Ολοκληρωμένες λύσεις στην δόμηση της νέας κατοικίας, στην ανακαίνιση και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά και σε οποιαδήποτε επισκευή ή μετατροπή
στον οικιστικό ή επαγγελματικό χώρο.
Κατασκευαστική εταιρία. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 105908, 6974 550743


 

 

 

 

 

 

 

If you don't want to receive this message push hereThsksksks