Home

Paweł Janik

AvrGui jest to program, który zajmuje się kompilacją i programowaniem kontrolerów. Wykorzystuje on kompilator avr-gcc. Zastosowanie biblioteki Qt umożliwia prace programu zarówno na systemach Linux, jak i windows.


Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks