Loudspeaker - 2006-08-27

Dear Forum,

This looks to be a great thing and I would like to propose the idea of adding a connection to a MySQL database for cataloguing comics.

Message repeated in swedish

Kära Forum,
Detta ser ut att vara en toppensak och jag skulle vilja föreslå iden att koppla programmet till en MySQL databas för att katalogisera serierna.

/loudspeaker