Hi
Important message for polish users of "FreeMind"!
An article about mind maps and about FreeMind was published in a polish magazine "Linux in the school".
Ważna wiadomość dla polskich użytkownikw FreeMind. W magazynie "Linux w szkole" (wydanie zimowe z XII) pojawił się artykuł o mapach myśli i FreeMind.