Diff of /adminer/lang/cs.inc.php [2df25b] .. [3f5b68]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/adminer/lang/cs.inc.php
+++ b/adminer/lang/cs.inc.php
@@ -81,7 +81,7 @@
 	'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
 	'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
 	'Call' => 'Zavolat',
-	'No MySQL extension' => 'Žádná MySQL extenze',
+	'No extension' => 'Žádná extenze',
 	'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupná žádná z podporovaných PHP extenzí (%s).',
 	'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
 	'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
@@ -128,9 +128,8 @@
 	'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
 	'Time' => 'Čas',
 	'Event' => 'Událost',
-	'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'Verze MySQL: %s přes PHP extenzi %s',
+	'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP extenzi %s',
 	'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
-	'~ %s' => '~ %s',
 	'Remove' => 'Odebrat',
 	'Are you sure?' => 'Opravdu?',
 	'Privileges' => 'Oprávnění',
@@ -203,7 +202,7 @@
 	'Select data' => 'Vypsat data',
 	'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
 	'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s a %s.',
-	'(anywhere)' => '(kdekoliv)',
+	'anywhere' => 'kdekoliv',
 	'%.3f s' => '%.3f s',
 	'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
 	'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
@@ -229,4 +228,9 @@
 	'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
 	'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
 	'%d in total' => '%d celkem',
+	'Attachments' => 'Přílohy',
+	'System' => 'Systém',
+	'last' => 'poslední',
+	'Network' => 'Síť',
+	'Geometry' => 'Geometrie',
 );