Home

Avenir Cokaj

Ky eshte nje projekt i HAPUR/FALAS per publikun Shqip-foles i cili permban nje seri Video-Kursesh, Udhezime, dhe Shembuj Kodi per gjuhe (web) si: XHTML, CSS, JS, PHP, AS3 etj. si dhe per Desktop: C++, Java, Adobe Air etj. + programe/praktika te ndryshme.


Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks