Home

Anonymous

Filterberegningsprogram, som kan beregne frekvenskurver for elektroniske filtre. Man tegner et diagram over kredsløbet og indsætter komponentværdier. Herefter kan programmet automatisk tegne frekvenskurver for kredsløbet Programmet er lavet i Xbasic


Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks