--- a/adminer/lang/pl.inc.php
+++ b/adminer/lang/pl.inc.php
@@ -63,9 +63,7 @@
 	'Action' => 'Czynność',
 	'edit' => 'zmień',
 	'Page' => 'Strona',
-	'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekord.',
-	 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordy.',
-	 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordów.'),
+	'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekord.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordy.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordów.'),
 	'Error in query' => 'Bląd w zapytaniu',
 	'Execute' => 'Wykonaj',
 	'Table' => 'Tabela',
@@ -81,9 +79,7 @@
 	'Unable to upload a file.' => 'Nie było możliwe nagrać plik.',
 	'File upload' => 'Nagranie pliku',
 	'File uploads are disabled.' => 'Nagranie pliku nie jest dozwolone.',
-	'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura była uruchomiona, został zmieniony %d rekord.', 
-	 'Procedura była uruchomiona, zostały zmienione %d rekordy.', 
-	 'Procedura była uruchomiona, %d rekordów zostało zmienionych.'),
+	'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura była uruchomiona, został zmieniony %d rekord.', 'Procedura była uruchomiona, zostały zmienione %d rekordy.', 'Procedura była uruchomiona, %d rekordów zostało zmienionych.'),
 	'Call' => 'Uruchomić',
 	'No extension' => 'Bez rozszerzenia',
 	'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie jest dostępne żadne z PHP rozszerzeń (%s).',
@@ -112,9 +108,7 @@
 	'Create view' => 'Utwórz perspektywę',
 	'Name' => 'Nazwa',
 	'Process list' => 'Lista procesów',
-	'%d process(es) have been killed.' => array('Wątek %d został unicestwiony.', 
-		'Unicestwiono %d wątki.', 
-		'Unicestwiono %d wątków.'),
+	'%d process(es) have been killed.' => array('Wątek %d został unicestwiony.', 'Unicestwiono %d wątki.', 'Unicestwiono %d wątków.'),
 	'Kill' => 'Unicestwij',
 	'Parameter name' => 'Nazwa parametru',
 	'Database schema' => 'Schemat bazy danych',
@@ -148,8 +142,7 @@
 	'Routine' => 'Procedura',
 	'Grant' => 'Udzielić',
 	'Revoke' => 'Odwołać',
-	'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 
-		'Zbyt duże POST data. Zmiejszyj data albo podwyższ wartość w konfiguracji %s.',
+	'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Zbyt duże POST data. Zmiejszyj data albo podwyższ wartość w konfiguracji %s.',
 	'Logged as: %s' => 'Zalogowany jako: %s',
 	'Move up' => 'Przesuń w górę',
 	'Move down' => 'Przesuń w dół',
@@ -194,9 +187,7 @@
 	'Engine' => 'Engine',
 	'Save and continue edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
 	'original' => 'oryginalny',
-	'%d item(s) have been affected.' => array('Został dotknięty %d rekord.', 
-	 'Zostały dotknięte %d rekordy.',
-	 'Zostało dotkniętych %d rekordów.'),
+	'%d item(s) have been affected.' => array('Został dotknięty %d rekord.', 'Zostały dotknięte %d rekordy.', 'Zostało dotkniętych %d rekordów.'),
 	'whole result' => 'cały wynik',
 	'Tables have been dropped.' => 'Tabele zostały usunięte.',
 	'Clone' => 'Klonować',
@@ -204,32 +195,25 @@
 	'Partitions' => 'Rozdziały',
 	'Partition name' => 'Nazwa rozdziału',
 	'Values' => 'Wartości',
-	'%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został importowany.', 
-	 '%d rekordy zostały importowane.', 
-	 'Zostało importowanych %d rekordów.'),
+	'%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został importowany.', '%d rekordy zostały importowane.', 'Zostało importowanych %d rekordów.'),
 	'CSV Import' => 'Import CSV',
 	'Import' => 'Import',
 	'Show structure' => 'Pokaż całą strukturę',
 	'Select data' => 'Pokaż dane',
 	'Stop on error' => 'Stop w przypadku błędu',
-	'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 
-	  'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
+	'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
 	'anywhere' => 'kdziekolwiek',
 	'%.3f s' => '%.3f s',
 	'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
 	'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
 	'History' => 'Historia',
 	'Variables' => 'Zmienne',
-	'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target
-	 columns and referenced data must exist.' => 
-	 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci 
-	 musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
+	'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
 	'E-mail' => 'E-mail',
 	'From' => 'Nadawca',
 	'Subject' => 'Temat',
 	'Send' => 'Wyślij',
-	'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Został wysłany %d e-mail.', 
-	'Zostały wysłane %d e-maile.', 'Zostało wysłanych %d e-mailów.'),
+	'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Został wysłany %d e-mail.', 'Zostały wysłane %d e-maile.', 'Zostało wysłanych %d e-mailów.'),
 	'Run file' => 'Uruchomić plik',
 	'Numbers' => 'Numery',
 	'Date and time' => 'Datum i czas',