I know that Exist has feature to serialize XML to JSON. Is there any possibility to do it also from JSON to XML when client sends JSON structure?

 

Regards

---

Marcin Stefaniuk

 

PKO Bank Polski

Departament Rozwoju Aplikacji

Wydział Rozwoju Platform Usług i Procesów Biznesowych

Warszawa, ul. Puławska 15

tel. +48 22 580 30 39