Diff of /trunk/adminer/lang/cs.inc.php [r1520] .. [r1521]  Maximize  Restore

  Switch to side-by-side view

--- a/trunk/adminer/lang/cs.inc.php
+++ b/trunk/adminer/lang/cs.inc.php
@@ -237,4 +237,11 @@
 	'Double click on a value to modify it.' => 'Dvojklikněte na políčko, které chcete změnit.',
 	'Increase text length to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty zvyšte délku textů.',
 	'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',
+	'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
+	'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
+	'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
+	'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
+	'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
+	'schema' => 'schéma',
+	'Schema' => 'Schéma',
 );

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

No, thanks