Ook de mogelijkheden voor inbound marketing worden nog lang niet voldoende benut.
Saillant detail: je kunt bij degene die gebeld wordt elk gewenst nummer in het displayschermpje tonen. In Nederland ligt dit precies andersom. Een derde van de managers geeft aan dat de schade in dat geval oploopt tot duizenden euro's.
En via internet bellen naar het buitenland is leuk voor consumenten maar 'minder geschikt voor ondernemers'.
Content wordt toegevoegd of onzichtbaar gemaakt, danwel opnieuw gerubriceerd. Men is voorzichtig met investeren.
Spraak moet ook snel en aaneengesloten verzonden worden, anders krijg je van die hakkelende gesprekken.
Het netwerk moet dus zo ingericht worden dat spraak altijd voorrang krijgt boven zaken als e-mail en het verzenden van printopdrachten. Het onderzoek toont aan dat zowel persoonlijk bezoek als telefonisch contact de voorkeur genieten voor het maken van werkelijk contact.
Wereldwijd stappen klanten over op een ander bedrijf zonder dat er iets mankeert aan de service.
Deze kennis sessie heeft enkele duidelijke ontwikkelingsrichtingen aangegeven.
Een kleine zeventig deelnemers waren aanwezig. In dat opzicht is nog wel te merken dat de economie herstelt van een behoorlijke recessie.
Een derde van de managers geeft aan dat de schade in dat geval oploopt tot duizenden euro's. Voor iemand die met een vriend in het buitenland Skypt, is dat niet erg, voor een zakelijk gesprek uiteraard wel. Hij is directeur van het Bossche telecomadviesbureau ExperiCom en werkte in het verleden als consultant bij KPN en Imtech.
Voor de meeste landen geldt dat ondernemers meer tijd in het eigen bedrijf steken dan dat zij vooraf hebben ingeschat.
Een factor die ook spontaan door de respondenten als verbeterpunt wordt genoemd. De vraag is in de eerste plaats wat VoIP is. Er wordt binnen het MKB van vier van de tien ondervraagden verwacht dat zij bereikbaar zijn tijdens de vakantie.
org gaat als een lopend virtueel vuurtje rond en binnen een week tijd is de service al een gigantisch succes. Alles wat via computers loopt is zonder goede beveiliging te kraken door een beetje slimme hacker.
Het zijn slimme, zelflerende applicaties op basis van intelligente zoeksystemen.
En men wil internet uiteraard niet alleen gebruiken voor het doen van aankopen. Vooral de non-profit sector is begonnen met een inhaalslag.
Er wordt het minst doorgewerkt in de sector overheid en non-profit. Combineer dit met de informatiehonger die we kennelijk hebben en je ziet dat de grens tussen vakantie en werk langzaam maar zeker verdwijnt.
Daarnaast zijn goede alternatieven schaars. Toch leert de realiteit dat veel organisaties nog niet weten wie hun website bezoeken en wat men er zoekt. Saillant detail: je kunt bij degene die gebeld wordt elk gewenst nummer in het displayschermpje tonen.
Door ICT-toepassingen als mobiele telefoon, e-mail, laptop en zakcomputer is vakantie niet vanzelfsprekend afstand nemen van het werk.
Voor iemand die met een vriend in het buitenland Skypt, is dat niet erg, voor een zakelijk gesprek uiteraard wel.