#242 reference sequence dependent mis-assembly

open
nobody
None
5
2012-12-14
2012-09-17
No

I am getting a strange assembly artifact with bowtie2 beta 6.
I am assembling HiSeq and MiSeq reads of avian influenza A virus samples.
bird flu consists of 8 segments that total 13Kb. My reference sequence consists of :
segment 1: 2 sequences.
segment 2: 2 sequences.
segment 3: 3 sequences.
segment 5: 3 sequences.
segment 7: 2 sequences.
segment 8: 3 sequences.
segment 4: 20 sequences.
segment 6: 9 sequences.

The last two segments, segment 4 and segment 6, are highly divergent, and thus require large number of reference sequences. The sequences are present in the reference file in that order.

When I assemble with this set, I get correct assembly for the first 6 segments, 1,2,3,5,7,8, and sometimes correct segment4 and most often errounous assembly of segment 6. It maps significant number of reads to one of the segment 6 reference. This however is not the correct one.
If I assemble just to the segment 6 references, the same reads assemble correctly. The sequences in segments 4 and segment 6 are highly divergent (40% amino acids identity, no nucleotide level similarity) and reads should not get sucked into a similar looking reference.
At first I thought the program was running out of a physical resources but this strange behaviour happens for Miseq data as well.

Discussion

 • Ben Langmead

  Ben Langmead - 2012-12-14

  Dear Shin,

  Can you give a specific example where you think Bowtie 2 is aligning a read incorrectly? It's hard to tell from your describing whether Bowtie 2 is doing something wrong, or whether it's just doing something other than what you expected.

  Best,
  Ben

   
 • Ben Langmead

  Ben Langmead - 2012-12-14
  • status: open --> pending
   
 • Shin Enomoto

  Shin Enomoto - 2012-12-14
  • status: pending --> open
   
 • Shin Enomoto

  Shin Enomoto - 2012-12-14

  Initially when I assemble against the entire set of references I get mapping results like below saying most of the sequences mapped to seg6N6

  gi|190352319|gb|CY032666|seg6N1 1458 6 4
  gi|241828973|gb|GQ257383|seg6N2 1442 33 1
  gi|153805739|gb|EU030978|seg6N3 1410 0 0
  gi|190194859|gb|EU557562|seg6N4 1413 0 0
  gi|110733396|gb|CY012842|seg6N5 1435 0 0
  gi|229598099|gb|CY039772.1|seg6N6 1464 149503 144
  gi|241828923|gb|GQ257390|seg6N7 1436 0 0
  gi|190682238|gb|CY032894|seg6N8 1460 50 3
  gi|241828297|gb|GQ257481|seg6N9 1435 0 0
  gi|343971488|gb|CY097195.1|seg4H1 1746 0 0
  H2consensus|seg4H2 1788 64 12
  gi|390517097|emb|HE802063.1|seg4H5 1767 0 0
  H5usaConsens|seg4H5 1800 10 4
  H9consensus|seg4H9 1742 0 0
  H14consensus|seg4H14 1749 0 0
  H15consensus|seg4H15 1764 165 29

  However the consensus sequence extracted looks horrible and sometimes incorrect.

  @gi|229598099|gb|CY039772.1|seg6N6
  AGCRAAAGCAGGGTGAAAATGAATCCAAATCAGAAGATAATATGCATCTCAGCAACAGGA
  ATGACACTATCCGTAGTAAGTCTGCTAATAGGATTGGCCAACTTGGGGCTGAACATTGGG
  CTTCATTTCAAGGTAGGAGACACACCGGAAAggaccagTGCTAGCACCAATGAGACctgt
  ggtgttaattctgataccacaggttggtCatggccCAACTTCRCTcTgtTGACCTttGAC
  atagacaagtaangnnccAATATAATGTTcnacgnngnnngnnnttaaaaatgaatccaa
  atcagaaaataataacaattggttctgtgtcattggcactagttgtattcaacatACtgc
  ttcatattgtatcAatagtcataggaATaatatcagtgacaaaagaaagcaGTatatCat
  caacctGCAACCCCACTACGGTGTacaatgaaactgtaaggctggaaactataacaattc
  ctatcaaCaacactgtttacatAGAaagagagtcacatcaagaacctgAGtttTtaAaca
  atacagaacctcTctgcaatgtatcCGggttcgcaatagtttCCAAGGAcaatggaatca
  GAaTtGGGACAaGgTAACATGTCTTCGGCAGTGGAgaaccattcgtggcGtgTGGTccca
  cagAaTGTaggacttttttcctaacgcaaggtgCCTCActgaatgataaacactccaaca
  atacagtgaaagataGGAGTGATGACGGtgcattgatgagtgtgccattagGATcttcac
  cCAATGcttaTCAGgccaagtttgaGACAGttgcatGGtcggccacagcatgtcatgatg
  gcaAagagtggctggcaGTagggataAGCGGtgcAGatgAcgatgcttATgctgtAAGCC
  ATTatgggggggtgccaacagatgtggtgaggtcatggagaaAgcaaattctaagaaCac
  aagaatcatcatgtgtgtgtatgaaaggaaactgtTAGTCGGtaatgacggatggtcctg
  cgaacaatcaggctAgttACAAaatTTTCAAGTCtcataagggaatggtgacaaacgaaA
  gagaagtgtcatttcagggaggtcacattgaaGAgtgctcttgctacCTCAAGGTgggta
  aagtGGAgtgcgtttGCCCAGAtaattGGAACRGAAtgaatagaccaattttgacttttg
  atGATAActtgaactatgaggtgggttatttatgtgcCggaataccgacagacactccac
  gggttCaagaCAgtggtttcactggttccTgtactaatgCTGATCgagggagtggaacAA
  acAAGTAGGGagTTATGGGtTttggcttcagacaaggtaatagtgtgtgggCAGGAGGAA
  CTGTTAGCATttcatcccgAaGtgggtttgagatcctattgaTagAAgacggttggacca
  aaacaagcaaaaCTgtcgTCaaaa
  +

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HHHHB?????????E~~~~~~~~~~~~~~H????
  ????????????????????????????~??????~~~NEEf$W?????K~~~~??????
  ??????????????????~~T:?HKQ]NH???????????????????????????????
  ???????????????????????????????????????????????????????~~???
  ?????????????B????????????B?????????????????????????B???????
  ??????`B0c`KEc~~~:NZZBHW????????????????????????????????????
  ???????B????????????????????????????????????????????????????
  ????????????B??????????????????????????????~~~~(N???????????
  ?????>~~~~????BB~~~B?BB~~R~~~~H=WWB??????????????????BQ~????
  ?????~~???????????????????????????~~Hc??????????????????????
  ???????????????K?B]~~R~~~~i~???????????????????????QN???????
  ?B~~~?????~~{????????????BK~~~??????BB??????????????????????
  ?????????????????BB???????W~>~Q?????????????????KE??????HN,~
  ~?c?????????????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????????????????????~~~~~~??????????????????
  ??????????????????EBEE?????B?B~~?f?????????????????????????K
  ?????????????????????????????????H??????????????K~~~~F~?????
  ????BBf????????T?NB?Q???????BQNH*~~?????????????????????????
  ??~xK~~?????????????????????????????????????????????????????
  ???????????N?????????????????f??????????~~~~H??????????????B
  ??B~~~~WTZ??KEBEQT>?????????????????????????????????~~~~C?BB
  ?EH??NB]?E???????????B????????????????????B??BB?????????????
  ?????????????~??????????

  If instead I assemble to just the segN1-segN9 references, the mapping looks ok.

  gi|190352319|gb|CY032666|seg6N1 1458 6 4
  gi|241828973|gb|GQ257383|seg6N2 1442 33 1
  gi|153805739|gb|EU030978|seg6N3 1410 0 0
  gi|190194859|gb|EU557562|seg6N4 1413 0 0
  gi|110733396|gb|CY012842|seg6N5 1435 0 0
  gi|229598099|gb|CY039772.1|seg6N6 1464 149719 391
  gi|241828923|gb|GQ257390|seg6N7 1436 0 0
  gi|190682238|gb|CY032894|seg6N8 1460 50 4
  gi|241828297|gb|GQ257481|seg6N9 1435 0 0

  And the consensus sequence also appears to be high quality.

  @gi|229598099|gb|CY039772.1|seg6N6
  AGCRAAAGCAGGGTGAAAATGAATCCAAATCAGAAGATAATATGCATCTCAGCAACAGGA
  ATGACACTATCCGTAGTAAGTCTGCTAATAGGATTGGCCAACTTGGGGCTGAACATTGGG
  CTTCATTTCAAGGTAGGAGACACACCGGAAACAGGAACCCCTAGCACCAATGAGACAAAC
  TCCACAACCACAATAATTAACTACAACACCCAAAACAACTTCACAAATGTGACCAACATC
  GTGTTAGTTAAAGAAGAAAATAAAATGTTTACAAACCTTTCTAAGCCCTTGTGTGAAGTA
  AACTCATGGCATATTCTATCCAAGGACAATGCGATTAGAATAGGAGAGGATGCCCACATC
  CTTGTCACAAGAGAACCATATCTCTCATGTGGACCACATGAGTGCAGAATGTTTGCCCTC
  AGCCAAGGTACCACACTACGGGGTCGGCATGCAAATGGGACTATACATGACAGAAGCCAG
  TTTAGGGCATTAATAAGCTGGGAAATGGGGCAAGCGCCGAGTCCGTACAATACCAGAGTA
  GAATGTGTGGGATGGTCCAGCACTTCATGCCATGACGGCATCTCAAGAATGTCAATCTGC
  ATGTCAGGACCTAATAACAATGCTTCGGCAGTGGTCTGGTACAATGGAAGGCCAGTAACC
  GAAATTGCTTCATGGACAGGAAATATATTAAGGACTCAGGAATCAGAATGTGTATGCCAT
  AATGGAATATGCCCTGTGGTGATGACGGATGGCCCAGCTAATAACAGAGCAGAGACAAAA
  ATAATTTACTTCAAAGAAGGAAAAATACAGAAAATAGGGGAATTGACAGGAAGTGCACAG
  CATATAGAAGAATGCTCGTGCTATGGAGCGGAAGAAGTAATTAAATGCATTTGCAGAGAC
  AATTGGAAAGGTGCAAATAGACCAGTAATTACCATAAACCCAACAGCAATGACCCATACG
  AGCAAATACTTGTGTTCAAAGATTCTAACTGACACAAGTCGGCCTAATGACCCCGGAAGC
  GGGAACTGTGATGCACCAATAACCGGAGGGAGCCCAGATCCTGGCGTAAAAGGATTTGCA
  TTCTTAGATGGGGGGAATTCCTGGTTGGGAAGGACCATAAGCAAAGATTCAAGGTCAGGG
  TATGAGATGCTAAAAGTCCCGAATGCGGAAACAGACAATCAGTCCGCTCCAGTTGCACAT
  CAGATAATAGTGAACAACCAAAACTGGTCAGGATACTCAGGAGCGTTCATCGATTATTGG
  GCTGATAGAGAATGCTTCAATCCTTGCTTTTATGTGGAATTGATCAGAGGCAGGCCAAAA
  GAGAGTAGTGTATTGTGGACATCTAATAGTATAGTAGCGCTCTGTGGATCCAAGGAGCGA
  TTGGGATCTTGGTCATGGCATGATGGGGCTGAAATCATCTACTTCAAGTAGACGAGATTT
  TGAAAAAACACCCTTGTTTCTACT
  +

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   
 • Shin Enomoto

  Shin Enomoto - 2013-02-03

  I looked at the alignment with samtools tview. Two bam files, first one (sort0.bam) was created using 43 reference sequences and the second one (H1-16.sort0.bam) was created by 21 reference sequences. Below is a tview of sort0.bam that mapped strange:
  61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
  GCAGGGGTCACAATGGAGAAGTTTATCGCAA*TAGCAATGCTCTTG*****G*******TGAGCACAAATGCATACGATAGGATATGCATTGGTTACCAATCGAACAACTCCACAGATACAGTGAACACTCTTATAGAACAGAATGTGCCGGTCACTCAA
  ...T..TCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C C.TGC.GT.C.CAA T G.CA.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..AAGAGGTGACC.ATG..A.TG.A.CGGT.GA..GCAAAAGCCT.G...A.C.T...AT.AA.AA.CG
  C.CTC.TCTTGTCAAATTCTCCC.TGGC.TC*CCTGCCCT.C.CCT*****T*******C.CC.C.TCG.T..G..TC.CCCCACC aa,,aagaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg
  ...T..TCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CA.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg
  ...T..TCTTGGCAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CA.CATCG.AA.G..CC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,ataaa,aa,cg
  ...T..TCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CA.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg
  ...T..TCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CA.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg
  ......CCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CC.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg
  ...T..TCTTG.CAAA.T.T.CC.TGGA..C*C.TGC.GT.C.CAA*****T*******G.CA.CATCG.AA.G..TC.CAC.A.C.A.AA..A gaggtgacc,atg,,a,tg,a,cggt,ga,,gcaaaagcct,g,,,a,c,t,,,at,aa,aa,cg

  The reference sequence is not the correct one.

  More details here: http://www.sriflu.net/shin2/

   
 • Shin Enomoto

  Shin Enomoto - 2013-03-05

  The same problem happens on bam files created by Mosaik. I don't think this is a bowtie2 problem.

   

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks