--- a/src/translations/da.po
+++ b/src/translations/da.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2004 Pablo dAngelo
 # This file is distributed under the same license as the hugin package.
 #
-# Thomas Pryds <thomas@pryds.eu>, 2011, 2012, 2013.
+# Thomas Pryds <thomas@pryds.eu>, 2011, 2012, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/hugin/\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-12-31 10:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-09 19:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-01 20:03+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Pryds <thomas@pryds.eu>\n"
-"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
+"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1833,24 +1833,24 @@
 msgstr "aktiv"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:682
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Lens %ld"
-msgstr "Objektiv %d"
+msgstr "Objektiv %ld"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:685
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Stack %ld"
-msgstr "Stak %d"
+msgstr "Stak %ld"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:688
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Output stack %ld"
-msgstr "Output-stak %d"
+msgstr "Output-stak %ld"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:691
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Output exposure layer %ld"
-msgstr "Output eksponeringslag %d"
+msgstr "Output eksponeringslag %ld"
 
 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1145 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1160
 msgid "Link"
@@ -2847,6 +2847,9 @@
 "Please check your settings, so that at least one images is in the output "
 "region."
 msgstr ""
+"Der er ingen aktive billeder i outputregionen.\n"
+"Tjek venligst dine indstillinger s��dan at mindst ��t af dine billeder er i "
+"outputregionen."
 
 #: hugin1/hugin/PluginItems.cpp:71
 msgid "Miscellaneous"
@@ -2947,13 +2950,12 @@
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:333
 msgid "Select Exiftool argfile"
-msgstr ""
+msgstr "V��lg Exiftool argfil"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:335
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:383
-#, fuzzy
 msgid "Exiftool Argfiles (*.arg)|*.arg|All Files(*)|*"
-msgstr "Logfiler (*.log)|*.log|Alle filer (*)|*"
+msgstr "Exiftool argfiler (*.arg)|*.arg|Alle filer (*)|*"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:366
 #, c-format
@@ -2961,27 +2963,30 @@
 "File %s does not exists.\n"
 "Should the argfile created with default tags?"
 msgstr ""
+"Fil %s eksisterer ikke.\n"
+"Skal argfilen oprettes med standardm��rker?"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:367
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:377
 msgid "Exiftool argfile"
-msgstr ""
+msgstr "Exiftool argfil"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:376
 msgid ""
 "No file selected.\n"
 "Should an argfile created with default tags?"
 msgstr ""
+"Ingen fil valgt.\n"
+"Skal en argfil oprettes med standardm��rker?"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:381
-#, fuzzy
 msgid "Select new Exiftool argfile"
-msgstr "V��lg punkt p�� venstre billede"
+msgstr "V��lg ny Exiftool argfil"
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:401
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not save file \"%s\"."
-msgstr "Kunne ikke indl��se projektfil %s."
+msgstr "Kunne ikke gemme fil \"%s\"."
 
 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:680
 msgid "Really reset displayed preferences to default values?"
@@ -6384,29 +6389,27 @@
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:932
 msgid "Exiftool argfile:"
-msgstr ""
+msgstr "Exiftool argfil:"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:938
-#, fuzzy
 msgid "Leave empty for default"
-msgstr "(efterlad tomt for OS-standard)"
+msgstr "Efterlad tomt for standard"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:947
 msgid "Select exiftool argfile"
-msgstr ""
+msgstr "V��lg exiftool argfil"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:963
-#, fuzzy
 msgid "Exiftool options"
-msgstr "Enfuse-valgmuligheder"
+msgstr "Exiftool-valgmuligheder"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:973
 msgid "Create Photo Sphere XMP data"
-msgstr ""
+msgstr "Opret Photo Sphere XMP-data"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:974
 msgid "This will only be done for equirectangular output images."
-msgstr ""
+msgstr "Dette vil kun blive udf��rt for ekvirektangul��re outputbilleder."
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:991
 msgid "Number of threads:"
@@ -6555,7 +6558,7 @@
 
 #: hugin1/hugin/xrc/pref_dialog.xrc:1433
 msgid "Edit Exiftool argfile"
-msgstr ""
+msgstr "Redig��r Exiftool argfil"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/preview_frame.xrc:7 hugin1/hugin/xrc/preview_frame.xrc:591
 #: hugin1/hugin/xrc/preview_frame.xrc:1412
@@ -6908,9 +6911,8 @@
 msgstr "Farve"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/reset_dialog.xrc:77
-#, fuzzy
 msgid "to one (no color correction)"
-msgstr "til nul (ingen eksponeringskorrektion)"
+msgstr "til en (ingen farvekorrektion)"
 
 #: hugin1/hugin/xrc/reset_dialog.xrc:131
 msgid "Reset values"