Diff of /src/hugin1/base_wx/platform.cpp [7051cd] .. [075d93]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/src/hugin1/base_wx/platform.cpp
+++ b/src/hugin1/base_wx/platform.cpp
@@ -28,64 +28,31 @@
 
 #include <hugin_utils/utils.h>
 
-#if defined __WXMAC__ && defined MAC_SELF_CONTAINED_BUNDLE
+#if defined __WXMAC__
 
 #include <CoreFoundation/CFBundle.h>
 
-wxString MacGetPathTOBundledResourceFile(CFStringRef filename)
-{
-  wxString theResult = wxT("");
-
-  CFBundleRef mainbundle = CFBundleGetMainBundle();
-  if(mainbundle == NULL)
-  {
-    DEBUG_ERROR("Mac: Not bundled");
-  }
-  else
-  {
-    CFURLRef XRCurl = CFBundleCopyResourceURL(mainbundle, filename, NULL, NULL);
-    if(XRCurl == NULL)
-    {
-      DEBUG_ERROR("Mac: Cannot locate the file in bundle.");
-    }
-    else
-    {
-      CFStringRef pathInCFString = CFURLCopyFileSystemPath(XRCurl, kCFURLPOSIXPathStyle);
-      CFRelease( XRCurl );
-      if(pathInCFString == NULL)
-      {
-        DEBUG_ERROR("Mac: Failed to get URL in CFString");
-      }
-      else
-      {
-        CFRetain( pathInCFString );
-        theResult = wxMacCFStringHolder(pathInCFString).AsString(wxLocale::GetSystemEncoding());
-        DEBUG_INFO("Mac: returned the resource file's path in the application bundle");
-      }
-    }
-  }
-  return theResult;
-}
-
-wxString MacGetPathTOBundledExecutableFile(CFStringRef filename)
-{
-  wxString theResult = wxT("");
-
-  CFBundleRef mainbundle = CFBundleGetMainBundle();
-  if(mainbundle == NULL)
-  {
-    DEBUG_ERROR("Mac: Not bundled");
-  }
-  else
-  {
-    CFURLRef PTOurl = CFBundleCopyAuxiliaryExecutableURL(mainbundle, filename);
+wxString MacPathToMainBundleExecutable(CFStringRef bundlePath)
+{
+  wxString theResult = wxT("");
+
+  CFBundleRef bundle = CFBundleCreate(NULL, bundlePath);
+  if(bundle == NULL)
+  {
+    DEBUG_ERROR("Mac: CFBundleCreate (" << bundlePath << " ) failed" );
+  }
+  else
+  {
+    CFURLRef PTOurl = CFBundleCopyExecutableURL(bundle);
+    CFRelease( bundle );
     if(PTOurl == NULL)
     {
-      DEBUG_ERROR("Mac: Cannot locate the file in the bundle.");
+      DEBUG_ERROR("Mac: Cannot locate the executable in the bundle.");
     }
     else
     {
       CFURLRef PTOAbsURL = CFURLCopyAbsoluteURL( PTOurl );
+      CFRelease( PTOurl );
       if(PTOAbsURL == NULL)
       {
         DEBUG_ERROR("Mac: Cannot convert the file path to absolute");
@@ -105,12 +72,12 @@
           DEBUG_INFO("Mac: returned the executable's full path in the application bundle");
         }
       }
-      CFRelease( PTOurl );
-    }
-  }
-  return theResult;
-}
-
+    }
+  }
+  return theResult;
+}
+
+#if defined MAC_SELF_CONTAINED_BUNDLE
 
 wxString MacGetPathTOBundledAppMainExecutableFile(CFStringRef filename)
 {
@@ -176,6 +143,85 @@
   return theResult;
 }
 
+wxString MacGetPathTOBundledResourceFile(CFStringRef filename)
+{
+  wxString theResult = wxT("");
+
+  CFBundleRef mainbundle = CFBundleGetMainBundle();
+  if(mainbundle == NULL)
+  {
+    DEBUG_ERROR("Mac: Not bundled");
+  }
+  else
+  {
+    CFURLRef XRCurl = CFBundleCopyResourceURL(mainbundle, filename, NULL, NULL);
+    if(XRCurl == NULL)
+    {
+      DEBUG_ERROR("Mac: Cannot locate the file in bundle.");
+    }
+    else
+    {
+      CFStringRef pathInCFString = CFURLCopyFileSystemPath(XRCurl, kCFURLPOSIXPathStyle);
+      CFRelease( XRCurl );
+      if(pathInCFString == NULL)
+      {
+        DEBUG_ERROR("Mac: Failed to get URL in CFString");
+      }
+      else
+      {
+        CFRetain( pathInCFString );
+        theResult = wxMacCFStringHolder(pathInCFString).AsString(wxLocale::GetSystemEncoding());
+        DEBUG_INFO("Mac: returned the resource file's path in the application bundle");
+      }
+    }
+  }
+  return theResult;
+}
+
+wxString MacGetPathTOBundledExecutableFile(CFStringRef filename)
+{
+  wxString theResult = wxT("");
+
+  CFBundleRef mainbundle = CFBundleGetMainBundle();
+  if(mainbundle == NULL)
+  {
+    DEBUG_ERROR("Mac: Not bundled");
+  }
+  else
+  {
+    CFURLRef PTOurl = CFBundleCopyAuxiliaryExecutableURL(mainbundle, filename);
+    if(PTOurl == NULL)
+    {
+      DEBUG_ERROR("Mac: Cannot locate the file in the bundle.");
+    }
+    else
+    {
+      CFURLRef PTOAbsURL = CFURLCopyAbsoluteURL( PTOurl );
+      if(PTOAbsURL == NULL)
+      {
+        DEBUG_ERROR("Mac: Cannot convert the file path to absolute");
+      }
+      else
+      {
+        CFStringRef pathInCFString = CFURLCopyFileSystemPath(PTOAbsURL, kCFURLPOSIXPathStyle);
+        CFRelease( PTOAbsURL );
+        if(pathInCFString == NULL)
+        {
+          DEBUG_ERROR("Mac: Failed to get URL in CFString");
+        }
+        else
+        {
+          CFRetain( pathInCFString );
+          theResult = wxMacCFStringHolder(pathInCFString).AsString(wxLocale::GetSystemEncoding());
+          DEBUG_INFO("Mac: returned the executable's full path in the application bundle");
+        }
+      }
+      CFRelease( PTOurl );
+    }
+  }
+  return theResult;
+}
+
 
 wxString MacGetPathTOUserDomainTempDir()
 {
@@ -199,4 +245,6 @@
   return tmpDirPath;
 }
 
-#endif
+#endif // MAC_SELF_CONTAINED_BUNDLE
+
+#endif // __WXMAC__