Home

Michał Janik

Handel bałtycki

Program "Handel bałtycki" to próba symulacji rozwoju handlu w regionie Morza Bałtyckiego w średniowieczu. Założeniem - hipotezą do zweryfikowania - jest podobieństwo sposobu poruszania się kupców średniowiecznych do algorytmu ruchu mrówek zaproponowanego przez Marka Dorigo. Podobnie jak mrówki, kupcy pozbawieni zaawansowanych narzędzi nawigacyjnych, poruszali się głównie po szlakach wyznaczonych przez swoich poprzedników, rzadko ryzykując wyprawę w nieznane.
Do programu dołączona jest mapa Morza Bałtyckiego w formacie jpg. Program pozwala na załadowanie dowolnej mapy (czy grafiki) w formacie jpg, ale jest przystosowany do rozpoznawania koloru oznaczającego wodę z serwisu mapowego Goole Maps. Kupcy po wodzie poruszają się szybciej niż po lądzie.
Na obecnym etapie rozwoju programu, możliwości konfiguracyjne są niewielkie. Można wyznaczyć ilość kupców ("mrówek") i monet ("jaj"), natomiast nie ma możliwości wpływania na sposób działania programu (np. na siłę przyciągania feromonów) bez modyfikacji kodu źródłowego.

Program był pisany w środowisku Dev-Cpp przy użyciu biblioteki GUI wxWidgets i najlepiej działa pod Windows. Możliwa jest kompilacja pod Linuksa i pod Mac OS. Konieczna jest wcześniej instalacja bibliotek wxWidgets i poprawienie ścieżek do bibliotek w plikach Makefile. Plik Makefile.lib służy do kompilacji pod Linuksem, plik Makefile.mac do kompilacji pod OS X.

Życzę miłej zabawy z programem ;-) Jeśli chcesz westrzeć projekt, kup koszulkę na stronie koszulki-historyczne.pl lub wesprzyj datkiem Fundację "Saxo Grammaticus".

Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:





No, thanks