--- a/adminer/lang/nl.inc.php
+++ b/adminer/lang/nl.inc.php
@@ -81,7 +81,7 @@
 	'File uploads are disabled.' => 'Bestanden uploaden is uitgeschakeld.',
 	'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedure uitgevoerd, %d rij geraakt.', 'Procedure uitgevoerd, %d rijen geraakt.'),
 	'Call' => 'Uitvoeren',
-	'No MySQL extension' => 'Geen MySQL extensie',
+	'No extension' => 'Geen extensie',
 	'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Geen geldige PHP extensies beschikbaar (%s).',
 	'Session support must be enabled.' => 'Sessies moeten geactiveerd zijn.',
 	'Session expired, please login again.' => 'Uw sessie is verlopen. Gelieve opnieuw in te loggen.',
@@ -128,9 +128,8 @@
 	'Create trigger' => 'Trigger aanmaken',
 	'Time' => 'Time',
 	'Event' => 'Event',
-	'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'MySQL versie: %s met PHP extensie %s',
+	'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versie: %s met PHP extensie %s',
 	'%d row(s)' => array('%d rij', '%d rijen'),
-	'~ %s' => '~ %s',
 	'Remove' => 'Verwijderen',
 	'Are you sure?' => 'Weet u het zeker?',
 	'Privileges' => 'Rechten',
@@ -198,12 +197,10 @@
 	'Partition name' => 'Partitie naam',
 	'Values' => 'Waarden',
 	'%d row(s) have been imported.' => array('%d rij werd ge��mporteerd.', '%d rijen werden ge��mporteerd.'),
-	'Show structure' => 'Tabelstructuur',
-	'(anywhere)' => '(overal)',
+	'anywhere' => 'overal',
 	'CSV Import' => 'CSV Import',
 	'Import' => 'Importeren',
 	'Stop on error' => 'Stoppen bij fout',
-	'Select data' => 'Selecteer tabel',
 	'%.3f s' => '%.3f s',
 	'$1-$3-$5' => '$5-$3-$1',
 	'[yyyy]-mm-dd' => 'dd-mm-[jjjj]',