[678432]: cmdbuild / src / main / webapp / translations / sr_RS.json  Maximize  Restore  History

Download this file

1065 lines (1064 with data), 60.4 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
{
"description": "Српски",
"release": "1.4.0-dev",
"administration": {
"description": "Администрациони модул",
"modClass": {
"add_class": "Додај класу",
"attributeProperties": {
"add_attribute": "Додај атрибут",
"baseProperties": "Основна обележја",
"criterion": "Критеријум",
"delete_attribute": "Уклони атрибут",
"description": "Опис",
"destination": "Одредиште",
"direction": {
"asc": "У растућем поретку",
"desc": "У опадајућем поретку"
},
"domain": "Домен",
"field_hidden": "Скривен",
"field_read": "Само за читање",
"field_visibility": "Начин приступа",
"field_write": "Дозвољене измене",
"group": "Група",
"inherited": "Наслеђен",
"isactive": "Активан",
"isbasedsp": "Прикажи у листи",
"isdefault": "Подразумеванa вредност",
"isnotnull": "Обавезан",
"isunique": "Јединствен",
"length": "Дужина",
"lookup": "Шифарник",
"meta": {
"add": "Додај метаподатак",
"key": "Кључ",
"remove": "Уклони метаподатак",
"title": "Измени метаподатке",
"value": "Вредност"
},
"modify_attribute": "Измени атрибут",
"msg_warning_drop_row": "Атрибуте је могуће сортирати само ако су приказани и наслеђени",
"name": "Назив",
"not_in_use": "Не користи се",
"pipeNotAllowed": "Молимо користите OR уместо |",
"precision": "Прецизност",
"referencequery": "Филтер",
"scale": "Скала",
"set_sorting_criteria": "Подеси сортирање",
"type": "Тип",
"typeProperties": "Обележја типа"
},
"attributes_title": "Управљање атрибутима",
"classProperties": {
"active": "Активна",
"description": "Опис",
"inherits": "Наследник",
"modify_class": "Измени класу",
"name": "Назив",
"print_class": "Одштампај класу",
"remove_class": "Уклони класу",
"simple": "Једноставна",
"standard": "Стандардна",
"superclass": "Суперкласа",
"type": "Тип",
"wait_msg": "Шаљем податке ...",
"wait_title": "Повезивање на сервер"
},
"class_property": "Обележје",
"classtype": {
"simpletable": "Једноставна",
"standard": "Стандардна"
},
"domainProperties": {
"add_domain": "Додај домен",
"cardinality": "Кардиналитет",
"class_destination": "Одредишна класа",
"class_target": "Полазна класа",
"delete_domain": "Уклони домен",
"description": "Опис",
"description_direct": "Директни опис",
"description_inverse": "Инверзни опис",
"domain": "Домен",
"is_active": "Активан",
"m_d": "M/D",
"md_label": "Назив везе надређени/подређени (Master/Detail)",
"master_detail": "Надређени/подређени (Master/Detail)",
"modify_domain": "Измени домен",
"name": "Назив",
"title_add": "Додај домен",
"title_modify": "Измени домен \"{0}\""
},
"domains_title": "Управљање доменима",
"errors": {"table": {
"cast": "Није могуће изменити обележје \"суперкласа\", јер садржи податке или подкласе",
"duplicate": "Класа са тим називом већ постоји",
"parent_not_found": "Класа од које покушавате извршити наслеђивање не постоји"
}},
"geo_attributes": {
"externalGraphic": "Икона",
"fillColor": "Боја површине",
"fillOpacity": "Провидност површине",
"graphicHeight": "Висина иконе",
"graphicOpacity": "Провидност иконе",
"graphicWidth": "Ширина иконе",
"master": "Референтна класа",
"max_zoom": "Максимално увећање",
"min_zoom": "Минимално увећање",
"pointRadius": "Полупречник око тачке",
"strokeColor": "Боја линије",
"strokeDashstyle": "Стил линије",
"strokeOpacity": "Провидност линије",
"strokeStyles": {
"dash": "Цртице",
"dashdot": "Црта - тачка",
"dot": "Тачкице",
"longdash": "Дуге цртице",
"longdashdot": "Дуга црта - тачка",
"solid": "Пуна линија"
},
"strokeWidth": "Дебљина линије",
"style": "Стил",
"type": {
"line": "Линија",
"point": "Тачка",
"polygon": "Полигон"
},
"visibility": "Видљивост"
},
"include_inherited": "Укључујући наслеђене",
"layers": "Слој",
"print_schema": "Одштампај шему",
"tabs": {
"attributes": "Атрибути",
"domains": "Домени",
"geo_attributes": "Географски атрибути",
"properties": "Обележја"
},
"title": "Управљање класама",
"tree_title": "Класе"
},
"modLookup": {
"add_lookuptype": "Додај тип у шифарник",
"lookupForm": {
"active": "Активан",
"code": "Код",
"description": "Опис",
"disable_lookup": "Искључи ставку шифарника",
"enable_lookup": "Укључи ставку шифарника",
"isdefault": "Подразумевана вредност",
"notes": "Напомена",
"parentdescription": "Опис родитеља",
"update_lookup": "Измени ставку шифарника"
},
"lookupGrid": {
"active": "Активан",
"add_lookup": "Додај ставку у шифарник",
"code": "Код",
"description": "Опис",
"isdefault": "Подразумеван",
"notes": "Напомена",
"parentdescription": "Опис родитеља"
},
"lookupType": "Тип у шифарнику",
"lookupTypeForm": {
"active": "Активан",
"delete_lookuptype": "Уклони тип из шифарника",
"description": "Опис",
"modify_lookuptype": "Измени тип у шифарнику",
"parent": "Родитељ",
"title": "Управљање садржајима шифарника"
},
"lookupTypes": "Шифарници",
"tabs": {
"lookuplist": "Листа ставки",
"properties": "Обележје"
},
"title": "Управљање садржајима шифарника"
},
"modWorkflow": {
"add_process": "Додај процес",
"attributes_title": "Управљање атрибутима",
"domains_title": "Управљање доменима",
"errors": {"table": {
"cast": "Обележје \"суперкласа\" не може бити измењено, класа садржи податке и/или подкласе",
"duplicate": "Класа са тим именом већ постоји",
"parent_not_found": "Класа процеса коју покушавате наследити не постоји"
}},
"include_inherited": "Укључи наслеђене",
"process_property": "Обележје",
"scheduler": {
"addJob": "Додај обављање посла",
"addParameter": "Додај параметар",
"advanced": "Напредни",
"basic": "Основни",
"cronexpression": "Cron израз",
"dayOfMounth": "Дан у месецу",
"dayOfWeek": "Дан у недељи",
"deleteJob": "Уклони посао",
"description": "Опис",
"every": "Сваког ",
"everyDay": "Сваког дана",
"everyHour": "Сваког сата",
"everyMounth": "Сваког месеца",
"everyYear": "Сваке године",
"exactly": "Тачно у",
"from": "од",
"hour": "Сат",
"inastepwith": "Са кораком ",
"job": "Посао",
"key": "Атрибут",
"minute": "Минут",
"modifyJob": "Измени обављање посла",
"mounth": "Месец",
"params": "Параметри",
"range": "У распону",
"removeParameter": "Уклони параметар",
"to": "до",
"value": "Вредност"
},
"tabs": {
"attributes": "Атрибути",
"domains": "Домени",
"properties": "Обележја",
"scheduling": "Планирање",
"xpdl": "XPDL"
},
"title": "Управљање процесима",
"tree_title": "Процеси",
"xpdlDownload": {
"download_tamplete": "Преузми шаблон (темплејт)",
"download_xpdl_tamplete": "Преузми XPDL шаблон (темплејт)",
"package_version": "Верзија",
"process_name": "Назив процеса",
"user_stoppable": "Корисник може прекинути процес"
},
"xpdlUpload": {
"deleted_image": "Датотека са графом се уклања јер није синхронизована са XPDL датотеком",
"error": "Грешка приликом покушаја постављања XPDL датотеке на сервер",
"jpg_file": "Граф процеса",
"saved_image": "Граф процеса постављен на сервер",
"saved_xpdl": "XPDL датотека постављена на сервер",
"upload_template": "Постави на сервер",
"upload_xpdl_tamplete": "Постави XPDL на сервер",
"xpdl_file": "XPDL датотека"
}
},
"modcartography": {
"external_services": {
"admin_password": "Администраторска лозинка",
"admin_user": "Администраторски налог",
"description": {
"geoserver": "GeoServer",
"google": "Google Maps",
"osm": "Open Street Map",
"yahoo": "Yahoo! Maps"
},
"key": "Кључ",
"title": "Спољни сервиси",
"url": "URL",
"workspace": "Радни простор"
},
"geoserver": {
"add_layer": "Доодај нови слој",
"delete_layer": "Обриши слој",
"file": "Датотека",
"modify_layer": "Измени слој",
"service_not_available": "Geoserver није укључен. Да бисте га активирали идите на {0}",
"title": "Geoserver слојеви"
},
"icons": {
"alert": {
"msg": "Да ли сте сигурни?",
"title": "Упозорење"
},
"description": "Опис",
"file": "Датотека",
"title": "Управљање иконама"
},
"layermanager": {"title": "Редослед слојева"},
"title": "ГИС"
},
"modconnectors": {"title": "Везни програми"},
"modmenu": {
"add_menu": "Додај мени",
"available_elements": "Доступни елементи",
"availabletree": {
"class": "Класе",
"processclass": "Активности",
"report": "Извештаји",
"view": "Погледи"
},
"custom_menu": "Персонализовани мени",
"custom_menus": "Персонализовани менији",
"delete_menu": "Уклони мени",
"menu_root": "Мени",
"modify_menu": "Измени мени",
"new_folder": "Нови фолдер",
"title": "Управљање менијима"
},
"modreport": {
"add": "Додај извештај",
"importJRFormStep1": {
"description": "Опис извештаја",
"enabled_groups": "Одобрене групе",
"fieldset": "Увоз Jasper извештаја",
"master_report_jrxml": "Избор Главног извештаја (.jrxml датокеке)",
"menuTitle": "Jasper Reports извештаји",
"name": "Назив извештаја"
},
"importJRFormStep2": {
"duplicate_images": "Пажња! Немогуће је обавити операцију - Извештај садржи дуплиране слике са истим именом.",
"fieldset_generic": "Увоз Jasper извештаја",
"fieldset_images": "Увоз слика дефинисаних главним извештајем",
"fieldset_subreports": "Увоз подизвештаја дефинисаних главним извештајем",
"menuTitle": "Jasper-reports извештај",
"nothing_to_import": "Нема референцираних слика или подизвештаја; Потврдите за покретање поступка додавања.",
"success": {
"description": {
"add": "Извештај је успешно увежен",
"modify": "Извештај је успешно измењен"
},
"title": "Слање на сервер завршено"
}
},
"importOpenofficeTemplateForm": {"menuTitle": "OpenOffice извештај"},
"modify": "Измени извештај",
"remove": "Уклони извештај",
"title": "Извештаји"
},
"modsecurity": {
"defaultgroup": "* Подразумевана група*",
"group": {
"add_group": "Додај групу",
"availableusers": "Доступни корисници",
"delete_group": "Искључи групу",
"disabled_modules": "Неактивни модули",
"email": "Email",
"enable_group": "Укључи групу",
"group_description": "Опис",
"group_name": "Назив групе",
"groupchoice": "Корисници у групи",
"is_active": "Активна",
"is_administrator": "Администратор",
"modify_group": "Измени групу",
"starting_class": "Почетна страница",
"title": "Управљање групама",
"usermanagement": "Управљање припадајућим корисницима"
},
"groups": "Групе",
"privilege": {
"add_privilege": "Додај права",
"classname": " Класа",
"delete_privilege": "Уклони права",
"modify_privilege": "Имени права",
"none_privilege": "Без икаквих права",
"privilege_mode": "Привилегован",
"read_privilege": "Читање",
"write_privilege": "Писање"
},
"tabs": {
"permissions": "Права",
"properties": "Обележја"
},
"title": "Корисници и групе",
"user": {
"add_user": "Додај корисника",
"availablegroups": "Доступне групе",
"change_password": "Промени лозинку",
"confirmation": "Потврди лозинку",
"defaultgroup": "Подразумевана група",
"defaultonlogin": "* Login *",
"description": "Опис",
"disable_user": "Искључи корисника",
"email": "Email",
"enable_user": "Укључи корисника",
"groupmanagement": "Управљање корисничким групама",
"isactive": "Активан",
"modify_user": "Измени корисника",
"password": "Лозинка",
"title": "Управљање корисницима",
"user_info": "Информације о кориснику",
"usergroups": "Корисничке групе",
"username": "Корисничко име"
},
"users": "Корисници"
},
"setup": {
"cmdbuild": {
"cardpanelheight": "Висина (у процентима) панела за картице ",
"fieldsetgeneraltitle": "Опште",
"fieldsetlanguageltitle": "Језик",
"fieldsetpopupwindowtitle": "popup прозор",
"instancename": "Назив инстанце",
"language": "Подразумевани језик",
"languagePrompt": "Прикажи избор језика",
"menuTitle": "Општа подешавања",
"popupheightlabel": "Висина (у процентима) popup прозора",
"popupwidthlabel": "Ширина (у процентима) popup прозора",
"referencecombolimit": "Ограничење броја ставки у падајућим менијима за референце и шифарнике",
"relationlimit": "Број приказаних релација",
"rowlimit": "Број редова на једној страници",
"sessiontimeout": "Сесија је истекла (seconds)",
"startingClass": "Подразумевана класа",
"title": "CMDBuild подешавања"
},
"gis": {
"center_lat": "Почетна географска ширина",
"center_lon": "Почетна географска дужина",
"enable": "Укључен",
"initial_zoom": "Почетно увећање",
"serverurl": "Адреса сервера - URL",
"title": "ГИС"
},
"graph": {
"baseLevel": "Подразумевани број нивоа",
"clusteringThreshold": "Праг за прегруписавање чворова",
"enabled": "Укључен",
"expandingThreshold": "Максималан број чворова у групи",
"extensionMaximumLevel": "Максималан број нивоа који се могу селектовати",
"menuTitle": "Граф релација",
"title": "Подешавање графа релација"
},
"dms": {
"categoryLookup": "CMDBuild категорија",
"credential": "Подаци за приступ",
"credentialPassword": "Лозинка",
"credentialUser": "Корисничко име",
"delay": "Кашњење операција",
"enabled": "Укључен",
"fileserver": "Фајл сервер",
"fileserverPort": "Порт",
"fileserverType": "Тип",
"fileserverUrl": "Хост",
"general": "Опште",
"menuTitle": "Alfresco",
"repository": "Архива",
"repositoryApp": "Апликација",
"repositoryFSPath": "Путања на фајл серверу",
"repositoryWSPath": "Путања web сервиса",
"serverUrl": "Адреса (Url) сервиса",
"title": "Alfresco подешавања"
},
"modify": "Измени",
"save": "Потврди",
"server": {
"cache_management": "Подешавање кеш меморије",
"clear_cache": "Испразни кеш меморију",
"menuTitle": "Подешавање сервера",
"servicesync": "Синхорнизација сервиса",
"title": "Подешавање сервера",
"wfsync": "Уклони неконзистентне процесе"
},
"setupTitle": "Подешавања",
"workflow": {
"credential": "Подаци за приступ",
"email": {
"address": "Email адреса",
"imapserver": "IMAP сервер",
"incoming_mail_server": "Сервер за долазну пошту",
"outgoing_mail_srver": "Сервер за слање поште",
"password": "Лозинка",
"port": "Порт",
"smtpserver": "SMTP сервер",
"ssl": "Укључи SSL",
"title": "Email",
"username": "Корисничко име"
},
"enabled": "Укључен",
"endpoint": "Адреса (URL) сервиса",
"engine": "Назив система за управљање процесима",
"general": "Опште",
"menuTitle": "Радни процеси (Workflow)",
"password": "Лозинка",
"scope": "Опсег (scope)",
"title": "Подешавање система за управљање радним процесима",
"user": "Корисничко име"
}
},
"welcome": {
"body": "Администрациони модул.",
"title": "Добро дошли"
}
},
"common": {
"btns": {
"abort": "Одустани",
"apply": "Примени",
"close": "Затвори",
"confirm": "Потврди",
"exportbtn": "Извези",
"importbtn": "Увези",
"save": "Сними",
"update": "Ажурирај"
},
"buttons": {
"abort": "Одустани",
"add": "Додај",
"as": "као",
"close": "Затвори",
"modify": "Измени",
"print": "Штампај",
"remove": "Уклони",
"save": "Потврди",
"update": "Ажурирај",
"upload": "Постави на сервер",
"workflow": {
"advance": "Даље",
"back": "Повратак",
"save": "Сними"
}
},
"confirmpopup": {
"areyousure": "Да ли сте сигурни?",
"title": "Потврди"
},
"credits": "credits",
"display_topic": "Приказ објеката",
"display_topic_none": "Нема објеката за приказ",
"display_topic_of": "објекти",
"failure": "Грешка",
"group": "Група",
"loading": "Учитавање у току...",
"loading_mask": {
"classes": "Учитавање класа",
"domain": "Учитавање домена",
"configuration": "Учитавање конфигурације",
"group": "Учитавање листе група и корисника",
"lookup": "Учитавање листи шифарника",
"menu": "Учитавање менија",
"report": "Учитавање извештаја",
"workflow": "Учитавање процеса"
},
"logout": "Изађи",
"remove": "Уклони",
"splash": {
"consultant": "ITIL саветник и подршка",
"design": "дизајн",
"implementation": "имплементација",
"maintainer": "одржава",
"municipality": "Општина Удине",
"principal": "носилац основног пројекта"
},
"success": "Успех",
"tbd_body": "У току је извршавање операције",
"tbd_title": "У току је извршавање операције",
"tree_names": {
"class": "Стандардне",
"process": "Активност",
"simpletable": "Једноставне"
},
"unknown_error": "Непозната грешка",
"user": "Корисничко име",
"wait_msg": "Шаљем податке...",
"wait_title": "Причекајте..."
},
"configure": {
"failure": {
"text": "Током инсталације дошло је до следећих грешака: ",
"title": "Грешка током инсталације"
},
"finish": "Крај",
"next": "Даље",
"previous": "Повратак",
"step1": {
"choose": "Изаберите подразумевани језик",
"showLangChoose": "Прикажи избор језика у прозору за пријављивање"
},
"step2": {
"create_shark": "Креирај и шему базе за Shark",
"db_confirm_password": "Потврди лозинку",
"db_connection": "Веза ка бази података",
"db_create": "CMDBuild база података",
"db_create_name": "Назив базе података",
"db_create_type": "Тип CMDBuild базе података",
"db_demo": "Demo",
"db_empty": "Празна",
"db_existing": "Постојећа",
"db_host": "Хост",
"db_password": "Лозинка",
"db_port": "Порт",
"db_superUser": "Администратор (Super user)",
"db_test_connection": "Тестирај везу",
"db_type": "Тип базе података",
"db_user": "Корисник",
"db_user_create": "Креирај корисника са ограниченим правима",
"limited_user": "Корисник са ограниченим правима",
"msg": {
"msg": "Веза успешно успостављена",
"pswnomatch": "Поновљена лозинка је погрешна",
"title": "Тестирај везу"
},
"new_limited_user": "Креирај корисника са ограниченим правима",
"user_type": "Тип корисника"
},
"step3": {
"admin": "Администраторски налог",
"admin_password": "Лозинка",
"admin_user": "Корисничко име",
"confirm_password": "Потврди лозинку"
},
"success": {
"text": "Инсталација је успешно завршена. Притиском на тастер У РЕДУ покренућете апликацију",
"title": "Подешавање завршено"
},
"title": "Подешавања"
},
"errors": {
"busy_wf_widgets": "Визелне контроле су недоступне, проверите статус сервера пре поновног покушаја.",
"detail": "Детаљи",
"error_message": "Грешка",
"error_moving_row": "Дошло је до грешке приликом обраде реда",
"invalid_fields" : "Одређена поља нису коректно поуњена",
"invalid_attributes": "Следећа поља нису коректно попуњена:",
"invalid_extended_attributes": "Следеће визуелне контроле нису коректно попуњене:",
"no_driver": "Недостаје одговарајући JDBC управљачки програм (драјвер).<br />Одговарајући драјвер можете пронаћи у CMDBuild инсталационом фолдеру и копирати у <b>lib<\/b> фолдер Tomcat сервера.",
"no_selections": "Нисте изабрали картицу података која ће бити ажурирана",
"reasons": {
"ATTACHMENT_NOTFOUND": "Прилог {0} за објекат {2} у {1} не постоји",
"ATTRIBUTE_NOTFOUND": "Атрибут {1} не постоји у {0}",
"AUTH_CLASS_NOT_AUTHORIZED": "Недовољне привилегије над класом {0}",
"AUTH_DEMO_MODE": "Операција није дозвољена у демо режиму рада",
"AUTH_DOMAIN_NOT_AUTHORIZED": "Недовољне привилегије над доменом {0}",
"AUTH_LOGIN_WRONG": "Погрешно корисничко име и/или лозинка",
"AUTH_MULTIPLE_GROUPS": "Корисник се појављује у више група",
"AUTH_NOT_AUTHORIZED": "Немате одговарајуће привилегије за извршење операције",
"AUTH_NOT_CONFIGURED": "Грешка приликом конфигурисања аутентикације",
"AUTH_NOT_LOGGED_IN": "Корисник није пријављен",
"AUTH_NO_GROUPS": "Корисник није члан ниједне групе",
"AUTH_UNKNOWN_GROUP": "Непостојећа група",
"AUTH_WRONG_PASSWORD": "Погрешна лозинка",
"CARD_NOTFOUND": "Картица није пронађена у {0}",
"CLASS_NOTFOUND": "Класа {0} не постоји",
"CQL_COMPILATION_FAILED": "CQL упит није валидан",
"DOMAIN_NOTFOUND": "Домен {0} не постоји",
"ILLEGAL_CRON_EXPRESSION": "Невалидан cron израз",
"LOOKUP_NOTFOUND": "Шифарник {0} не постоји",
"LOOKUP_TYPE_NOTFOUND": "Tип {0} не постоји у шифарнику",
"MENU_NOTFOUND": "Мени не постоји",
"NOTFOUND": "Елемент није пронађен",
"ORM_AMBIGUOUS_DIRECTION": "Смер релације није могуће аутоматски утврдити",
"ORM_ATTACHMENT_UPLOAD_FAILED": "Додавање прилога није успело",
"ORM_ATTACHMENT_DELETE_FAILED": "Брисање прилога није успело",
"ORM_CANT_CREATE_DATABASE": "Креирање базе података није успело.",
"ORM_CANT_CREATE_USER": "Креирање корисника није успело",
"ORM_CANT_DELETE_CARD_WITH_RELATION": "Није могуће обрисати картице са активним релацијама",
"ORM_CHANGE_LOOKUPTYPE_ERROR": "Промена типа везе ка шифарнику није успела",
"ORM_CONTAINS_DATA": "Немогуће је обрисати класу или атрибут из табеле или домена који садржи податке",
"ORM_CQL_COMPILATION_FAILED": "CQL упит није валидан",
"ORM_CSV_INVALID_ATTRIBUTES": "Снимање картице није успело: постоје невалидне вредности података",
"ORM_DATABASE_CONNECTION_ERROR": "Грешка приликом повезивања на базу података. Проверите параметре за повезивање на базу података.",
"ORM_DBNOTCONFIGURED": "База података није конфигурисана",
"ORM_DOMAIN_HAS_REFERENCE": "Није могуће уклонити домен у коме постоје референце",
"ORM_DUPLICATE_ATTRIBUTE": "Атрибут са тим именом већ постоји",
"ORM_DUPLICATE_TABLE": "Класа са тим именом већ постоји",
"ORM_DUPLICATE_USER": "Корисник са датим именом већ постоји",
"ORM_ERROR_CARD_SELECT": "Учитавање картице није успело",
"ORM_ERROR_CARD_UPDATE": "Ажурирање картице није успело",
"ORM_ERROR_DOMAIN_CREATE": "Креирање домена није успело",
"ORM_ERROR_DOMAIN_DELETE": "Брисање домена није успело",
"ORM_ERROR_DOMAIN_MODIFY": "Измена домена није успела",
"ORM_ERROR_GENERIC_SQL": "SQL грешка: {0}",
"ORM_ERROR_GETTING_PK": "Немогуће утврђивање примарног кључа",
"ORM_ERROR_INCOMPATIBLE_CLASS": "Некомпатибилна класа: {0}",
"ORM_ERROR_LOOKUP_CREATE": "Креирање везе ка шифарнику није успело",
"ORM_ERROR_LOOKUP_DELETE": "Уклањање везе ка шифарнику није успело",
"ORM_ERROR_LOOKUP_MODIFY": "Измена везе са шифарником није успела",
"ORM_ERROR_RELATION_CREATE": "Креирање релације није успело",
"ORM_ERROR_RELATION_MODIFY": "Измена релације није успела",
"ORM_FILTER_CONFLICT": "Конфликт приликом дефиниције филтера",
"ORM_FULLCARDS_MULTIPLEDOMAINS": "Није могуће учитати картице из више домена",
"ORM_GENERIC_ERROR": "Десила се грешка приликом учитавања/снимања података",
"ORM_ICONS_FILE_ALREADY_EXISTS": "Датотека {0} већ постоји",
"ORM_ICONS_FILE_NOT_FOUND": "Не постоји датотека",
"ORM_ICONS_UNSUPPORTED_TYPE": "Тип датотеке није подржан",
"ORM_ILLEGAL_NAME_ERROR": "Недозвољено име: {0}",
"ORM_LOOKUPTYPE_ALREADY_EXISTS": "У шифарнику већ постоји тип са истим описом",
"ORM_MALFORMED_PATCH": "Неодговарајућа исправка/допуна (patch)",
"ORM_NOT_NULL_VIOLATION": "Нарушено ограничење: недозвољена null вредност",
"ORM_POSTGIS_NOT_FOUND": "PostGIS није инсталиран",
"ORM_READ_ONLY_RELATION": "Релација је доступна само за читање",
"ORM_READ_ONLY_TABLE": "Табела је доступна само за читање",
"ORM_SQL_PATCH": "SQL грешка у patch датотеци",
"ORM_TYPE_ERROR": "Неодговарајући тип",
"ORM_TABLE_HAS_CHILDREN": "Класа која садржи изведене класе не може бити уклоњена",
"ORM_TABLE_HAS_DOMAIN": "Класа за коју је дефинисан и домен не може бити уклоњена",
"ORM_UNIQUE_VIOLATION": "Нарушено ограничење: јединственост вредности",
"PARAMETER_CLASS_UNAVAILABLE": "Инстанцирање објекта Java класе {0} није могуће",
"PRIVILEGE_GROUP_NOTFOUND": "Не постоје привилегије за групу {0}",
"PRIVILEGE_NOTFOUND": "Група {0} нема привилегије над класом {1}",
"REPORT_COMPILE_ERROR": "Грешка приликом припреме извештаја",
"REPORT_GROUPNOTALLOWED": "Група {0} нема неопходна права за припрему извештаја {1}",
"REPORT_IMPORT_ERROR": "Појавила се грешка приликом додавања у извештај",
"REPORT_INVALID_FILE": "Извештај није валидан",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_CLASS": "Java класа параметра дефинисаног у извештају није валидна! Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_CMDBUILD_ATTRIBUTE": "Параметри у извештају садрже назив непостојећег CMDBuild атрибута! Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_CMDBUILD_CLASS": "Параметри у извештају садрже назив непостојеће CMDBuild класе! Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_CMDBUILD_LOOKUP": "Параметри у извештају садрже назив непостојећег објекта CMDBuild шифарника! Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_FORMAT": "Формат назива једног од параметара у извештају није валидан! Валидни формати: \"naziv\", \"naziv.klasa.atribut\", \"naziv.lookup.nazivlookupa\"",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_LOOKUP_CLASS": "Java класа шифарника у извештају није валидна! Потребна класа:\"java.lang.Integer\". Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_REFERENCE_CLASS": "Java класа референцирана у извештају није валидна! Потребна класа:\"java.lang.Integer\". Операција је прекинута.",
"REPORT_INVALID_PARAMETER_VALUE": "Вредност неког од параметара у извештају није валидна! Операција је прекинута.",
"REPORT_INVISIBLE_PARAMETER": "Један од параметара извештаја референцира невидљиви атрибут! Операција је прекинута.",
"REPORT_LOAD_DESIGN_ERROR": "Грешка приликом учитавања дефиниције изгледа извештаја",
"REPORT_NOCLASS_ERROR": "Kласа неопходна за припрему извештаја није пронађена : {0}",
"REPORT_NOTFOUND": "Извештај {0} није пронађен",
"REPORT_UPLOAD_ERROR": "Појавила се грешка приликом постављања извештаја на сервер",
"SCHEDULER_INTERNAL_ERROR": "Интерна грешка у распоређивачу послова: {0}",
"SERVICE_UNAVAILABLE": "Сервис је недоступан",
"WF_CANNOT_ABORT_PROCESS": "Немогуће је прекинути процес",
"WF_CANNOT_ACCEPT_WORKITEM": "Прихватање задатка није успело",
"WF_CANNOT_COMPLETE_WORKITEM": "Покушај завршетка корисничког задатка није успео",
"WF_CANNOT_CONFIGURE_CMDBEXTATTR": "Конфигурисање проширеног атрибута {0} није могуће",
"WF_CANNOT_FIND_XPDL": "XPDL датотека није пронађена",
"WF_CANNOT_GETWAPI_CONNECTION": "Повезивање на систем за управљање извршавањем процеса није успело",
"WF_CANNOT_GET_PROCESSCARDID": "Учитавање идентификационог атрибута картице није успело",
"WF_CANNOT_GET_PROCESS_VARIABLES": "Учитавање процесних променљивих није успело",
"WF_CANNOT_GET_WORKITEM": "Преузимање корисничког задатка није успело",
"WF_CANNOT_GET_WORKITEMS": "Преузимање листе задатака за корисника није успело",
"WF_CANNOT_GET_WORKITEM_VARIABLES": "Учитавање променљивих за кориснички задатак није успело",
"WF_CANNOT_LOAD_ACTIVITIES": "Учитавање задатака за процес {0} није успело",
"WF_CANNOT_REACT_CMDBEXTATTR": "Допуњавање проширеног атрибута {0} није могуће",
"WF_CANNOT_REASSIGN_WORKITEM": "Додела задатка другом кориснику није успела",
"WF_CANNOT_RESOLVE_PARTICIPANT": "Није могуће утврдити назив групе ",
"WF_CANNOT_RESUME_WORKITEM": "Покушај наставка извршавања задатка није успео",
"WF_CANNOT_START": "Покретање процеса није успело",
"WF_CANNOT_SUSPEND_PROCESS": "Немогуће је суспендовати процес",
"WF_CANNOT_UPDATE_WORKITEM_VARIABLES": "Ажурирање варијабли у корисничком задатку није успело",
"WF_CANNOT_UPLOAD_PACKAGE": "Пакет није било могуће поставити на сервер",
"WF_EMAIL_CANNOT_RETRIEVE_MAIL": "Email тренутно није могуће преузети",
"WF_EMAIL_NOT_CONFIGURED": "Подршка за email није конфигурисана",
"WF_EMAIL_NOT_SENT": "Email није послан",
"WF_EXTATTR_CREATEREPORT_FACTORYNOTINSESSION": "Креирање извештаја није могуће",
"WF_GENERIC_ERROR": "Грешка у радном процесу",
"WF_PACKAGE_ERROR": "Грешка у XPDL пакету",
"WF_PROCESSINFO_NOT_FOUND": "XPDL датотека процеса не постоји.",
"WF_WAPI_CONNECTION_ERROR": "Није могуће успоставити везу са сервером",
"WF_WORKITEM_VARIABLES_REQUIRED": "Обавезно поље: {0}",
"WF_WRONG_CREDENTIALS": "Недовољна права",
"WF_WRONG_XPDL_CLASSNAME": " Погрешна класа за дати XPDL",
"WF_XPDL_CLASSNAME_MISSING": "Немогуће је утврдити CMDBuild класу повезану са траженим процесом",
"WF_XPDL_USERSTOP_MISSING": "Поље userStoppable није пронађено у XPDL датотеци"
},
"reference_invalid": "Вредност не задовољава постављени филтер",
"server_error": "Сервер је тренутно недоступан",
"server_error_code": "Дошло је до грешке приликом обраде података на серверу: ",
"show_detail": "Прикажи детаље",
"template_error": "Грешка у шаблону (темплејту)",
"unknown_error": "Дошло је до грешке",
"wrong_wf_widgets": "Дошло је до грешке приликом снимања следеће визуелне котроле: "
},
"info": {"card_not_found": "Картица не одговара тренутним условима филтрирања"},
"login": {
"change_user": "Промени корисника",
"failed": "Пријава није успела",
"language": "Језик",
"login": "Пријави се",
"multi_group": "Изаберите групу",
"password": "Лозинка",
"relogin_message": "Ваша сесија је истекла. Неопходно је поново унети лозинку.",
"relogin_title": "Сесија је истекла",
"title": "Унесите податке за приступ",
"username": "Корисник",
"waitМsg": "Шањем податке ...",
"waitТitle": "Повезивање на сервер"
},
"management": {
"description": "Модул за управљање подацима",
"findfilter": {
"add": "Додај",
"all": "Све",
"attachments": "Прилози",
"attribute": "Атрибут",
"attributes": "Атрибути",
"begin": "Који почињу са",
"between": "Између",
"clear_filter": "Очисти филтер",
"different": "Различите од",
"direction": "Смер",
"dontbegin": "Који не почињу са",
"dontend": "Не завршава са",
"dontlike": "Који не садрже",
"end": "Завршава са",
"equals": "Једнаке",
"filter": "Филтер",
"go_filter": "Филтрирај",
"like": "Који садрже",
"list": "Листа",
"major": "Веће",
"minor": "Мање",
"msg": {
"attention": "Пажња",
"error": "Грешка",
"no_removed": "Филтер није уклоњен",
"no_server": "Сервер недоступан",
"no_set": "Филтер није постављен",
"question_sure": "Да ли сте сигурни?"
},
"notinrel": "Н Д",
"notnull": "Не може бити null",
"nullo": "Са null вредношћу",
"relations": "Релације",
"remove": "Уклони",
"save_filter": "Сними филтер",
"selectedAttr": "Изабрани атрибути",
"set_filter": "Филтер за претрагу",
"setted": "Постављен филтер",
"show_all": "Прикажи све",
"title": "Изабери атрибут",
"window_title": "Филтер за претрагу"
},
"graph": {
"action": "Граф релација",
"icon_tooltip": "Отвори граф релација",
"title": "Граф релација"
},
"modcard": {
"add_attachment": "Додај прилог",
"add_attachment_window": {
"category": "Категорија",
"description": "Опис",
"load_attachment": "Изабери датотеку",
"select_category": "Изаберите категорију...",
"window_title": "Додај прилог"
},
"add_card": "Додај картицу",
"add_relations": "Додај релацију",
"add_relations_window": {
"domain": "Домен",
"filter_tab": "Филтер",
"list_tab": "Листа",
"select_domain": "Изаберите домен...",
"window_title": "Додај релације"
},
"attachment_columns": {
"author": "Аутор",
"category": "Категорија",
"creation_date": "Датум креирања",
"description": "Опис",
"filename": "Назив датотеке",
"item": "прилог",
"items": "прилози",
"modification_date": "Датум измене",
"version": "Верзија"
},
"clone_card": "Клонирај картицу",
"delete_attachment": "Уклони прилог",
"delete_attachment_confirm": "Сигурни сте да желите уклонити овај прилог?",
"delete_card": "Уклони картицу",
"delete_card_confirm": "Сигурно желите уклонити ову картицу?",
"delete_relation": "Уклони релацију",
"delete_relation_confirm": "Сигурни сте да желите уклонити ову релацију?",
"detail_window": {
"detail_attributes": "Атрибути детаља",
"relation_attributes": "Атрибути везе"
},
"download_attachment": "Преузми прилог",
"edit_attachment": "Измени прилог",
"edit_relation": "Измени релацију",
"gis": {
"geo_attributes": "Географски атрибути",
"zoom": "Увећање",
"position": "Позиција"
},
"history_columns": {
"activity_name": "Назив активности",
"attributes": "Атрибути",
"begin_date": "Датум почетка",
"code": "Код",
"description": "Опис",
"destclass": "Класа",
"domain": "Домен",
"end_date": "Датум завршетка",
"relation": "Релације",
"user": "Корисник"
},
"maptoolbar": {
"add": "Додај",
"drag": "Измени",
"drag_map": "Помери мапу",
"zoom_in": "Увећај",
"zoom_out": "Умањи"
},
"modify_card": "Измени картицу",
"modify_note": "Измени напомену",
"modify_relation_window": {"window_title": "Измена релације"},
"open_relation": "Отвори припадајућу картицу ",
"other_fields": "Остала",
"relation_columns": {
"begin_date": "Датум почетка",
"code": "Код",
"description": "Опис",
"destclass": "Класа",
"domain": "Домен",
"item": "елемент",
"items": "елементи"
},
"search_reference_window": {"window_title": "Тражи у "},
"subclass": "Подкласе",
"tabs": {
"attachments": "Прилози",
"card": "Картица",
"detail": "Детаљи",
"history": "Историја",
"map": "Мапа",
"notes": "Напомене",
"relations": "Релације"
},
"title": "Листа - ",
"treetitle": "Картице података",
"view_relation": "Прикажи припадајућу картицу"
},
"moddetail": {
"adddetail": "Додај детаље",
"deletedetail": "Уклони детаљ",
"detail": "Детаљи",
"editdetail": "Измени детаље",
"showattach": "Прикажи прилоге",
"showdetail": "Прикажи детаље",
"showgraph": "Прикажи у графу",
"shownotes": "Прикажи напомене"
},
"modmenu": {"menu": "Навигација"},
"modreport": {
"add_report": "Додај извештај",
"delete_report": "Уклони извештај",
"modify_report": "Измени извештај",
"reportForm": {
"description": "Опис",
"name": "Назив",
"report": "Извештај"
},
"report_parameters": "Параметри извештаја",
"title": "Листа - ",
"treetitle": "Извештај"
},
"modutilities": {
"bulkupdate": {"title": "Масовна измена картица"},
"changepassword": {
"newpw": "Нова лозинка",
"oldpw": "Стара лозинка",
"repnew": "Понови нову лозинку",
"successmsgtext": "Промена лозинке успешно извршена",
"title": "Промени лозинку",
"validationtext": "Унете лозинке се разликују"
},
"csv": {
"csvfile": "CSV датотека",
"error": "Грешка",
"exportfile": "Извези",
"importfailure": "Увоз података није успео",
"importsuccess": "Увоз података успешно извршен",
"info": "Информација",
"noupdate": "Ниједна картица није измењена",
"selectaclass": "Изаберите класу",
"separator": "Сепаратор",
"shownonvalid": "Прикажи само невалидне записе",
"title": "Увези CSV датотеку",
"title_export": "Извези CSV датотеку",
"warning": "Пажња"
},
"title": "Алати"
},
"modutility": {"title": "Алати"},
"modview": {"title": "Прикази"},
"modworkflow": {
"abort_card": "Прекини процес",
"abort_card_confirm": "Да ли сте сигурни да желите прекинути процес?",
"activitydocumentation": "Документација о извршеним активностима",
"add_card": "Креирај процес",
"completed": "Завршен",
"custom_steps": "Додатни кораци",
"delete_card": "Уклони процес",
"delete_card_confirm": "Да ли сте сигурни да желите уклонити процес?",
"extattrs": {
"attachments": {
"must_save_to_add": "Не може поставити прилог пре него што снимите активност</em>"
},
"createreport": {"format_label": "Форматирај"},
"linkcards": {"required": "Морате изабрати картицу - "},
"manageemail": {
"addresshdr": "Адреса",
"ccfld": "CC",
"compose": "Припреми email",
"datehdr": "Датум",
"deleteicon": "Уклони",
"editicon": "Измени",
"fromfld": "Пошиљалац",
"lookup": {
"Draft": "Започете",
"New": "Нове",
"Outgoing": "За слање",
"Received": "Примљене",
"Sent": "Послане"
},
"subjectfld": "Наслов поруке",
"subjecthdr": "Наслов поруке",
"tofld": "Прималац",
"viewicon": "Прикажи"
},
"managerelation": {"required": "Морате изабрати релације - "},
"notes": {
"must_save_to_modify": "Не можете модификовати напомену пре него што снимите активност"
},
"calendar": {
wrong_config: "<em>The calendar is not well configured</em>"
}
},
"history_columns": {
"attributes": "Атрибути",
"begin_date": "Датум почетка",
"description": "Опис",
"domain": "Домен",
"end_date": "Датум завршетка",
"relation": "Релације",
"user": "Корисник"
},
"interrupted": "Прекинут",
"modify_card": "Измени активност",
"modify_note": "Измени напомену",
"open_attachment": "Отвори прилог",
"open_note": "Отвори напомену",
"started": " Покренут",
"status": " Стање",
"statuses": {
"all": "Сва",
"closed.completed": "Завршен",
"open.not_running.suspended": "Суспендован",
"open.running": "Активан"
},
"tabs": {
"attachments": "Прилози",
"card": "Активност",
"detail": "Детаљи",
"history": "Историја",
"notes": "Напомена",
"options": "Опције",
"relations": "Релације",
"sketch": "Граф"
},
"title": "Листа - ",
"treetitle": "Картице процеса"
},
"welcome": {
"body": "Модул за управљање подацима.",
"title": "Добро дошли"
}
},
"patch": {"patch_list": "Листа доступних исправки (patch)"},
"vtype_text": {
"cmdbcomment": "Апостроф и/или вертикална цртица су недозвољени",
"cmdbcommentrelaxed": "Вертикална цртица је недозвољен карактер",
"invalid_character": "Недозвољени карактер",
"wrong_decimal_part": "Максимално је дозвољено {0} децималних места",
"wrong_integer_part": "Максимално је дозвољено {0} цифара за целобројни део",
"wrong_ip_address": "Невалидна IP адреса",
"wrong_time": "{0} је недозвољена вредност. Вредност мора бити у формату {1}"
},
"warnings": {
"link_cards_changed_values": "Изабрани(а) \"{0}\" је ажуриран(а)",
"popup_block": "Детектован је програм за блокирање popup прозора, искључите га како бисте могли наставити операцију",
"warning_message": "Пажња",
"only_filtered": "Измене ће бити примењене само на картице података које задовољавају постављени филтер."
}
}

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks