SourceForge has been redesigned. Learn more.
Close

Home

Thomas Boose

Ik heb een nieuw e-mail adres ingesteld. E-mail wordt nu wel naar mij doorgestuurd. Galgje met een woord op basis van een MySQL database. Geschreven in Gambas (BASIC). Nu incl. een OpenTaal woordenlijst met 136.000 woorden.

Screenshot thumbnail
Galgje in actie
Screenshot thumbnail
Galgje in actie
Screenshot thumbnail
Login scherm
Screenshot thumbnail
Woord gevonden


Project Admins: