Home

Lubor Petr

FlyDataAnalyzer

Softwarový nástroj pro základní zpracovaní experimentálních dat
Software Tool for Basic Processing of Experimental Datasets

Project supervisor:

prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Department of Electromagnetic Field (13117)
CTU in Prague

Consultant:

Ing. Milan Kvicera
Department of Electromagnetic Field (13117)
CTU in Prague

Developer:

Project Admins: