--- a/trunk/adminer/lang/sk.inc.php
+++ b/trunk/adminer/lang/sk.inc.php
@@ -81,7 +81,7 @@
 	'File uploads are disabled.' => 'Nahrávánie súborov nie je povolené.',
 	'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedúra bola zavolaná, bol zmenený %d záznam.', 'Procedúra bola zavolaná, boli zmenené %d záznamy.', 'Procedúra bola zavolaná, bolo zmenených %d záznamov.'),
 	'Call' => 'Zavolať',
-	'No MySQL extension' => 'Žiadne MySQL rozšírenie',
+	'No extension' => 'Žiadne rozšírenie',
 	'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie je dostupné žiadne z podporovaných rozšírení (%s).',
 	'Session support must be enabled.' => 'Session premenné musia byť povolené.',
 	'Session expired, please login again.' => 'Session vypršala, prihláste sa prosím znova.',
@@ -128,9 +128,8 @@
 	'Create trigger' => 'Vytvoriť trigger',
 	'Time' => 'Čas',
 	'Event' => 'Udalosť',
-	'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'Verzia MySQL: %s cez PHP rozšírenie %s',
+	'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verzia %s: %s cez PHP rozšírenie %s',
 	'%d row(s)' => array('%d riadok', '%d riadky', '%d riadkov'),
-	'~ %s' => '~ %s',
 	'Remove' => 'Odobrať',
 	'Are you sure?' => 'Naozaj?',
 	'Privileges' => 'Oprávnenia',
@@ -199,11 +198,9 @@
 	'%d row(s) have been imported.' => array('Bol importovaný %d záznam.', 'Boli importované %d záznamy.', 'Bolo importovaných %d záznamov.'),
 	'CSV Import' => 'Import CSV',
 	'Import' => 'Import',
-	'Show structure' => 'Štruktúra tabuľky',
-	'Select data' => 'Vypísať tabuľku',
 	'Stop on error' => 'Zastaviť pri chybe',
 	'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Bol prekročený maximálny počet povolených polí. Zvýšte prosím %s a %s.',
-	'(anywhere)' => '(kdekoľvek)',
+	'anywhere' => 'kdekoľvek',
 	'%.3f s' => '%.3f s',
 	'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
 	'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',