Diff of /adminer/lang/cs.inc.php [27c7a2] .. [2e32bf]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/adminer/lang/cs.inc.php
+++ b/adminer/lang/cs.inc.php
@@ -65,6 +65,7 @@
 	'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
 	'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
 	'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',
+	'You can upload a big SQL file via FTP and import it from server.' => 'Velký SQL soubor můžete nahrát pomocí FTP a importovat ho ze serveru.',
 	
 	'Export' => 'Export',
 	'Dump' => 'Export',