Home

Josep Sirvent

Alguna Pregunta Més? | La manera més fŕcil d'escoltar l'alguna pregunta més. Sense esperes, sense interrupcions [veu Puyal ON] Ohh!!! [veu Puyal OFF]

L'apm és un espai del Matí de Catalunya Rŕdio d'Antoni Bassas.

Screenshot thumbnail
Finestra principal
Screenshot thumbnail
Baixant


Project Admins:


Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks