-#: translations/xrc.cpp:595
-#: xrc.cpp:595
 msgid ""
 "Number of Control Points\n"
 "per overlap"
@@ -5179,43 +5187,43 @@
 "Počet kontrolních bodů\n"
 "na překryv"
 
+#: translations/xrc.cpp:591
+#: xrc.cpp:591
+msgid "Downscale final pano"
+msgstr "Převzorkovat výsledné panorama na menší rozlišení"
+
+#: translations/xrc.cpp:592
+#: xrc.cpp:592
+msgid "percent of max. width"
+msgstr "procent maximální šířky "
+
+#: translations/xrc.cpp:593
+#: xrc.cpp:593
+msgid "Show Preview"
+msgstr "Zobrazí náhled"
+
+#: translations/xrc.cpp:594
+#: xrc.cpp:594
+msgid "After align open"
+msgstr "Po zarovnání otevřít"
+
+#: translations/xrc.cpp:595
+#: xrc.cpp:595
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nic"
+
 #: translations/xrc.cpp:596
 #: xrc.cpp:596
-msgid "Downscale final pano"
-msgstr "Převzorkovat výsledné panorama na menší rozlišení"
+msgid "Fast Preview window"
+msgstr "Okno rychlého náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:597
 #: xrc.cpp:597
-msgid "percent of max. width"
-msgstr "procent maximální šířky "
+msgid "Preview window"
+msgstr "Okno náhledu"
 
 #: translations/xrc.cpp:598
 #: xrc.cpp:598
-msgid "Show Preview"
-msgstr "Zobrazí náhled"
-
-#: translations/xrc.cpp:599
-#: xrc.cpp:599
-msgid "After align open"
-msgstr "Po zarovnání otevřít"
-
-#: translations/xrc.cpp:600
-#: xrc.cpp:600
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nic"
-
-#: translations/xrc.cpp:601
-#: xrc.cpp:601
-msgid "Fast Preview window"
-msgstr "Okno rychlého náhledu"
-
-#: translations/xrc.cpp:602
-#: xrc.cpp:602
-msgid "Preview window"
-msgstr "Okno náhledu"
-
-#: translations/xrc.cpp:603
-#: xrc.cpp:603
 msgid ""
 "Use Fast Preview window for general use, \n"
 "for HDR panoramas use Preview window."
@@ -5223,23 +5231,23 @@
 "Rychlý náhled je pro běžné využíváni, \n"
 "Náhled je nutný při skládání HDR."
 
+#: translations/xrc.cpp:599
+#: xrc.cpp:599
+msgid "Create"
+msgstr "Vytvořit"
+
+#: translations/xrc.cpp:600
+#: xrc.cpp:600
+msgid "Open final panorama in external editor"
+msgstr "Otevřít hotové panorama v externím editoru"
+
+#: translations/xrc.cpp:601
+#: xrc.cpp:601
+msgid "Editor:"
+msgstr "Editor:"
+
 #: translations/xrc.cpp:604
 #: xrc.cpp:604
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvořit"
-
-#: translations/xrc.cpp:605
-#: xrc.cpp:605
-msgid "Open final panorama in external editor"
-msgstr "Otevřít hotové panorama v externím editoru"
-
-#: translations/xrc.cpp:606
-#: xrc.cpp:606
-msgid "Editor:"
-msgstr "Editor:"
-
-#: translations/xrc.cpp:609
-#: xrc.cpp:609
 #, c-format
 msgid ""
 "The following patterns will be substituted before running:\n"
@@ -5250,75 +5258,75 @@
 "%f -- výsledné panorama\n"
 "%i -- první vstupní obrázek"
 
+#: translations/xrc.cpp:605
+#: xrc.cpp:605
+msgid "Control Points Editor"
+msgstr "Editor kontrolních bodů"
+
+#: translations/xrc.cpp:606
+#: xrc.cpp:606
+msgid "HDR and 16 Bit display"
+msgstr "HDR a 16 bitový režim zobrazení"
+
+#: translations/xrc.cpp:607
+#: xrc.cpp:607
+msgid "Curve"
+msgstr "Křivka"
+
+#: translations/xrc.cpp:608
+#: xrc.cpp:608
+msgid "linear"
+msgstr "lineární"
+
+#: translations/xrc.cpp:609
+#: xrc.cpp:609
+msgid "logarithmic"
+msgstr "logaritmické"
+
 #: translations/xrc.cpp:610
 #: xrc.cpp:610
-msgid "Control Points Editor"
-msgstr "Editor kontrolních bodů"
+msgid "gamma 2.2"
+msgstr "gamma 2.2"
 
 #: translations/xrc.cpp:611
 #: xrc.cpp:611
-msgid "HDR and 16 Bit display"
-msgstr "HDR a 16 bitový režim zobrazení"
-
-#: translations/xrc.cpp:612
-#: xrc.cpp:612
-msgid "Curve"
-msgstr "Křivka"
+msgid "used for display in GUI"
+msgstr "použito pro zobrazení v GUI"
 
 #: translations/xrc.cpp:613
 #: xrc.cpp:613
-msgid "linear"
-msgstr "lineární"
+msgid "Patch width:"
+msgstr "Šířka stopy:"
 
 #: translations/xrc.cpp:614
+#: translations/xrc.cpp:618
 #: xrc.cpp:614
-msgid "logarithmic"
-msgstr "logaritmické"
+#: xrc.cpp:618
+msgid "pixels"
+msgstr "bodů"
 
 #: translations/xrc.cpp:615
 #: xrc.cpp:615
-msgid "gamma 2.2"
-msgstr "gamma 2.2"
+msgid "Search area width:"
+msgstr "Šířka vyhledávacího pole:"
 
 #: translations/xrc.cpp:616
 #: xrc.cpp:616
-msgid "used for display in GUI"
-msgstr "použito pro zobrazení v GUI"
-
-#: translations/xrc.cpp:618
-#: xrc.cpp:618
-msgid "Patch width:"
-msgstr "Šířka stopy:"
+msgid "percent of image width"
+msgstr "procent šířky obrázku"
+
+#: translations/xrc.cpp:617
+#: xrc.cpp:617
+msgid "Local search area width:"
+msgstr "Šířka lokálního vyhledávacího pole:"
 
 #: translations/xrc.cpp:619
-#: translations/xrc.cpp:623
 #: xrc.cpp:619
-#: xrc.cpp:623
-msgid "pixels"
-msgstr "bodů"
+msgid "Correlation Threshold:"
+msgstr "Korelační práh:"
 
 #: translations/xrc.cpp:620
 #: xrc.cpp:620
-msgid "Search area width:"
-msgstr "Šířka vyhledávacího pole:"
-
-#: translations/xrc.cpp:621
-#: xrc.cpp:621
-msgid "percent of image width"
-msgstr "procent šířky obrázku"
-
-#: translations/xrc.cpp:622
-#: xrc.cpp:622
-msgid "Local search area width:"
-msgstr "Šířka lokálního vyhledávacího pole:"
-
-#: translations/xrc.cpp:624
-#: xrc.cpp:624
-msgid "Correlation Threshold:"
-msgstr "Korelační práh:"
-
-#: translations/xrc.cpp:625
-#: xrc.cpp:625
 msgid ""
 "0: no similarity\n"
 "1: maximum similarity"
@@ -5326,13 +5334,13 @@
 "0: žádná podobnost\n"
 "1: maximální podobnost"
 
-#: translations/xrc.cpp:626
-#: xrc.cpp:626
+#: translations/xrc.cpp:621
+#: xrc.cpp:621
 msgid "Peak Curvature Threshold:"
 msgstr "Práh vrcholu zakřivení:"
 
-#: translations/xrc.cpp:627
-#: xrc.cpp:627
+#: translations/xrc.cpp:622
+#: xrc.cpp:622
 msgid ""
 "0: no peak\n"
 "0.2: distinctive peak"
@@ -5340,107 +5348,107 @@
 "0: žádný vrchol\n"
 " 0.2: odlišující vrchol"
 
-#: translations/xrc.cpp:628
-#: xrc.cpp:628
+#: translations/xrc.cpp:623
+#: xrc.cpp:623
 msgid "Rotation search"
 msgstr "Rotační hledání"
 
+#: translations/xrc.cpp:624
+#: xrc.cpp:624
+msgid "Enable rotation search (slower, but more accurate)"
+msgstr "Povolit rotační hledání (pomalejší, ale přesnější)"
+
+#: translations/xrc.cpp:625
+#: xrc.cpp:625
+msgid "Start angle:"
+msgstr "Počáteční úhel:"
+
+#: translations/xrc.cpp:627
+#: xrc.cpp:627
+msgid "Stop angle:"
+msgstr "Konečný úhel:"
+
 #: translations/xrc.cpp:629
 #: xrc.cpp:629
-msgid "Enable rotation search (slower, but more accurate)"
-msgstr "Povolit rotační hledání (pomalejší, ale přesnější)"
+msgid "Steps:"
+msgstr "Kroky:"
 
 #: translations/xrc.cpp:630
 #: xrc.cpp:630
-msgid "Start angle:"
-msgstr "Počáteční úhel:"
+msgid "Control Point Detectors"
+msgstr "Detektor kontrolních bodů"
+
+#: translations/xrc.cpp:631
+#: xrc.cpp:631
+msgid "Control Point Detector Programs"
+msgstr "Programy pro detekci kontrolních bodů"
 
 #: translations/xrc.cpp:632
 #: xrc.cpp:632
-msgid "Stop angle:"
-msgstr "Konečný úhel:"
-
-#: translations/xrc.cpp:634
-#: xrc.cpp:634
-msgid "Steps:"
-msgstr "Kroky:"
-
-#: translations/xrc.cpp:635
-#: xrc.cpp:635
-msgid "Control Point Detectors"
-msgstr "Detektor kontrolních bodů"
-
-#: translations/xrc.cpp:636
-#: xrc.cpp:636
-msgid "Control Point Detector Programs"
-msgstr "Programy pro detekci kontrolních bodů"
+msgid "New..."
+msgstr "Nový..."
+
+#: translations/xrc.cpp:633
+#: xrc.cpp:633
+msgid "Edit..."
+msgstr "Upravit..."
 
 #: translations/xrc.cpp:637
 #: xrc.cpp:637
-msgid "New..."
-msgstr "Nový..."
+msgid "Set default"
+msgstr "Výchozí"
 
 #: translations/xrc.cpp:638
 #: xrc.cpp:638
-msgid "Edit..."
-msgstr "Upravit..."
-
-#: translations/xrc.cpp:642
-#: xrc.cpp:642
-msgid "Set default"
-msgstr "Výchozí"
-
-#: translations/xrc.cpp:643
-#: xrc.cpp:643
 msgid "The assistant is using the default setting."
 msgstr "Pomocník používá výchozí hodnotu."
 
-#: translations/xrc.cpp:644
-#: xrc.cpp:644
+#: translations/xrc.cpp:639
+#: xrc.cpp:639
 msgid "Default Interpolator (i):"
 msgstr "Výchozí interpolátor (i):"
 
+#: translations/xrc.cpp:649
+#: xrc.cpp:649
+msgid "Create cropped images by default"
+msgstr "Uložit oříznuté obrázky jako výchozí"
+
+#: translations/xrc.cpp:650
+#: xrc.cpp:650
+msgid "Use GPU for remapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr "Použít GPU pro přemapování (EXPERIMENTÁLNÍ VLASTNOST)"
+
+#: translations/xrc.cpp:651
+#: xrc.cpp:651
+msgid "Use video card GPU to speed up remapping"
+msgstr "Poukusí se zrychlit přemapovávání přesunutím výpočtů na grafickou kartu."
+
+#: translations/xrc.cpp:652
+#: xrc.cpp:652
+msgid "Enblend"
+msgstr "Enblend"
+
+#: translations/xrc.cpp:653
+#: xrc.cpp:653
+msgid "Use alternative Enblend program"
+msgstr "Použít alternativní program Enblend"
+
 #: translations/xrc.cpp:654
 #: xrc.cpp:654
-msgid "Create cropped images by default"
-msgstr "Uložit oříznuté obrázky jako výchozí"
-
-#: translations/xrc.cpp:655
-#: xrc.cpp:655
-msgid "Use GPU for remapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "Použít GPU pro přemapování (EXPERIMENTÁLNÍ VLASTNOST)"
-
-#: translations/xrc.cpp:656
-#: xrc.cpp:656
-msgid "Use video card GPU to speed up remapping"
-msgstr "Poukusí se zrychlit přemapovávání přesunutím výpočtů na grafickou kartu."
-
-#: translations/xrc.cpp:657
-#: xrc.cpp:657
-msgid "Enblend"
-msgstr "Enblend"
-
-#: translations/xrc.cpp:658
-#: xrc.cpp:658
-msgid "Use alternative Enblend program"
-msgstr "Použít alternativní program Enblend"
-
-#: translations/xrc.cpp:659
-#: xrc.cpp:659
 msgid "Enblend executable:"
 msgstr "Program Enblend:"
 
-#: translations/xrc.cpp:661
-#: translations/xrc.cpp:667
-#: xrc.cpp:661
-#: xrc.cpp:667
+#: translations/xrc.cpp:656
+#: translations/xrc.cpp:662
+#: xrc.cpp:656
+#: xrc.cpp:662
 msgid "Default Arguments:"
 msgstr "Výchozí parametry:"
 
-#: translations/xrc.cpp:662
-#: translations/xrc.cpp:668
-#: xrc.cpp:662
-#: xrc.cpp:668
+#: translations/xrc.cpp:657
+#: translations/xrc.cpp:663
+#: xrc.cpp:657
+#: xrc.cpp:663
 msgid ""
 "These are the default arguments. They can be changed for individual projects in the Stitcher tab.\n"
 "Do not set -w, -o and --compression arguments, they are set by hugin"
@@ -5448,38 +5456,38 @@
 "Toto jsou výchozí nastavení. Pro jednotlivý projekt mohou být změněny v záložce projekt.\n"
 "Nenastavujte -w, -o či --compression , hugin je nastaví sám."
 
-#: translations/xrc.cpp:663
-#: xrc.cpp:663
+#: translations/xrc.cpp:658
+#: xrc.cpp:658
 msgid "Enfuse"
 msgstr "Enfuse"
 
+#: translations/xrc.cpp:659
+#: xrc.cpp:659
+msgid "Use alternative Enfuse program"
+msgstr "Použít alternativní program Enfuse"
+
+#: translations/xrc.cpp:660
+#: xrc.cpp:660
+msgid "Enfuse executable:"
+msgstr "Program enfuse:"
+
 #: translations/xrc.cpp:664
 #: xrc.cpp:664
-msgid "Use alternative Enfuse program"
-msgstr "Použít alternativní program Enfuse"
-
-#: translations/xrc.cpp:665
-#: xrc.cpp:665
-msgid "Enfuse executable:"
-msgstr "Program enfuse:"
-
-#: translations/xrc.cpp:669
-#: xrc.cpp:669
 msgid "Stitching"
 msgstr "Slepuji"
 
-#: translations/xrc.cpp:671
-#: xrc.cpp:671
+#: translations/xrc.cpp:666
+#: xrc.cpp:666
 msgid "Celeste parameters"
 msgstr "Volby Celeste"
 
-#: translations/xrc.cpp:672
-#: xrc.cpp:672
+#: translations/xrc.cpp:667
+#: xrc.cpp:667
 msgid "SVM threshold:"
 msgstr "SVM práh:"
 
-#: translations/xrc.cpp:673
-#: xrc.cpp:673
+#: translations/xrc.cpp:668
+#: xrc.cpp:668
 msgid ""
 "greater than 0.5: less sensitive\n"
 "less than 0.5: more sensitive"
@@ -5487,23 +5495,23 @@
 "vyšší než 0.5: méně citlivé\n"
 "méně než 0.5: citlivější"
 
-#: translations/xrc.cpp:674
-#: xrc.cpp:674
+#: translations/xrc.cpp:669
+#: xrc.cpp:669
 msgid "Gabor filter size"
 msgstr "Velikost filtru Gabor"
 
-#: translations/xrc.cpp:675
-#: xrc.cpp:675
+#: translations/xrc.cpp:670
+#: xrc.cpp:670
 msgid "small"
 msgstr "malý"
 
-#: translations/xrc.cpp:676
-#: xrc.cpp:676
+#: translations/xrc.cpp:671
+#: xrc.cpp:671
 msgid "large"
 msgstr "velký"
 
-#: translations/xrc.cpp:677
-#: xrc.cpp:677
+#: translations/xrc.cpp:672
+#: xrc.cpp:672
 msgid ""
 "large is more accurate\n"
 "small can examine control points close to image border"
@@ -5511,196 +5519,196 @@
 "větší je přesnější\n"
 "menší může prozkoumat kontrolní body blízko okrajů"
 
-#: translations/xrc.cpp:679
-#: translations/xrc.cpp:718
-#: translations/xrc.cpp:746
-#: xrc.cpp:679
-#: xrc.cpp:718
-#: xrc.cpp:746
+#: translations/xrc.cpp:674
+#: translations/xrc.cpp:713
+#: translations/xrc.cpp:741
+#: xrc.cpp:674
+#: xrc.cpp:713
+#: xrc.cpp:741
 msgid "Apply"
 msgstr "Použít"
 
+#: translations/xrc.cpp:678
+#: xrc.cpp:678
+msgid "Use alternative PTStitcher program"
+msgstr "Používat alternativní program PTStitcher"
+
+#: translations/xrc.cpp:680
+#: xrc.cpp:680
+msgid "Scriptfile:"
+msgstr "Skript:"
+
+#: translations/xrc.cpp:681
+#: xrc.cpp:681
+msgid "Name of the temporary script file used by Panotools"
+msgstr "Jméno dočasného skriptovacího souboru pro Panotools"
+
+#: translations/xrc.cpp:682
+#: xrc.cpp:682
+msgid "Panotools:"
+msgstr "Panotools:"
+
 #: translations/xrc.cpp:683
 #: xrc.cpp:683
-msgid "Use alternative PTStitcher program"
-msgstr "Používat alternativní program PTStitcher"
-
-#: translations/xrc.cpp:685
-#: xrc.cpp:685
-msgid "Scriptfile:"
-msgstr "Skript:"
-
-#: translations/xrc.cpp:686
-#: xrc.cpp:686
-msgid "Name of the temporary script file used by Panotools"
-msgstr "Jméno dočasného skriptovacího souboru pro Panotools"
+msgid "Panotools"
+msgstr "Panotools"
+
+#: translations/xrc.cpp:684
+#: xrc.cpp:684
+msgid "Details"
+msgstr "Detaily"
 
 #: translations/xrc.cpp:687
+#: translations/xrc.cpp:692
+#: translations/xrc.cpp:714
+#: translations/xrc.cpp:735
 #: xrc.cpp:687
-msgid "Panotools:"
-msgstr "Panotools:"
+#: xrc.cpp:692
+#: xrc.cpp:714
+#: xrc.cpp:735
+msgid "Center the preview horizontally"
+msgstr "Vodorovně vystředit střed"
 
 #: translations/xrc.cpp:688
 #: xrc.cpp:688
-msgid "Panotools"
-msgstr "Panotools"
+msgid "Auto Preview"
+msgstr "Automatický náhled"
 
 #: translations/xrc.cpp:689
 #: xrc.cpp:689
-msgid "Details"
-msgstr "Detaily"
-
-#: translations/xrc.cpp:692
-#: translations/xrc.cpp:697
-#: translations/xrc.cpp:719
-#: translations/xrc.cpp:740
-#: xrc.cpp:692
-#: xrc.cpp:697
-#: xrc.cpp:719
-#: xrc.cpp:740
-msgid "Center the preview horizontally"
-msgstr "Vodorovně vystředit střed"
-
-#: translations/xrc.cpp:693
-#: xrc.cpp:693
-msgid "Auto Preview"
-msgstr "Automatický náhled"
+msgid "Automatically update preview on relevant changes"
+msgstr "Automaticky upravit náhled po relevantních změnách"
+
+#: translations/xrc.cpp:690
+#: translations/xrc.cpp:704
+#: xrc.cpp:690
+#: xrc.cpp:704
+msgid "Update"
+msgstr "Obnovit"
+
+#: translations/xrc.cpp:691
+#: translations/xrc.cpp:703
+#: xrc.cpp:691
+#: xrc.cpp:703
+msgid "Update preview"
+msgstr "Obnoví náhled"
 
 #: translations/xrc.cpp:694
 #: xrc.cpp:694
-msgid "Automatically update preview on relevant changes"
-msgstr "Automaticky upravit náhled po relevantních změnách"
-
-#: translations/xrc.cpp:695
-#: translations/xrc.cpp:709
-#: xrc.cpp:695
-#: xrc.cpp:709
-msgid "Update"
-msgstr "Obnovit"
-
-#: translations/xrc.cpp:696
-#: translations/xrc.cpp:708
-#: xrc.cpp:696
-#: xrc.cpp:708
-msgid "Update preview"
-msgstr "Obnoví náhled"
-
-#: translations/xrc.cpp:699
-#: xrc.cpp:699
 msgid "Show the whole panorama"
 msgstr "Ukázat celé panorama"
 
-#: translations/xrc.cpp:700
-#: translations/xrc.cpp:737
-#: translations/xrc.cpp:741
-#: xrc.cpp:700
-#: xrc.cpp:737
-#: xrc.cpp:741
+#: translations/xrc.cpp:695
+#: translations/xrc.cpp:732
+#: translations/xrc.cpp:736
+#: xrc.cpp:695
+#: xrc.cpp:732
+#: xrc.cpp:736
 msgid "Estimate field of view"
 msgstr "Odhadnout zorné pole"
 
+#: translations/xrc.cpp:697
+#: xrc.cpp:697
+msgid "Automatically straighten a wavy horizon"
+msgstr "Automaticky zarovná zakřivený horizont"
+
+#: translations/xrc.cpp:699
+#: translations/xrc.cpp:709
+#: xrc.cpp:699
+#: xrc.cpp:709
+msgid "Numerical Transform"
+msgstr "Číselné transformace"
+
+#: translations/xrc.cpp:700
+#: xrc.cpp:700
+msgid "Num. Transf."
+msgstr "Čís. transform."
+
+#: translations/xrc.cpp:701
+#: xrc.cpp:701
+msgid "Auto update"
+msgstr "Automaticky obnoví náhled při změně projektu"
+
 #: translations/xrc.cpp:702
 #: xrc.cpp:702
-msgid "Automatically straighten a wavy horizon"
-msgstr "Automaticky zarovná zakřivený horizont"
-
-#: translations/xrc.cpp:704
-#: translations/xrc.cpp:714
-#: xrc.cpp:704
-#: xrc.cpp:714
-msgid "Numerical Transform"
-msgstr "Číselné transformace"
+msgid "Auto"
+msgstr "Auto"
 
 #: translations/xrc.cpp:705
 #: xrc.cpp:705
-msgid "Num. Transf."
-msgstr "Čís. transform."
-
-#: translations/xrc.cpp:706
-#: xrc.cpp:706
-msgid "Auto update"
-msgstr "Automaticky obnoví náhled při změně projektu"
+msgid "Show all images"
+msgstr "Zobrazit všechny obrázky"
 
 #: translations/xrc.cpp:707
 #: xrc.cpp:707
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
-
-#: translations/xrc.cpp:710
-#: xrc.cpp:710
-msgid "Show all images"
-msgstr "Zobrazit všechny obrázky"
-
-#: translations/xrc.cpp:712
-#: xrc.cpp:712
 msgid "Show none of the images"
 msgstr "Nezobrazovat žádný z obrázků"
 
-#: translations/xrc.cpp:715
-#: translations/xrc.cpp:743
-#: xrc.cpp:715
-#: xrc.cpp:743
+#: translations/xrc.cpp:710
+#: translations/xrc.cpp:738
+#: xrc.cpp:710
+#: xrc.cpp:738
 msgid "Yaw:"
 msgstr "Yaw:"
 
-#: translations/xrc.cpp:716
-#: translations/xrc.cpp:744
-#: xrc.cpp:716
-#: xrc.cpp:744
+#: translations/xrc.cpp:711
+#: translations/xrc.cpp:739
+#: xrc.cpp:711
+#: xrc.cpp:739
 msgid "Pitch:"
 msgstr "Pitch:"
 
-#: translations/xrc.cpp:717
-#: translations/xrc.cpp:745
-#: xrc.cpp:717
-#: xrc.cpp:745
+#: translations/xrc.cpp:712
+#: translations/xrc.cpp:740
+#: xrc.cpp:712
+#: xrc.cpp:740
 msgid "Roll:"
 msgstr "Roll:"
 
+#: translations/xrc.cpp:715
+#: xrc.cpp:715
+msgid "Close"
+msgstr "Zavřít"
+
+#: translations/xrc.cpp:716
+#: xrc.cpp:716
+msgid "Match images to their numbers"
+msgstr "Přiřadí obrázky k jejich číslům"
+
+#: translations/xrc.cpp:717
+#: translations/xrc.cpp:718
+#: xrc.cpp:717
+#: xrc.cpp:718
+msgid "Identify"
+msgstr "Rozpoznat"
+
+#: translations/xrc.cpp:719
+#: xrc.cpp:719
+msgid "Photometrics"
+msgstr "Fotometrie"
+
 #: translations/xrc.cpp:720
 #: xrc.cpp:720
-msgid "Close"
-msgstr "Zavřít"
-
-#: translations/xrc.cpp:721
-#: xrc.cpp:721
-msgid "Match images to their numbers"
-msgstr "Přiřadí obrázky k jejich číslům"
+msgid "Use full photometric correction (slow)"
+msgstr "Používat plné fotometrické korekce (pomalé)"
 
 #: translations/xrc.cpp:722
-#: translations/xrc.cpp:723
 #: xrc.cpp:722
-#: xrc.cpp:723
-msgid "Identify"
-msgstr "Rozpoznat"
-
-#: translations/xrc.cpp:724
-#: xrc.cpp:724
-msgid "Photometrics"
-msgstr "Fotometrie"
+msgid "Show lines between the ends of each control point. The longer the line, the bigger the error."
+msgstr "Vykreslí čáry mezi kontrolními body. Čím delší čára, tím větší chyba."
 
 #: translations/xrc.cpp:725
 #: xrc.cpp:725
-msgid "Use full photometric correction (slow)"
-msgstr "Používat plné fotometrické korekce (pomalé)"
-
-#: translations/xrc.cpp:727
-#: xrc.cpp:727
-msgid "Show lines between the ends of each control point. The longer the line, the bigger the error."
-msgstr "Vykreslí čáry mezi kontrolními body. Čím delší čára, tím větší chyba."
-
-#: translations/xrc.cpp:730
-#: xrc.cpp:730
 msgid "Sets the exposure value of the panorama to the mean exposure of all images."
 msgstr "Nastaví expozici výsledného panarama na průměr expozic všech obrázků."
 
-#: translations/xrc.cpp:733
-#: xrc.cpp:733
+#: translations/xrc.cpp:728
+#: xrc.cpp:728
 msgid "Scale:"
 msgstr "Měřítko:"
 
-#: translations/xrc.cpp:734
-#: xrc.cpp:734
+#: translations/xrc.cpp:729
+#: xrc.cpp:729
 msgid ""
 "* A grey line indicates there are no control points, but the image pair overlaps.\n"
 "* Green, yellow and red lines indicate good, medium and poor alignment.\n"
@@ -5710,68 +5718,68 @@
 "* Zelené, žluté a červené čáry ukazují dobré, průměrné a špatné zarovnání.\n"
 "* Po kliknutí na čáru se otevře patřičný pár obrázků v záložce Kontrolní body. "
 
-#: translations/xrc.cpp:735
-#: xrc.cpp:735
+#: translations/xrc.cpp:730
+#: xrc.cpp:730
 msgid "Layout"
 msgstr "Rozvržení"
 
-#: translations/xrc.cpp:739
-#: xrc.cpp:739
+#: translations/xrc.cpp:734
+#: xrc.cpp:734
 msgid "×"
 msgstr "x"
 
+#: translations/xrc.cpp:737
+#: xrc.cpp:737
+msgid "Automatically straighten a wavy horizon."
+msgstr "Automaticky zarovná zakřivený horizont."
+
 #: translations/xrc.cpp:742
 #: xrc.cpp:742
-msgid "Automatically straighten a wavy horizon."
-msgstr "Automaticky zarovná zakřivený horizont."
-
-#: translations/xrc.cpp:747
-#: xrc.cpp:747
 msgid "Drag mode:"
 msgstr "Režim přetahování:"
 
-#: translations/xrc.cpp:748
-#: xrc.cpp:748
+#: translations/xrc.cpp:743
+#: xrc.cpp:743
 msgid "Move the panorama or drag images into position"
 msgstr "Přesune panorama nebo přetáhne obrázky na místo"
 
-#: translations/xrc.cpp:749
-#: xrc.cpp:749
+#: translations/xrc.cpp:744
+#: xrc.cpp:744
 msgid "Move/Drag"
 msgstr "Přesunout/přetáhnout"
 
+#: translations/xrc.cpp:745
+#: xrc.cpp:745
+msgid "Set the crop region to the largest rectangle covered by images"
+msgstr "Nastavit ořez na největší obdélník pokrytý obrázky"
+
 #: translations/xrc.cpp:750
 #: xrc.cpp:750
-msgid "Set the crop region to the largest rectangle covered by images"
-msgstr "Nastavit ořez na největší obdélník pokrytý obrázky"
-
-#: translations/xrc.cpp:755
-#: xrc.cpp:755
 msgid "Change the panorama's cropping region"
 msgstr "Změní ořez panoramatu"
 
-#: translations/xrc.cpp:757
-#: xrc.cpp:757
+#: translations/xrc.cpp:752
+#: xrc.cpp:752
 msgid "Reset values"
 msgstr "Obnovit hodnoty"
 
-#: translations/xrc.cpp:761
-#: xrc.cpp:761
+#: translations/xrc.cpp:756
+#: xrc.cpp:756
 msgid "Lens parameters"
 msgstr "Parametry objektivu"
 
-#: translations/xrc.cpp:763
-#: xrc.cpp:763
+#: translations/xrc.cpp:758
+#: xrc.cpp:758
 msgid "to EXIF values"
 msgstr "do hodnot EXIF"
 
-#: translations/xrc.cpp:764
-#: xrc.cpp:764
+#: translations/xrc.cpp:759
+#: xrc.cpp:759
 msgid "to zero (no exposure correction)"
 msgstr "na nulu (žádné korekce expozice)"
 
-#: translations/xrc.cpp:765
-#: xrc.cpp:765
+#: translations/xrc.cpp:760
+#: xrc.cpp:760
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks