Home

Michał Niedźwiecki

Program automatycznie prolongujący przetrzymane książki z Biblioteki Głównej PK

Screenshot thumbnail
Ustawienia
Screenshot thumbnail
Wersja 0.2
Screenshot thumbnail
Gwne okno
Screenshot thumbnail
Loading...


Project Members:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks